SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODWOŁANIA OD ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ODWOŁANIA OD ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Otrzymałeś orzeczenie o niepełnosprawności i nie zgadzasz się z wydanym orzeczeniem. Pamiętaj możesz złożyć odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności. Przygotowujemy odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności. Pomoc prawną realizujemy w całej Polsce.

Kancelaria na zlecenie Klienta przygotowuje fachowe odwołania od orzeczeń Powiatowych i Wojewódzkich Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności, co najczęściej kwestionują Klienci? Klienci najczęściej kwestionują ustalenia orzeczeń dotyczące:

– braku wskazań odnośnie punktu 7), tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

– braku wskazań co do pkt 8), w szczególności w odniesieniu do dzieci, które ukończyły 16. rok życia

stopnia niepełnosprawności (na przykład wiele osób, które miały dotychczas stopień umiarkowany, otrzymują stopień lekki)

– wskazań co do pkt 9), czyli uprawnień do uzyskania karty parkingowej.

ODWOŁANIA OD ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – DWUETAPOWA PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Procedura odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności jest dwuetapowa. Najpierw od orzeczenia Powiatowego Zespołu przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu.

Od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu. Termin wynosi 14 dni (w te 14 dni wliczają się soboty i niedziele). Wojewódzki Zespół może zmienić orzeczenie lub podtrzymać ustalenia Powiatowego Zespołu.

Jeśli Wojewódzki Zespół nie uwzględni odwołania, to jest jeszcze możliwość złożenia odwołania od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Termin na złożenie odwołania od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Sądu, wynosi miesiąc, licząc od dnia otrzymania orzeczenia.

[WAŻNE] ODWOŁANIA OD ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. PRZEPISY PRAWA

Art.  4779  Kodeksu postępowania cywilnego

  • 1. Odwołania od orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wnosi się na piśmie do zespołu, który wydał orzeczenie w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia.
  • 2. Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu. Zespół, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżone orzeczenie. W tym przypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.

ODWOŁANIA OD ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – CO POWINNO ZAWIERAĆ

Od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sąd rejonowy). Odwołanie jest wolne od opłaty sądowej. Termin do złożenia odwołania wynosi miesiąc od otrzymania orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu. Odwołanie powinno zawierać zarzuty wobec orzeczenia, wnioski oraz uzasadnienie.
Kancelaria reprezentuje klientów przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawie odwołania od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu o niepełnosprawności.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POMOC PRAWNA

Zwiększ swoje szanse na sukces. Zgłoś się do nas już dziś. W ramach kancelarii prowadzimy kompleksowo sprawy z odwołania od orzeczenia WZON o stopniu niepełnosprawności w sądzie rejonowym oraz na dalszym etapie w sądzie okręgowym dbając o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta w toku całego postepowania sądowego.

Jeśli chcesz prowadzić swoją sprawę samodzielnie, możesz zamówić u nas przygotowanie profesjonalnego odwołania do sądu od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przygotowujemy dla Klientów również odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na etapie administracyjnym, tj. odwołanie od orzeczenia PZON do WZON.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu