SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODWOŁANIE OD DECYZJI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ODWOŁANIE OD DECYZJI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Odwołanie od decyzji o niepełnosprawności. Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem o niepełnosprawności możesz złożyć odwołanie. Osoba niezadowolona z wydanego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Odwołanie składa się za pośrednictwem zespołu powiatowego, który wydał orzeczenie.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Co powinno zawierać odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności? Odwołanie powinno mieć formę pisemną i zawierać takie elementy jak:

  1. dane osobowe wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL)
  2. dane wojewódzkiego zespołu, do którego jest kierowane odwołanie
  3. tytuł pisma (np. „ODWOŁANIE OD ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYDANEGO PRZEZ … Z DNIA … ZNAK …”)
  4. treść odwołania, ze wskazaniem uchybień powiatowego zespołu
  5. określenie żądania odwołania, tj. czego wnioskodawca się domaga (w jakim zakresie chce zmiany wydanego orzeczenia)
  6. uzasadnienie odwołania
  7. podpis
  8. wymienienie załączników

Często samo odwołanie w administracyjnym toku instancji kończy się pozytywnie – to jest zmianą orzeczenia na korzyść odwołującego się. Taki przypadek opisywaliśmy ostatnio na blogu (link).

[WAŻNE] Możesz liczyć na pomoc prawnika w sprawie odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Pomoc prawna kancelarii jest odpłatna. Wycenę przedstawiamy indywidualnie. Przygotowujemy odwołania do WZON od orzeczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także odwołania od decyzji WZON do sądu rejonowego, sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Zgłoś się do nas aby uzyskać wsparcie kancelarii.
Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – DROGA SĄDOWA

Jeśli Wojewódzki Zespół utrzyma w mocy zaskarżone orzeczenie, uznając odwołanie za niezasadne, istnieje możliwość złożenia odwołania do Sądu.

Od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie do sądu rejonowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu. Odwołanie można złożyć w terminie miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia.

Wniesienie odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych nie podlega opłacie sądowej. Strona może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.

W toku postępowania sądowego sąd przeprowadza kluczowy dowód dla sprawy, jakim jest opinia biegłych lekarzy sądowych o specjalizacjach adekwatnych do schorzeń odwołującego się. Opinia biegłych także podlega zaskarżeniu przez strony (jak to zrobić pisaliśmy tutaj). Prowadzimy tego typu sprawy w kancelarii i z reguły sąd nie przeprowadza przesłuchania świadków, czy stron postępowania, bowiem opinie biegłych są wystarczające do wydania wyroku.

Postępowanie sądowe jest sformalizowane, stąd uchybienia pism procesowych, a takim pismem jest m.in. odwołanie od orzeczenia WZON do sądu, podlegają procedurze naprawczej opisanej w art. 130 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Trafiali do nas Klienci, gdzie niedochowanie wymogów formalnych prowadziło do nierozpatrzenia sprawy. Dlatego zawsze warto zaufać profesjonalistom i skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, czy szerzej prawnika, który przygotuje odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności do sądu. Warto również korzystać z obsługi prawnej w sprawie sądowej. Będziecie mieć Państwo poczucie, że zrobiliście wszystko co można było na drodze ochrony swoich praw.

Zwiększ swoje szanse na sukces. Zgłoś się do nas już dziś. W ramach kancelarii prowadzimy kompleksowo sprawy z odwołania od orzeczenia WZON o stopniu niepełnosprawności w sądzie rejonowym oraz na dalszym etapie w sądzie okręgowym dbając o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta w toku całego postepowania sądowego.

Jeśli chcesz prowadzić swoją sprawę samodzielnie, możesz zamówić u nas przygotowanie profesjonalnego odwołania do sądu od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przygotowujemy dla Klientów również odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na etapie administracyjnym, tj. odwołanie od orzeczenia PZON do WZON.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu