SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
DEZUBEKIZACJA SKARGA KASACYJNA

DEZUBEKIZACJA SKARGA KASACYJNA

Dezubekizacja skarga kasacyjna. Temat istotny dla każdego, kto mierzy się ze skutkami dezubekizacji. Sprawy mogą potoczyć się w sądach różnie, o czym informujemy na blogu we wpisie DEZUBEKIZACJA  WYROKI. Swoistym „wentylem bezpieczeństwa” jest skarga kasacyjna, którą w sprawach dezubekizacyjnych można wnieść od prawomocnego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego.

Wiele osób „walczy” z dezubekizacją samodzielnie, bez pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w tematyce dezubekizacji. Jeśli sprawa zostanie przegrana, lub wygrana, ale częściowo Sąd nie uwzględni odwołania, wówczas należy rozważyć możliwość wystąpienia ze skargą kasacyjną.

DEZUBEKIZACJA SKARGA KASACYJNA Przygotowujemy skargi kasacyjne I reprezentujemy Klientów przed Sądem Najwyższym w sprawach o dezubekizację.

Działamy również jako pełnomocnicy w sprawach, w których Dyrektor ZER MSWiA złożył skargę kasacyjną.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną w swojej indywidualnej sprawie, zgłoś się do nas już dziś. Po konsultacji prawnej, przedstawiamy Klientowi wycenę prowadzenia sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie, jakie koszty poniesie w toku współpracy z kancelarią. Klient nie będzie zaskakiwany jakimikolwiek opłatami na rzecz kancelarii, które nie były ujęte w wycenie.

DEZUBEKIZACJA SKARGA KASACYJNA – WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZASKARŻENIA MUSI WYNOSIĆ CO NAJMNIEJ 10.000 ZŁ

FSSM pisał na swoich stronach o temacie skargi kasacyjnej w sprawach dezubekizacyjnych m.in. we wpisie „SKARGA KASACYJNA – PAŃSTWO PRAWA czy SĄDOWE BEZPRAWIE?”. Rozważając możliwość złożenia kasacji, trzeba pamiętać o ograniczeniu proceduralnym. Mianowicie, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, a taką właśnie jest sprawa przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o obniżoną emeryturę / rentę, skarga kasacyjna jest dopuszczalna jeśli wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi co najmniej 10.000 zł.

Jak ustalić wartość przedmiotu zaskarżenia? O tym też decydują szczegółowo przepisy procedury cywilnej. W uproszczeniu jest to różnica pomiędzy świadczeniem w pełnej wysokości, a świadczeniem obniżonym w wyniku dezubekizacji w ujęciu rocznym. Najczęściej w sprawach dezubekizacyjnych jest przekroczona bariera 10.000 zł wartości przedmiotu zaskarżenia. Natomiast w ostatniej sprawie, w której składaliśmy skargę kasacyjną, sam Sąd Apelacyjny twierdził, że Klientowi nie przysługuje kasacja. Po prostu sędzia błędnie liczyła wartość przedmiotu zaskarżenia, sądząc że nie osiąga ona ustawowego limitu 10.000 zł. Sąd wydał wyrok w którym częściowo uznał racje ZERu, a częściowo racje ubezpieczonego. Finalnie złożyliśmy kasację, w której wytłumaczyliśmy jak została wyliczona wartość przedmiotu zaskarżenia. Sąd został przekonany do naszych argumentów i nadał sprawie bieg.

[WAŻNE] Jeśli Dyrektor ZER MSWiA złożył skargę kasacyjną, to możesz ustanowić w sprawie pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego i złożyć odpowiedź na skargę kasacyjną. Strona może wnieść do sądu drugiej instancji odpowiedź na skargę kasacyjną w terminie dwutygodniowym od doręczenia jej skargi.

DEZUBEKIZACJA SKARGA KASACYJNA – OGRANICZENIA PRAWNE CO DO ZARZUTÓW JAKIE MOŻNA PODNIEŚĆ W SKARDZE KASACYJNEJ

Kolejnym aspektem formalnym skargi kasacyjnej, o którym trzeba pamiętać, to ograniczenie możliwości podnoszenia zarzutów. Przepisy wprost przewidują, że podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Jeśli na przykład Sąd Apelacyjny zmienił ustalenia stanu faktycznego, dokonane przez Sąd Okręgowy, to trudno jest na etapie skargi kasacyjnej wchodzić w polemikę z Sądem Apelacyjnym co do ustaleń faktycznych. Niemniej można próbować „obejść” ten zakaz kreując naruszenie prawa materialnego wynikające z błędnej oceny dowodów (w sprawach dezubekizacyjnych chodzi o ocenę przebiegu służby danego ubezpieczonego, która opiera się głównie na dowodzie z zeznań strony i na dowodzie z informacji o przebiegu służby przedstawionej przez IPN).

DEZUBEKIZACJA SKARGA KASACYJNA – WYMÓG UZASADNIENIA PRZYJĘCIA SKARGI KASACYJNEJ DO ROZPOZNANIA

Warunkiem szczególnym skargi kasacyjnej jest wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania i jego uzasadnienie. Taki wniosek może być oparty na kilku podstawach. Część z tych podstaw wzajemnie się wyklucza, co wynika z orzecznictwa.

Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli:

1) w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne;

2) istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów;

3) zachodzi nieważność postępowania lub

4) skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

O przyjęciu lub odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania Sąd Najwyższy orzeka na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie nie wymaga pisemnego uzasadnienia.

DEZUBEKIZACJA SKARGA KASACYJNA – PRZYMUS ADWOKACKO-RADCOWSKI

Skarga kasacyjna jest szczególnym środkiem zaskarżenia, który wymaga wiedzy prawniczej. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych, tzw. przymus adwokacko-radcowski. W prowadzonej praktyce prawniczej przygotowujemy skargi kasacyjne oraz reprezentujemy Klientów w sprawach ze skarg kasacyjnych złożonych przez Dyrektora ZER MSWiA. Przyjęcie sprawy do prowadzenie przez kancelarię jest uwarunkowane wcześniejszą analizą sprawy, pod kątem możliwości złożenia kasacji.

USTAWA DEZUBEKIZACYJNA POMOC PRAWNA. Współpracę zaczynamy zwykle od konsultacji prawnej, podczas której wnikliwie analizujemy sprawę Klienta poznając jego problem i szukając możliwych dróg do jego rozwiązania. Przedstawiamy wycenę sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie jakie koszty poniesie powierzając nam swoją sprawę.

Prowadzimy sprawy z odwołań od decyzji obniżających emerytury lub renty w zw. z ustawą dezubekizacyjną na terenie całego kraju.

Przygotowujemy odwołania od decyzji obniżających emerytury, apelacje oraz skargi kasacyjne w sprawach dezubekizacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu