SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZATRUDNIENIE MAŁŻONKA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

ZATRUDNIENIE MAŁŻONKA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Zatrudnienie małżonka na podstawie umowy o pracę. Z poprzednich wpisów na blogu (link 1 i link 2) wiecie już, że ZUS nie uznaje pracowniczego zatrudnienia pomiędzy małżonkami. Przepisy ustawy systemowej przewidują fikcję prawną, na mocy której zatrudnienia małżonka na podstawie umowy o pracę jest traktowane jako współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Innymi słowy jest możliwe zatrudnienie małżonka na podstawie umowy o pracę, ale trzeba zgłosić takiego małżonka do ZUS na druku ZUS ZUA z kodem ubezpieczenia właściwym dla „osoby współpracującej” i odprowadzać składki jak za „osobę współpracującą”.

ZATRUDNIENIE MAŁŻONKA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Nieprawidłowości w zgłoszeniu do ubezpieczeń skutkują innym schematem podlegania do ubezpieczeń (małżonek podlega do ubezpieczeń nie jak pracownik, a jak osoba współpracująca). ZUS wyzyskuje błąd płatnika składek w momencie, gdy chce osiągnąć z tego tytułu jakąś korzyść – najczęściej odmówić prawa do zasiłku. Różnica pomiędzy pracowniczym ubezpieczeniem społecznym, a objęciem ubezpieczeniem z tytułu współpracy dotyczy przede wszystkim ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczenie chorobowe na umowie o pracę jest obowiązkowe. Natomiast przy tytule do ubezpieczeń jakim jest współpraca, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Inne są także wysokości składek do zapłaty.

ZATRUDNIENIE MAŁŻONKA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – JAK ZUS WYDAJE DECYZJE

Istnieje różna praktyka ZUS w całej Polsce jeśli chodzi o wydawanie decyzji w przedmiocie zatrudnienia małżonka na podstawie umowy o pracę. Organ rentowy potrafi wydać decyzję, w której rozstrzyga jedynie o niepodleganiu do ubezpieczeń małżonka zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Przykładowa decyzja ZUS Chrzanów poniżej:

Minusem tak wydanej decyzji jest to, że odwołując się od decyzji do Sądu – sprawa będzie przegrana. W orzecznictwie podkreśla się, że przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych wnioskodawca może żądać jedynie korekty stanowiska zajętego przez organ rentowy i wykazywać swoją rację, odnosząc się do przedmiotu sporu objętego zaskarżoną decyzją, natomiast nie może żądać czegoś, o czym organ rentowy nie decydował. Zakres rozpoznania i orzeczenia (przedmiot sporu) w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wyznaczony jest w pierwszej kolejności przedmiotem decyzji organu rentowego, zaskarżonej do sądu, a w drugim rzędzie przedmiotem postępowania sądowego determinowanego zakresem odwołania od tejże decyzji. Zgodnie z systemem orzekania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, Sąd rozstrzyga o prawidłowości zaskarżonej decyzji w granicach jej treści i przedmiotu (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 października 2013 r., III AUa 369/13).

Skoro zatem ZUS w decyzji rozstrzygnął tylko i wyłącznie kwestię podlegania do ubezpieczeń przez małżonka z tytułu zawartej umowy o pracę w firmie płatnika, to w ewentualnym postępowaniu odwoławczym od tej decyzji Sąd Ubezpieczeń Społecznych nie mógłby orzekać co do tytułu do ubezpieczeń jakim jest współpraca bowiem strona odwołując się od decyzji nie może żądać czegoś, o czym organ rentowy nie decydował.

Jeśli zatem w Państwa indywidualnej sprawie ZUS wydał decyzję, w której stwierdził jedynie niepodleganie z tytułu zatrudnienia małżonka na podstawie umowy o pracę, radzę w pierwszej kolejności nie odwoływać się od decyzji do Sądu, tylko złożyć do ZUS wniosek o uzupełnienie rozstrzygnięcia decyzji poprzez rozstrzygnięcie również o tytule do ubezpieczeń jakim jest współpraca bądź skierowanie wniosku do ZUS o podjęcie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie objęcia małżonka tytułem do ubezpieczeń jakim jest współpraca. Innymi słowy trzeba „zmusić” ZUS do wypowiedzenia się odnośnie „współpracy” małżonka.

ZATRUDNIENIE MAŁŻONKA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – DECYZJA ZUS ROZSTRZYGAJĄCA ZARÓWNO O UMOWIE O PRACĘ JAK I WSPÓŁPRACY

Może się również zdarzyć, że ZUS w jednej decyzji rozstrzygnie zarówno kwestię podlegania do ubezpieczeń z tytułu zatrudnienia małżonka na podstawie umowy o pracę i na podstawie współpracy. Przykład takiej decyzji ZUS Płock poniżej:

Jest to bardziej poprawny sposób działania ZUSu. Można bowiem od takiej decyzji złożyć odwołanie i Sąd będzie władny zmienić tę decyzję na korzyść odwołującego się, bowiem ZUS rozstrzygał zarówno odnośnie umowy o pracę jak i odnośnie współpracy.

Taką decyzję należy zaskarżyć w części, tj. w odniesieniu do zakwestionowania przez ZUS objęcia ubezpieczeniem chorobowym z tytułu współpracy. Należy powołać się na argument, że zgłoszenie małżonka do ubezpieczeń na podstawie umowy o pracę wyrażało jednocześnie chęć objęcia ubezpieczeniem chorobowym. Tym samym nie ma podstaw do pozbawiania przez ZUS ubezpieczenia chorobowego, skoro doszło jedynie do zmiany kodu ubezpieczenia.

Może się zdarzyć również taki wariant decyzji, w której ZUS kwestionuje podleganie do ubezpieczeń przez małżonka zarówno z umowy o pracę, jak i ze współpracy.

Zachęcamy w tego typu sprawach do korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej prawnika specjalizującego się w sprawach ZUS. Zobacz nasze ostatnie wygrane sprawy z ZUS o podleganie do ubezpieczeń:

PRAWNIK SPECJALIZUJĄCY SIĘ W SPRAWACH ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

odwołanie od decyzji ZUSapelacja ZUSskarga kasacyjna ZUS

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu