SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ART. 8A WNIOSEK DO MINISTRA

ART. 8A WNIOSEK DO MINISTRA

Art. 8a wniosek do Ministra. Po zmianie władzy otrzymujemy codziennie telefony od osób zainteresowanych wnioskiem do Ministra o wyłączenie stosowania przepisów ograniczających świadczenia dla osób pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa. Tylko w ostatnim tygodniu były to telefony od Pani otrzymującej rentę rodzinną po zmarłym mężu ze Świdnicy i od emeryta z Zielonej Góry. Wszystkie te osoby łączy to, że po otrzymaniu decyzji obniżającej świadczenie nie złożyły odwołania od decyzji do Sądu. Teraz chcą naprawić swój błąd i wniosek z art. 8a do Ministra jest na to dobrym sposobem. Art. 8a i wniosek do Ministra pozwalają na przywrócenie pełnego świadczenia w kwocie sprzed obniżki.

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM Z ART. 8A DO MINISTRA

Każdy, kogo objęła tzw. druga ustawa dezubekizacyjna, ma możliwość skorzystania ze swoistego ‘wentyla bezpieczeństwa’ i zwrócenia się z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wyłączenie stosowania przepisów ustawy obniżającej świadczenia. Dotyczy to emerytów, rencistów, ale także wdów czy wdowców otrzymujących renty rodzinne po zmarłym funkcjonariuszu.

ART. 8A WNIOSEK DO MINISTRA – PRZESŁANKI USTAWOWE

Zgodnie z wynikającą z treści art. 8a ustawy normą materialnoprawną, organ badając, czy została ona spełniona przez wnioskodawcę powinien przede wszystkim zbadać, czy zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek, a pomocniczą rolę w ustaleniu czy zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek pełnią dwa kryteria, tj. kryterium krótkotrwałej służby oraz kryterium rzetelnego wykonywania zadań i obowiązków. Przy czym sam brak spełnienia któregoś z pomocniczych kryteriów wskazanych w punktach 1 i 2 art. 8a ust. 1 ustawy nie wyłącza możliwości spełnienia przesłanki „szczególnie uzasadnionych przypadków”.

[PRZEPIS ART. 8A] Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b, ze względu na:

  1. krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz
  2. rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12.10.2023 r., sygn. III OSK 2884/22 stwierdzono, że Organ badając, czy w sprawie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek ustala tę przesłankę za pomocą kryteriów określonych w pkt 1 i 2 art. 8a ustawy, tj. kryterium krótkotrwałej służby oraz kryterium rzetelnego wykonywania zadań i obowiązków. Przy czym, jak podniesiono wcześniej, brak spełnienia któregoś z kryteriów wskazanych w punktach 1 i 2 art. 8a ust. 1 ustawy nie wyłącza automatycznie spełnienia przesłanki „szczególnie uzasadnionych przypadków”, lecz wymaga zbadania, czy służba określonej osoby, mimo że nie była „krótkotrwałą służbą przed dniem 31 lipca 1990 r.” bądź nie charakteryzowała się „rzetelnym wykonywaniem zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia”, była służbą charakteryzującą się bezpośrednim zaangażowaniem w realizację zadań i funkcji państwa totalitarnego, czy też nie miała takiego charakteru, tj. była np. działalnością ograniczającą się do zwykłych, standardowych czynności i działań jakie podejmowane były wówczas w ramach służby publicznej, tj. służby na rzecz państwa jako takiego, a tym samym nie ma konotacji negatywnych.

CZY BRAK SŁUŻBY PO 1990 R. WYKLUCZA WYSTĄPIENIE Z WNIOSKIEM DO MINISTRA Z ART. 8A

Jedną z przesłanek do wyłączenie stosowania przepisów ograniczających świadczenia dla osób pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa jest to, aby funkcjonariusz rzetelnie wykonywał zadania i obowiązki po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia. Jednak jest to jedynie kryterium pomocnicze. Jeśli dany funkcjonariusz pełnił służbę tylko przed 1990 r. to i tak ma możliwość wystąpienia z wnioskiem do Ministra z art. 8a i taki wniosek może być rozpatrzony pozytywnie.

ART. 8A WNIOSEK DO MINISTRA – JAKIE SĄ SZANSE NA ODZYSKANIE PEŁNEGO ŚWIADCZENIA SPRZED OBNIŻKI

Jak podaje Wyborcza czy portal money.pl, nowy rząd chce odkręcić dezubekizację. Zapowiedzi i deklaracje innego spojrzenia na sprawy funkcjonariuszy powinny dawać nadzieję, na zmianę i przychylne rozpatrywanie wniosków z art. 8a. Dotychczas, za rządów PiS, bardzo trudno było o skuteczny wniosek z art. 8a do Ministra. Nawet w sprawach wydawać by się mogło oczywistych Minister wydawał decyzje odmowne. Obecnie są duże szanse, że wniosek z art. 8a zostanie rozpatrzony pozytywnie.

JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO MINISTRA Z ART. 8A

Widząc zmianę polityki w sprawach byłych funkcjonariuszy, obecnie wiele osób składa wnioski z art. 8a. Warto zrobić to jak najszybciej, tak aby sprawa mogła być rozstrzygnięta przed ‘zakorkowaniem’ Ministerstwa falą wniosków o wyłączenie stosowania przepisów ograniczających świadczenia dla osób pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa. Na stronach internetowych są dostępne wzory wniosków do Ministra z art. 8a (link1, link2, seirp.pl). Taki wniosek można przygotować i wysłać samodzielnie. Swoją sprawę warto powierzyć kancelarii, która zajmuje się sprawami dezubekizacyjnymi. Walczymy w obronie prawa poszkodowanych funkcjonariuszy i reprezentujemy Klientów z całej Polski. Jeśli jesteś zainteresowany złożeniem wniosku do Ministra z art. 8a zapytaj nas o indywidualną wycenę Twojej sprawy.

USTAWA DEZUBEKIZACYJNA POMOC PRAWNA. Współpracę zaczynamy zwykle od konsultacji prawnej, podczas której wnikliwie analizujemy sprawę Klienta poznając jego problem i szukając możliwych dróg do jego rozwiązania. Przedstawiamy wycenę sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie jakie koszty poniesie powierzając nam swoją sprawę.

Prowadzimy sprawy z odwołań od decyzji obniżających emerytury lub renty w zw. z ustawą dezubekizacyjną na terenie całego kraju.

Przygotowujemy wnioski z art. 8a do Ministra, odwołania od decyzji obniżających emerytury, apelacje oraz skargi kasacyjne w sprawach dezubekizacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu