SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ ZUS

ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ ZUS

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń ZUS.  ZUS może żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w szczególności od osoby, która pobrała nienależne świadczenia. Jeśli zajdą ustawowe przesłanki, obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń ZUS może obciążać także Płatnika składek.

Pamiętaj, od decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń ZUS, możesz wnieść odwołanie i co ważne – da się takie sprawy wygrać z ZUS!

ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ ZUS – KIEDY ZUS MOŻE ŻĄDAĆ ZWROTU NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ OD PŁATNIKA

Podstawą prawną do dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń ZUS od Płatnika jest art. 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym:

Jeżeli wypłacenie nienależnych świadczeń zostało spowodowane przekazaniem przez płatnika składek nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość, obowiązek zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami obciąża płatnika składek, za cały okres, za który nienależne świadczenia zostały wypłacone

Przepis art. 84 ust. 6 usus, w zakresie odpowiedzialności Płatnika za nienależnie pobrane świadczenie, wymaga wykazania winy Płatnika w przekazaniu nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość.

[WAŻNE] Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 31.01.2018 r., II UK 672/16, przepis art. 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wymaga ostrożnej interpretacji. Zdaniem SN: „Normy prawa publicznego, nakładające obciążenia w trybie ekstraordynaryjnym nie mogą być wykładane w sposób rozszerzający, a wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać na korzyść zobowiązanego (in dubio pro tributario)”.

ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ ZUS PRZEZ PŁATNIKA – ZUS MUSI WYKAZAĆ WINĘ PŁATNIKA

Dla ZUSu sytuacja, w której ZUS uznał umowę o pracę za pozorną oznacza, że Płatnik ponosi winę za zaistniała sytuację i umożliwia to pociągnięcie Płatnika do odpowiedzialności i nałożenie na Płatnika obowiązku zwrotu świadczeń. Jest to duży błąd ze strony ZUS.

Fakt zakwestionowania umowy o pracę przez ZUS na mocy decyzji o niepodleganiu do ubezpieczeń  z nie oznacza sam w sobie, że „Płatnik przekazywał nieprawdzie dane”. Podważając umowę o pracę na mocy decyzji o wyłączeniu z ubezpieczeń, ZUS uczynił to tylko na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych. Na gruncie prawa kontraktowego, prawa praca, zawarta pomiędzy stronami umowa o pracę jest ważna. Od strony prawnopodatkowej urząd skarbowy także (najczęściej) nie kwestionuje jej ważności. Relacja pracownicza zdeterminowana jest właściwościami kontraktowymi, zaś obowiązek ubezpieczenia społecznego nawiązuje do zależności o publicznoprawnym charakterze. Powyższe powoduje, że fakt zakwestionowania umowy o pracę przez ZUS w wydanej decyzji o niepodleganiu do ubezpieczeń nie może sam w sobie oznaczać winy płatnika w rozumieniu art. 84 ust. 6 usus.

Innymi słowy da się wygrać sprawę z ZUS o zwrot nienależnie pobranych świadczeń i warto w tego typu sprawach składać odwołanie od decyzji ZUS.

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed ZUS, zachęcam do kontaktu.

Prowadzimy sprawy przed Sądami w całej Polsce, w tym przed Sądem Najwyższym w Warszawie.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu