SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO ALIMENTY

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO ALIMENTY

Wiele osób o tym nie wie, ale sąd może wydać wyrok zaoczny w sprawie o alimenty. Dlatego jeśli przychodzi do Państwa korespondencja z sądu, to trzeba ją odebrać. Dwukrotnie awizowana przesyłka ma skutek prawny doręczenia. Nawet i bez udziału strony pozwanej, sad może ustalić alimenty, czy podwyższyć alimenty. Dlatego też warto być aktywnym w swoich sprawach i nie żyć w iluzji, że „jak nie odebrałem pisma z sądu, to sprawa mnie nie dotyczy”.

Składając pozew o alimenty, o podwyższenie alimentów, o obniżenie alimentów czy o uchylenie alimentów sąd doręcza odpis pozwu stronie pozwanej i wzywa pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie.

Po myśli art.  339 §  1 kpc: Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew. W takim przypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

Skutkiem nie brania aktywnego udziału w postępowaniu przez pozwanego jest możliwość wydania wyroku zaocznego, w którym sąd co do zasady uznaje twierdzenia pozwu.

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO ALIMENTY

CZYTAJ WIĘCEJ: ALIMENTY NA DZIECKO

Wydanie wyroku zaocznego w sprawie o alimenty przez sąd nie zamyka możliwości obrony. Wyrok zaoczny doręcza się stronom z urzędu. Oznacza to, że wyrok zaoczny sąd jest zobowiązany przesłać na adres pozwanego z pouczeniem o przysługującym prawie zaskarżenia wyroku zaocznego sprzeciwem.

Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.

[WAŻNE] Na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania albo jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było niezawinione, a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego. Zawieszając wykonalność wyroku, sąd może zarządzić środki zabezpieczenia w myśl oddziału poprzedzającego.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub części utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka o żądaniu pozwu.

Czasami dochodzi do sytuacji, gdzie zobowiązany do alimentów dowiaduje się dopiero od komornika, że zapadł wyrok zaoczny nakazujący zapłatę alimentów. Wówczas na złożenie sprzeciwu od wyroku zaocznego jest już za późno. Natomiast w sytuacji gdy bez winy pozwanego doszło do uchybienia w złożeniu sprzeciwu od wyroku zaocznego (np. powód podał zły adres pozwanego i korespondencja nie dochodziła, a pozwany nie miał jakichkolwiek wiadomości o postępowaniu sądowym), wówczas należy złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego ustalającego alimenty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Planujesz złożyć pozew o alimenty. Chcesz domagać się podwyższenia alimentów. Szukasz kancelarii w Krakowie specjalizującej się w sprawach o alimenty? Potrzebujesz pomocy i szukasz Adwokat alimenty Kraków, Prawnik alimenty Kraków, radca prawny od alimentów w Krakowie? Dobry prawnik od alimentów pomoże wygrać sprawę o alimenty. Prowadzimy sprawy o alimenty w Krakowie. Działamy także w okolicznej Bochni, Niepołomicach, Wieliczce, Miechowie, Myślenicach, Chrzanowie, Brzesku i Olkuszu.

Przygotowujemy dla Ciebie pozew o alimenty i poprowadzimy Twoją sprawę o alimenty w sądzie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu