SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
Gdy ZUS kwestionuje faktyczne prowadzenie firmy

Gdy ZUS kwestionuje faktyczne prowadzenie firmy

ZUS kwestionuje prowadzenie działalności. Gdy ZUS kwestionuje faktyczne prowadzenie firmy to … trzeba się bronić! Skoro trafiłeś na mojego bloga to zapewne właśnie otrzymałeś z ZUS decyzję, w której jest napisane, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą nie podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Często ZUS wyłącza z ubezpieczeń społecznych za wiele lat wstecz np. od 2014 czy 2015 roku, kiedy to opłacenie kilku wyższych składek wiązało się z możliwością uzyskiwania wysokich świadczeń z ZUS. Być może jeszcze nie otrzymałeś takiej decyzji ZUS, a dopiero co dostałeś pismo z ZUS z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za często bardzo odległy okres (nawet i od początku zarejestrowania firmy w CEiDG). Kontrola ZUS może dotyczyć nawet nie tyle samego tytułu do ubezpieczeń, co również podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Bardzo często, co byś nie napisał w odpowiedzi na serię pytań ZUS, to i tak kontrola kończy się wydaniem decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym.

ZUS KWESTIONUJE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

W wielu przypadkach ZUS z góry przyjmuje, że podejmowanie przez Ubezpieczonego czynności zmierzały do uzyskania wysokich świadczeń z ubezpieczeń społecznych kosztem innych uczestników tego systemu „wbrew zasadzie solidaryzmu ubezpieczeń społecznych”, co zdaniem ZUS świadczy o fikcyjności działalności gospodarczej. Fikcyjna firma to zarzut, z którym może spotkać się każdy przedsiębiorca, który pobrał w ostatnich latach wysokie świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Jeśli ZUS wypłacił Ci w ostatnich latach kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych różnych świadczeń z funduszu chorobowego, to powinieneś być „zwarty i gotowy” na postępowanie wyjaśniające lub kontrolę w każdym czasie.

Skoro więc odwiedzasz bloga Kancelarii, to zapewne szukasz odpowiedzi na pytanie jak bronić się przed ZUS? Jak napisać odwołanie od decyzji, o jakie dowody wnioskować i jak argumentować własne stanowisko w sprawie? Pisaliśmy o tym wielokrotnie na blogu. Wystarczy więc kliknąć w tag fikcyjna firma lub tag ZUS fikcyjność prowadzenia działalności aby dowiedzieć się więcej. Jeśli są pytania, które chciałbyś wyjaśnić, zapraszamy do korzystania z porad prawnych prawników Kancelarii. Pomagamy również przygotować profesjonalne odwołania od decyzji ZUS oraz reprezentujemy Klientów w sporach z ZUS prowadząc sprawę od A do Z. Wystarczy zadzwonić lub kliknąć w zakładkę kontakt.

Odwołanie od decyzji ZUS to tylko jeden z możliwych sposobów obrony przed często bezprawnym działaniem organu rentowego. Sprawa w sądzie często ciągnie się wiele lat i kosztuje wiele nerwów i pieniędzy.

Wypada również wyjaśnić, że ZUS kontroluje w zasadzie tylko te firmy, w których wypłaca więcej świadczeń niż przedsiębiorca wpłacił do kasy ubezpieczeń społecznych. ZUS broni uparcie tezy o ekwiwalentności składki i świadczenia, podczas gdy składka ubezpieczeniowa i ochrona ubezpieczeniowa nie są i nigdy nie będą równoważne – pisaliśmy o tym tutaj.

Fikcyjność działalności gospodarczej ZUS uzasadnia także tym, że … przerwy pomiędzy kolejnymi okresami zasiłkowymi nie przekraczają 3 miesięcy kalendarzowych. Ma to znaczenie przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku, której zgodnie z art. 43 ustawy zasiłkowej nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Dla wielu osób skutkuje to tym, że do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się wysoką podstawę wymiaru zadeklarowaną często nawet wiele lat wstecz po opłaceniu jedynie kilku wyższych składek na ZUS.

Dlaczego jednak to przedsiębiorca ma odpowiadać za tak a nie inaczej napisane przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych? Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie I UK 145/14, LEX nr 1622302: „Jeśli więc przepis prawa ubezpieczeń społecznych o charakterze ius cogens zezwala na zadeklarowanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe na poziomie do 250% przeciętnego wynagrodzenia w oderwaniu od pojęcia rzeczywistego przychodu, to zachowanie płatnika, realizującego swe uprawnienie w oparciu o taki bezwzględnie obowiązujący przepis prawa, nie może być podważane”.

Zasadnicze znaczenie dla spraw o fikcyjności działalności gospodarczej ma również to, jak widzi się pozycję prawną świadczeniobiorcy w systemie ubezpieczeń społecznych. Czy jest to raczej pozycja petenta, któremu władza z łaski coś daje, czy też powinien mieć poczucie, że określone świadczenia się mu należą nie tylko w sensie ustawowym, ale też głębszym jako prawa podmiotowe. Właściwy jest ten drugi punkt widzenia. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych to prawa podmiotowe ubezpieczonych, a nie rodzaj świadczeń przyznawanych na zasadzie uznania administracyjnego czy administracyjnej łaski, na której brak obywatel może jedynie utyskiwać. Wobec powyższego ZUS nie może dowolnie, według własnego widzimisię, zmieniać sytuacji prawnej ubezpieczonego.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Zawartka – Kancelaria Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Spraw ZUS z główną siedzibą w Krakowie działa na terenie całej Polski – Warszawa, Kielce, Katowice, Opole, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Gdańsk, Szczecin.

Prawnik ZUS. Kompleksowa obsługa spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.  Pomoc prawną w sporze z ZUS świadczymy także w całym województwie małopolskim: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane, Skawina, Andrychów, Wadowice, Wieliczka, Dobczyce, Limanowa, Proszowice.

Nasi Prawnicy posiadają odpowiednie doświadczenie, aby prowadzić w imieniu Klientów Kancelarii sprawy przed ZUS i sądami ubezpieczeń społecznych.

Prawnik do walki z ZUS. Działamy na terenie całej Polski. Wycenę obsługi prawnej swojej sprawy z ZUS otrzymasz za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu