SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

SKŁADKA ZDROWOTNA DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU NOWY ŁAD

Składka zdrowotna dla członków zarządu Nowy Ład. Zgłoszenie członka zarządu do ZUS 2022. Wynagrodzenie członka zarządu a ZUS 2022. Polski Ład, czy jak kto woli Nowy Ład  przyniósł zmiany od 1 stycznia 2022 r. w zakresie obowiązku objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób wykonujących obowiązki na podstawie aktu powołania – dotyczy to w szczególności członków zarządu i prokurentów w spółkach. Sygnalizowaliśmy te zmiany we wpisie 9% SKŁADKA ZDROWOTNA DLA PREZESÓW SPÓŁEK.

SKŁADKA ZDROWOTNA DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU NOWY ŁAD

Ustawodawca objął obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (nie mylić z ubezpieczeniami społecznymi ZUS) członków zarządu i prokurentów działających w spółce na podstawie powołania i otrzymujących z tego tytułu wynagrodzenie. Po Nowym Ładzie składka zdrowotna zamieniła się w podatek zdrowotny. Dla osób pełniących funkcje w spółce na mocy powołania jest to 9% od wynagrodzenia. Płatnikiem tego podatku zdrowotnego jest spółka wypłacająca wynagrodzenie.

W uzasadnieniu do ustawy napisano, że: „Zaproponowana zmiana art. 66 ust. 1 ustawy o NFZ  polega na zrównaniu praw i obowiązków osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z osobami powołanymi do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (są to m.in. członkowie zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej, prokurenci oraz członkowie komisji egzaminacyjnych). Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym tej grupy osób, będzie skutkowało zapewnieniem dodatkowych środków w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz pełniejszą realizacją zasady solidaryzmu społecznego. W aktualnym stanie prawnym ww. osoby w sytuacji, w której nie posiadają obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego są zgłaszane m.in. do ubezpieczenia jako członkowie rodziny przez współmałżonka posiadającego własny tytuł ubezpieczeniowy” (druk sejmowy nr 1532).

Już pojawiły się propozycje „obejścia” podatku zdrowotnego dla członków zarządu i prokurentów, o czym napisał m.in. DGP i m.in. legalis.pl

[ROZBIEŻNOŚCI ODNOŚNIE PROKURENTÓW] Pojawiają się rozbieżne informacje co do obowiązku oskładkowania wynagrodzenia otrzymywanego przez prokurenta na podstawie powołania. Na blogu kancelarii DZP (link) pojawiła się informacja, że „Wynagrodzenia prokurentów wypłacane w związku z pełnioną funkcją nie podlegają oskładkowaniu składką zdrowotną. Z tego tytułu prokurent w ogóle nie podlega zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego”. Tymczasem ZUS w swoim Q&A odnośnie Polskiego Ładu podał, że „Jeśli przychody prokurenta dla celów przepisów ustawy o PIT są zaliczane do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT to takie osoby powinny być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoby powołane do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem” (link do strony ZUS).

SKŁADKA ZDROWOTNA. ZGŁOSZENIE CZŁONKA ZARZĄDU DO ZUS 2022

Zgłoszenie członka zarządu do ZUS w związku z rozliczaniem składki zdrowotnej. Kto i jak powinien to zrobić? Jak wyjaśnia ZUS w artykule z 29 listopada 2021 Zmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2022 r.: „Od 1 stycznia 2022 r. podmiot wypłacający wynagrodzenie osobie pełniącej funkcję na mocy aktu powołania będzie musiał zgłosić tę osobę do ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczać i opłacać składki na to ubezpieczenie.  Ubezpieczony powinien zostać zgłoszony do tego ubezpieczenia z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 22 50.  Obowiązek ubezpieczenia powstanie z dniem powołania, a wygaśnie z dniem odwołania. Składka będzie ustalana od wypłaconego wynagrodzenia. Sfinansuje ją z własnych środków osoba ubezpieczona a opłaci podmiot wypłacający wynagrodzenie”.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS 2021. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu