SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
OKRES ZASIŁKOWY

OKRES ZASIŁKOWY

Okres zasiłkowy i jego wyliczanie nadal nastręcza wielu trudności interpretacyjnych. Przydatne są wyjaśnienia takie jak na portalu gofin.pl – np. artykuł Kiedy można otworzyć nowy okres zasiłkowy? Swego czasu dużo na ten temat pisał portal Rzeczpospolita:

Urlop wypoczynkowy bez badań po długiej chorobie to ryzyko

Urlop to za mało aby przerwać okres zasiłkowy

Rodzaj choroby może limitować długość zasiłku chorobowego – wyrok SN

Różne choroby w jednym okresie zasiłkowym

Przepis napisany jest mało czytelnie i wielu głowi się co tak naprawdę ustawodawca miał na myśli. Regułą jest, że zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby nie dłużej jednak niż przez 182 dni.

JAK LICZYĆ OKRES ZASIŁKOWY?

Zgodnie z przepisem art. 9 ustawy zasiłkowej, do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Z pomocą w rozeznaniu co ten przepis oznacza przychodzi orzecznictwo. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 listopada 2018 r., III UK 192/17 (LEX nr 2579555), w przepisie tym mowa jest o nieprzerwanej niezdolności do pracy, bez rozróżnienia na niezdolność spowodowaną tą samą czy inną chorobą. Wynika zatem z tego, że do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy bez względu na rodzaj choroby. Dopiero wówczas, gdy między poszczególnymi okresami niezdolności do pracy występują przerwy, w których ubezpieczony był zdolny do pracy, wliczanie poprzedniego okresu tej niezdolności zależy od rodzaju choroby. Nowy okres zasiłkowy otwiera kolejna niezdolność do pracy powstała po minimum jednodniowej przerwie od poprzedniej i spowodowana inną chorobą niż uprzednio. Jeżeli natomiast przerwy występują między poszczególnymi niezdolnościami do pracy spowodowanymi tą samą chorobą, to mamy do czynienia w dalszym ciągu z tym samym okresem zasiłkowym, o ile przerwa między tymi absencjami nie przekracza 60 dni; rozpoczyna się kolejny okres zasiłkowy, jeżeli przerwa między tymi absencjami jest dłuższa od 60 dni.

TA SAMA CHOROBA

Istotna jest tu też kwestia medyczna. Nie ma bowiem wątpliwości, że tożsamość chorobową należy oceniać nie z punktu widzenia prawnego, ale medycznego. Jak wskazał SN w postanowieniu z dnia 26 stycznia 2012 r., I BU 14/11: pojęcia „ta sama choroba” użytego w art. 9 ustawy zasiłkowej nie należy odnosić do tych samych numerów statystycznych, zgodnych z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych, gdyż nie chodzi o identyczne objawy odpowiadające numerom statystycznym, lecz o opis stanu klinicznego konkretnego układu lub narządu, który – choć daje różne objawy, podpadające pod różne numery statystyczne – stanowi tę samą chorobę, skoro dotyczy tego samego narządu lub układu.

W znakomitej większości spraw trafiających z odwołań od decyzji ZUS do Sądów Rejonowych, rozpoznających sprawy o zasiłki nie obędzie się zatem bez dowodu z opinii biegłego. Sąd rozpoznając sprawę musi posiłkować się „wiadomościami specjalnymi” i dopuszczać dowód z opinii biegłego w celu ustalenia czy niezdolność do pracy odwołującego się w danym okresie była spowodowana chorobą trwającą wcześniej oraz czy choroby oznaczone różnymi symbolami stanowią choroby współistniejące w przypadku odwołującego.

Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

Dodaj komentarz

Close Menu