SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
KIEDY UMOWA POŚREDNICTWA JEST NIEWAŻNA

KIEDY UMOWA POŚREDNICTWA JEST NIEWAŻNA

Kiedy umowa pośrednictwa jest nieważna? Na blogu poruszaliśmy już kwestię umowy pośrednictwa zawartej ustnie (link UMOWA POŚREDNICTWA ZAWARTA USTNIE). Umowa pośrednictwa zawarta ustnie będzie nieważna. Coraz częściej w obrocie gospodarczym spotykamy się z umowami podpisywanymi poprzez wymianę zeskanowanej umowy na mejla. Czy taka zeskanowana umowa pośrednictwa będzie wiążąca? O tym w dzisiejszym wpisie.

KIEDY UMOWA POŚREDNICTWA JEST NIEWAŻNA

Zgodnie z art. 180 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami:  Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Czy zatem mejlowa wymiana skanu podpisanej umowy pośrednictwa będzie ważnie zawarta? Czy tak zawarta umowa pośrednictwa to ‘forma elektroniczna’, o jakiej stanowi art. 180 ust. 3?

Definicję co to jest forma elektroniczna umowy odnajdujemy w art. 781 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem: Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Forma elektroniczna wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zatem dla zachowania tej formy niewystarczające jest zeskanowanie umowy i wysłanie jej mejlem do pośrednika.

Wiele umów można zawrzeć poprzez przesłanie podpisanego skanu mejlem – dotyczy to na przykład umowy pożyczki, gdzie forma zawarcia umowy pożyczki nie jest zastrzeżona pod rygorem nieważności.

Pośrednik powinien zadbać o dochowanie przepisanej prawem formy dla umowy pośrednictwa, bo może się okazać, że umowa zawarta z naruszeniem wymogów formalnych z art. 180 ust. 3 okaże się nieważna i wówczas pośrednik nie będzie mógł dochodzić zapłaty prowizji od klienta.

[ORZECZNICTWO] Forma pisemna zastrzeżona została pod rygorem nieważności. Strony umowy nie mogły więc dokonać odmiennych ustaleń, co do formy. Zgodnie z przywołanym przepisem pośrednik może działać tylko na podstawie umowy, a umowa może być zawarta tylko w formie pisemnej. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 czerwca 2013 r. (sygn. akt IV CNP 78/12) podkreślił istotne znaczenie formy pisemnej przy umowie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wskazując na niemożność jej konwersji w inną umowę.

(wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia  21 października 2016  r., VIII Ga 331/16)

PRAWNIK OD UMÓW POŚREDNICTWA. KANCELARIA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W UMOWACH POŚREDNICTWA.

REPREZENTUJEMY KLIENTÓW AGENCJI NIERUCHOMOŚCI W SPORACH SĄDOWYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

PRZEŚWIETLAMY UMOWY POŚREDNICTWA SZUKAJĄC MOŻLIWYCH DRÓG ROZWIĄZAŃ Z NIEKORZYSTNYCH UMÓW.

UDZIELAMY KONSULTACJI PRAWNYCH. ZAPEWNIAMY OCHRONĘ PRAWNĄ PRZED ROSZCZENIAMI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI.

PRZYGOTOWUJEMY:

– PISMA PRZEDPROCESOWE

– SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY

– ODPOWIEDŹ NA POZEW

– ŚRODKI ZASKARŻENIA W TOKU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

Potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu