SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE

ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE

Rozwód z orzeczeniem o winie. Jakie powody rozwodu z orzeczeniem o winie? Jak wygrać sprawę rozwodową z orzeczeniem o winie? Co zmienia rozwód z orzeczeniem o winie? Czym różni się rozwód z orzekaniem o winie?

Rozwód Kraków. Rozwody w Krakowie. Prawnik rozwód Kraków. Planujesz złożyć pozew o rozwód. Chcesz się rozwieść. Zostałeś pozwany w sprawie rozwodowej. Szukasz kancelarii w Krakowie specjalizującej się w rozwodach. Potrzebujesz pomocy i szukasz Adwokat rozwód Kraków, Prawnik rozwód Kraków, radca prawny od rozwodów w Krakowie? Dobrze trafiłeś. Prowadzimy sprawy o rozwód w Krakowie i okolicach.

ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE

Zasadą wynikającą z przepisów jest rozwód z orzeczeniem o winie. Sąd rozstrzyga w wyroku rozwodowym o winie małżonków za rozpad małżeństwa. Sąd może ustalić winę za rozkład pożycia w całości po stronie tylko jednego z małżonków, bądź po stronie obojga małżonków lub ustalić, że małżonkowie nie ponoszą winy. Jak stwierdził sąd w jednym ze swoich orzeczeń: „Orzeczenie o winie, niezależnie od poważnych następstw prawnych, zwłaszcza w zakresie obowiązku alimentacji byłego małżonka, stanowi swoiste podsumowanie i ocenę wspólnego pożycia. Dlatego jego uzasadnienie powinno być szczególnie wyważone i wszechstronnie uargumentowane” (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 609/04).

W doktrynie prawa podkreśla się, że podstawą przyjęcia winy małżonka jest ustalenie, że jego zachowanie przyczyniło się do powstania lub pogłębienia rozkładu, obojętne dla przypisania winy w rozkładzie pożycia jest natomiast to, w jakim stopniu każde z małżonków przyczyniło się do tego.

JAKIE POWODY ROZWODU Z ORZECZENIEM O WINIE?

Najczęstszymi powodami rozwodu z orzeczeniem o winie są: zdrada małżeńska, przemoc fizyczna/psychiczna, nałogi. Postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie będzie ukierunkowane na wykazanie zawinienia po stronie małżonka w rozpadzie pożycia. Inicjatywa dowodowa obciąża stronę, która z danego faktu wywodzi skutki prawne. Aby sprostać ciężarowi dowodu należy najlepiej już w pozwie rozwodowym wskazać dowody, dzięki którym będzie możliwe wykazanie winy. Takimi dowodami mogą być: dokumenty, zdjęcia, zapisy mejli, nagrania, świadkowie itp.

Jak podał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 12 marca 2010 r., I ACa 35/10: Orzekając w przedmiocie winy sąd winien ustalić czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka. Nadto między takim zachowaniem się lub postępowaniem małżonka, a powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego musi istnieć związek przyczynowy. Nie każde naruszenie obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka lecz tylko te, które miało wpływ na spowodowanie (bądź utrwalenie) rozkładu pożycia małżeńskiego.

CO ZMIENIA ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE?

Czym różni się rozwód z orzekaniem o winie? Rozwód z orzeczeniem o winie ma bardzo doniosłe znaczenie jeżeli chodzi o alimenty pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami. Małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia nie może domagać się alimentów od drugiego małżonka, nawet jeżeli popadnie w niedostatek. Z drugiej strony przepisy przewidują, że w przypadku uznania jednego z małżonków za wyłącznie winnego rozpadu związku, współmałżonek nie ponoszący winy może domagać się na swoją rzecz alimentów, nawet gdy nie pozostaje w niedostatku. Wystarczy, by jego sytuacja materialna, na skutek rozwodu, uległa istotnemu pogorszeniu. Natomiast przy winie podzielonej małżonków przepis uzależnia żądanie alimentów od popadnięcia przez dochodzącego alimentów w niedostatek.

Warto mieć na uwadze, że to czy rozwód został orzeczony z winy czy bez orzekania o winie nie ma znaczenia przy alimentach na rzecz wspólnych małoletnich dzieci. Jest również prawnie neutralne dla podziału majątku wspólnego, władzy rodzicielskiej czy kwestii kontaktów.

Prawnik od rozwodów. Rozwód Kraków. Rozwody w Krakowie. Prawnik rozwód Kraków.

Potrzebujesz prawnika od rozwodów w Krakowie? Szukasz dobrego radcy prawnego rozwodowego w Krakowie? Skontaktuj się z nami już dziś.

Prowadzimy bardzo dużą ilość spraw z zakresu prawa rodzinnego. Najwięcej Klientów zgłasza się odnośnie spraw rozwodowych. Dbamy o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta. Prowadzimy również sprawy o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też odnośnie władzy rodzicielskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu