SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
KIEDY ZUS MOŻE UZNAĆ UMOWĘ O PRACĘ ZA POZORNĄ

KIEDY ZUS MOŻE UZNAĆ UMOWĘ O PRACĘ ZA POZORNĄ

Pozorna umowa o pracę ZUS. Kiedy ZUS może uznać umowę o pracę za pozorną? Najczęściej ZUS przychodzi na kontrolę, wtedy gdy dostaje wniosek o wypłatę zasiłku. Kontrole ZUS co do podlegania do ubezpieczeń z tytułu krótkotrwałego zatrudnienia przed skorzystaniem ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego są wynikiem ostatnio kształtującego się orzecznictwa Sądu Najwyższego, który opowiada się za kontrolą prewencyjną, a nie represyjną tj. kontrolą przed wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, a nie kilka lat po takiej wypłacie. Jeśli ZUS wypłaciłby zasiłki bez kontroli tytułu do ubezpieczeń, to później mógłby mieć problem z odzyskaniem wypłaconych zasiłków, gdyż obecnie SN uznaje, że „bezrefleksyjna” wypłata wysokich świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, nie stanowi uzasadnionej podstawy zakwestionowania wypłaconych świadczeń jako świadczeń nienależnych w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (w ten nurt wpisuje się m.in. wyrok SN z dnia 5.12.2018 r., sygn. akt III UK 193/17). Dlatego też, obecnie ZUS kontroluje przed wypłatą świadczeń.

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE:

DECYZJA O NIEPODLEGANIU – POZORNA UMOWA O PRACĘ

KWESTIONOWANIE PRZEZ ZUS WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

ZUS PODWAŻA UMOWĘ O PRACĘ. JAK SIĘ BRONIĆ? – CZ. I / CZ. II / CZ. III / CZ. IV

KIEDY ZUS MOŻE UZNAĆ UMOWĘ O PRACĘ ZA POZORNĄ

ZUS w decyzji kwestionuje umowę o pracę w zasadzie zarzucając jedno – chęć pozyskania tytułu do ubezpieczeń i chęć korzystania ze świadczeń „przy niskim wkładzie własnym”. ZUS nie lubi sytuacji gdy dostaje mało składek, z których musi nagle płacić wysokie świadczenia. Sądy co do zasady stoją na stanowisku, że jeśli praca była faktycznie wykonywana, to zarzut ZUS o chęci „wyłudzenia” świadczeń nie może prowadzić do podważenia umowy o pracę. Cytując za ugruntowanym w tej mierze orzecznictwem, „nie sposób także nie przyjąć, że zamiarem stron zawierających umowę o pracę jest również immanentnie związany z faktem bycia pracownikiem fakt objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Wskazać jednak należy, że okoliczność ta nie może stanowić podstawy dla uznania umowy za nieważną. Zgodnie z przywołanym wyżej art. 58 k.c., podstawą dla stwierdzenia nieważności umowy o pracę może być uznanie jej za czynność prawną podjętą w celu obejścia ustawy. Czynnością podjętą w celu obejścia ustawy jest jednak tylko taka czynność, która zmierza do osiągnięcia skutku zakazanego przez prawo. Stąd też zawarcie umowy o pracę nawet tylko z tego powodu, żeby uzyskać świadczenia z ubezpieczenia społecznego nie może być zakwalifikowane jako obejście prawa. Naturalnie, całkowicie zgodne z porządkiem prawnym i zasadami współżycia społecznego jest dążenie stron umowy o pracę do tego, aby pracownik z tytułu pracowniczego statusu uzyskiwał przewidziane w prawie o ubezpieczeniach społecznych prawa i świadczenia. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 5 października 2005 r., w sprawie I UK 32/05, wskazał, że zawierając umowę o pracę strony kierują się różnymi motywami indywidualnymi (tak też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2005 r., III UK 89/05, OSNP 2006/11-12/192). Sam fakt, iż zawierając umowę o pracę strony kierują się wyłącznie objęciem pracownika ubezpieczeniem społecznym nie może skutkować nieważnością takiej umowy. Jednakże, jak już zostało wskazane, umowa musi być realizowana” (wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 13 listopada 2018 r., w sprawie o sygn. akt VII U 2456/18, por. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 8 listopada 2018 r., w sprawie o sygn. akt VII U 123/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 czerwca 2019 r., w sprawie o sygn. akt III AUa 69/19)”.

Co do zasady w sprawach, w których ZUS podważa zatrudnienie należy wykazać, że umowa o pracę była wykonywana, to znaczy należy udowodnić w sądzie, że praca była rzeczywiście świadczona i praca była rzeczywiście wykonywana aby wygrać spór z ZUS. Inicjatywna dowodowa w tym zakresie jest po stornie odwołującej się od decyzji ZUS.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS.

Stajemy po stronie obywatel w sporach z ZUS.

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

 

 

Dodaj komentarz

Close Menu