SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
DEZUBEKIZACJA WYROKI SN

DEZUBEKIZACJA WYROKI SN

Dezubekizacja wyroki SN. W którą stronę zmierza orzecznictwo w sprawach dezubekizacyjnych? W jednym z naszych wcześniejszych wpisów poświęconych tej tematyce przedstawialiśmy różnice w orzecznictwie (link do wpisu). Dziś chcemy wrócić do tej tematyki pod kątem najnowszego orzecznictwa SN w sprawach dezubekizacyjnych.

DEZUBEKIZACJA WYROKI SN

ZER MSWiA w swoich pismach procesowych stara się nałożyć na sądy ubezpieczeń społecznych „kaganiec” i w cudzysłowie Zakład Emerytalny „zabrania” sądom ubezpieczeń społecznych sięgania po prokonstytucyjną wykładnię przepisów ustawy zaopatrzeniowej, twierdząc że sąd nie jest uprawniony do odmowy zastosowania danego przepisu z powołaniem się na jego sprzeczność z ustawą zasadniczą. Naprawdę jest to dosyć „ciekawa” perspektywa, gdzie organ administracji próbuje tłumaczyć, czy wręcz nakazywać sądom jak mają technicznie badać sprawę z odwołania od decyzji o obniżeniu policyjnej emerytury. Organ administracji, który podlega kontroli sądowej, „poucza” sąd jak ten ma go kontrolować 😊 Co na to sądy, w tym przede wszystkim Sąd Najwyższy?

DEZUBEKIZACJA WYROKI SN – SĄD NAJWYŻSZY DOPUSZCZA ROZPROSZONĄ KONTROLĘ KONSTYTUCYJNOŚCI NORM PRAWNYCH

Nakaz „filtrowania” przepisów ustawy zaopatrzeniowej przez normy konstytucyjne wynika z szeregu orzeczeń Sądu Najwyższego, przykładowo z postanowienia  Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2023 r., III USK 45/23, gdzie stwierdzono, że prawo do określonej wysokości emerytury należy traktować w kategorii prawa do własności, dlatego też mają w sprawie zastosowanie również normy art. 64 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji RP, a także art. 67 ust. 1 Konstytucji RP.

Kierując się wartościami konstytucyjnymi, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 marca 2023 r., II USKP 120/22 uznał – wobec nieusprawiedliwionej i destrukcyjnej bezczynności Trybunału Konstytucyjnego – że art. 15c ust. 3 ustawy zaopatrzeniowej, z uwagi na jego niezgodność z art. 2, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 64 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji RP, nie może kształtować sytuacji prawnej odwołującego się. Pogląd wyrażony w przywołanym wyroku został zaaprobowany m.in. w postanowieniu Sądu Najwyższego  z dnia 18 lipca 2023 r., III USK 272/22.

Cieszą tego typu poglądy Sądu Najwyższego po pokazują, że władza sądownicza chce realnej kontroli nad działaniem administracji publicznej państwa, a nie tylko „pozoru” tej kontroli w wersji preferowanej przez ZER MSWiA. Ostatnie orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach dezubekizacyjnych napawają optymizmem, w tym sensie, że Sąd Najwyższy opowiada się za możliwością rozproszonej kontroli konstytucyjności danej regulacji prawnej, na podstawie której sąd podejmuje rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie.

USTAWA DEZUBEKIZACYJNA POMOC PRAWNA. Współpracę zaczynamy zwykle od konsultacji prawnej, podczas której wnikliwie analizujemy sprawę Klienta poznając jego problem i szukając możliwych dróg do jego rozwiązania. Przedstawiamy wycenę sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie jakie koszty poniesie powierzając nam swoją sprawę.

Prowadzimy sprawy z odwołań od decyzji obniżających emerytury lub renty w zw. z ustawą dezubekizacyjną na terenie całego kraju.

Przygotowujemy odwołania od decyzji obniżających emerytury, apelacje oraz skargi kasacyjne w sprawach dezubekizacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu