SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
JAK OMINĄĆ POŚREDNIKA NIERUCHOMOŚCI

JAK OMINĄĆ POŚREDNIKA NIERUCHOMOŚCI

Jak ominąć pośrednika nieruchomości podpowiada sam pośrednik – Pan Grzegorz Dworak na swoim blogu. Dziś też chcemy poruszyć ten wątek, omawiając częsty spór wielu klientów biur pośrednictwa w Polsce. Dochodzi do sytuacji, gdzie Klienci pośredników wypowiadają umowę pośrednictwa, po czym zawierają transakcję z osobą wcześniej pozyskaną przez pośrednika. Co na to prawo, czy w takiej sytuacji, mimo rozwiązania umowy pośrednictwa, pośrednikowi należy się prowizja, czy może rację ma Klient, który twierdzi, że skoro do transakcji doszło po rozwiązaniu umowy pośrednictwa, to pośrednik nie jest uprawniony do prowizji?

Sytuacja faktyczna:

Klient podpisał umowę pośrednictwa w sprzedaży mieszkania w Warszawie. Pośrednik wykonywał swoje obowiązki, natomiast nie odniosło to skutku i mieszkanie nie zostało sprzedane. Klient podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy pośrednictwa i sam pozyskał kupca na nieruchomość. Pośrednik żąda zapłaty prowizji po rozwiązaniu umowy, bo twierdzi że klient, który finalnie kupił mieszkanie, został pozyskany przez pośrednika w czasie obowiązywania umowy pośrednictwa. Do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości doszło jednak już po wypowiedzeniu umowy pośrednikowi.

Czy Klient biura nieruchomości będzie zobowiązany zapłacić prowizję agencji nieruchomości?

WYNAGRODZENIE POŚREDNIKA PO ROZWIĄZANIU UMOWY POŚREDNICTWA

Wielu pośredników w swoich wzorach umowy stosuje postanowienia, które obligują Klienta do zapłaty prowizji od sprzedaży nieruchomości nawet wówczas gdy do zawarcia transakcji doszło już po wypowiedzeniu umowy pośrednictwa.

Przykład takiej klauzuli z jednej z ostatnio przeglądanych umów agencji Metrohouse:

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa, o ile nastąpi, nie wpływa na uprawnienie Zleceniobiorcy do otrzymania Wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Umowie Pośrednictwa

Przykład innej podobnej klauzuli:

Przedsiębiorca zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia również w przypadku jeżeli w okresie 36 miesięcy od rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy lub jej wygaśnięcia, Zamawiający zawrze umowę przenoszącą prawo własności „Nieruchomości”, której adres został przekazany Zamawiającemu w czasie trwania niniejszej umowy, a odbiór adresu został przez Zamawiającego potwierdzony pisemnie”.

[WAŻNE] Tego typu zapisy umowne mogą być podważane i w konkretnych warunkach faktycznych uznane za niewiążące konsumenta.

Podobne zapisy zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  z dnia 5 kwietnia 2013 r., XVII Amc 9855/12 uznano za niedozwolone i zakazano wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o nazwie „Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości na wyłączność”
o treści: „Pośrednik zachowuje prawo w całości do wynagrodzenia także w przypadku, gdy Zamawiający po rozwiązaniu niniejszej umowy zawarł umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości bez udziału pośrednika ale z osobą przez tego Pośrednika wskazaną i spełniającą warunki określone przez Zamawiającego w niniejszej sprawie” (wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK za nr 4989 w dniu 20.06.2013 r.).

W innym wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 kwietnia 2006 r., XVII Amc 44/05 zakazano stosowania klauzuli o treści: „W przypadku, kiedy transakcja pomiędzy Oferującym i jego kontrahentem zostanie zrealizowana w okresie dwudziestu czterech miesięcy, licząc od dnia wygaśnięcia tej umowy lub wypowiedzenia umowy bez wyłączności -zgodnie z § 1, Pośrednik otrzyma prowizję w całości, o ile kontrahent bezpośrednio lub pośrednio, tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem został skierowany do Oferującego przez Pośrednika w czasie obowiązywania umowy” (wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK za nr 762 w dniu 20.06.2006 r.).

W rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKiK znalazła się również taka klauzula uznana za niedozwoloną:

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Pośrednikowi również w sytuacji, kiedy nieruchomość zostanie sprzedana po okresie obowiązywania umowy z klauzulą wyłączności, ale klientowi który ogladał nieruchomość i uzyskał skierowanie adresowane od Pośrednika

(wpisane z dniem 09.08.2016 r. za numerem 6519 do rejestru)

W przytoczonych wyżej klauzulach pośrednik zastrzegał sobie prawo do wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy, co zostało uznane za postanowienia niedozwolone.

Co do zasady pośrednik nie ma prawa do posługiwania się takimi klauzulami w stosowanym wzorcu umownym. Tego typu postanowienia są niewiążące dla konsumenta, a co za tym idzie pośrednik nie ma podstawy prawnej do domagania się zapłaty prowizji.

Aczkolwiek nie można z góry wykluczyć sytuacji gdzie jednak pośrednik mimo rozwiązania umowy pośrednictwa uzyska prawo do prowizji, bowiem każda sytuacja faktyczna jest inna, a co za tym idzie również ocena prawna może ulec zmianie.

PRAWNIK OD UMÓW POŚREDNICTWA. KANCELARIA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W UMOWACH POŚREDNICTWA.

REPREZENTUJEMY KLIENTÓW AGENCJI NIERUCHOMOŚCI W SPORACH SĄDOWYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

UDZIELAMY KONSULTACJI PRAWNYCH.

umowa pośrednictwa na wyłączność prawnik umowa pośrednictwa na wyłączność klauzule niedozwolone wynagrodzenie pośrednika po rozwiązaniu umowy jak wycofać się z umowy z pośrednikiem nieruchomości umowa na wyłączność a sprzedaż bezpośrednia

potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu