SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
INTERWENCJA RZECZNIKA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W SPORACH Z ZUS

INTERWENCJA RZECZNIKA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W SPORACH Z ZUS

Powołany ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma wspierać firmy w kontaktach z administracją publiczną. Pierwsza osoba powołana na tę funkcję – Pan Adam Krzysztof Abramowicz działa od niespełna roku. Jest to zatem dość młoda instytucja.

Zgodnie z zamysłem ustawodawcy Rzecznik stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Rzecznik dysponuje szeregiem uprawnień w zakresie ochrony praw przedsiębiorców. Korzystając z przyznanych prerogatyw Rzecznik wystąpił w dniu 05.08.2019 r. z pismem do Dyrektora Oddziału ZUS w Chorzowie, Gdańsku, Lublinie, Wałbrzychu, Zielonej Górze i Wrocławiu z pytaniami dotyczącymi kontroli kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Z treści skierowanych pytań przez Rzecznika, a było ich wszystkich 25, można wywnioskować, że chciał on uzyskać informacje, które pozwoliłyby mu na określenie, czy ZUS dyskryminuje kobiety prowadzące działalność gospodarczą.

Na tę chwilę Rzecznikowi odpowiedziały Oddziały ZUS w Wałbrzychu, Chorzowie i Zielonej Górze. Wszystkie trzy pisma skierowane w odpowiedzi do Rzecznika są w swojej treści bardzo podobne. Przypadek? Nie sądzę 😊

ZUS pisze mniej więcej tak:

Intencje Rzecznika były dobre. Natomiast na tę chwilę ZUS nie widzi pola do współpracy.

Interwencja Rzecznika w sporze z ZUS

Czy Rzecznik ma narzędzia do tego aby pomóc w indywidualnej sprawie i stanąć w obronie małego przedsiębiorcy w sporze z ZUS? Rzecznik może zwracać się do właściwych organów, organizacji lub instytucji publicznych z ocenami i wnioskami o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców oraz usprawnienia trybu załatwiania spraw w tym zakresie.

W przypadku gdy Rzecznik stwierdził naruszenie praw przedsiębiorcy w działalności organów, organizacji lub instytucji publicznych może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego.

Jak widać Rzecznik może pomóc. W szczególnych przypadkach, na przykład gdy ZUS przekracza granice (zasad współżycia społecznego) i uporczywie kontroluje prowadzoną działalność gospodarczą wszczynając którąś już kontrolę z rzędu – warto zwrócić się o interwencję do Rzecznika. Nie należy przy tym zapominać, że Rzecznik może stać się jednym z ogniw obrony w sporze z ZUS, natomiast nie należy polegać tylko i wyłącznie na Rzeczniku. Należy w szczególności samemu zadbać o własny interes i aktywnie uczestniczyć w toku prowadzonego postępowania. Dobrze jest przy tym korzystać z pomocy radcy prawnego bądź adwokata, który będzie reprezentował nasz interes.

Rzecznik nie zawsze pomoże

Z pewnością w trakcie kontroli DG lub też na etapie postępowania administracyjnego prowadzonego przez ZUS Rzecznik może wnieść interwencje i tym sposobem wpłynąć na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Natomiast jeśli sprawa trafi do sądu, kompetencje Rzecznika się kończą. Obecnie obowiązujące uregulowania prawne nie pozwalają Rzecznikowi na uczestniczenie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przed sądami powszechnymi.

W ramach swoich uprawnień Rzecznik może wnosić skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi. Tymczasem sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych trafiają do sądów powszechnych – sądów ubezpieczeń społecznych, a nie do sądów administracyjnych. W najbliższym czasie być może zostanie to zmienione – o projekcie zmian w ustawie pisze portal bankier.pl

_______

Prowadzisz spór z ZUS i potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

Dodaj komentarz

Close Menu