SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ORZECZNIK ZUS COFNĄŁ MI ZWOLNIENIE LEKARSKIE

ORZECZNIK ZUS COFNĄŁ MI ZWOLNIENIE LEKARSKIE

ZUS cofa zasiłki w wyniku kontroli lekarzy orzeczników – pisze portal prawo.pl Jak wskazał portal money.pl „przy kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jeśli okaże się, że osoba sprawdzana przez lekarza orzecznika ZUS jest już zdrowa, to dochodzi do skrócenia zwolnienia lekarskiego. W takiej sytuacji pacjent zachowuje prawo do świadczenia chorobowego tylko do dnia badania”. Czy lekarz orzecznik ZUS może anulować zwolnienie? Kiedy ZUS cofa zwolnienie lekarskie? Co sprawdza lekarz orzecznik ZUS? Czy orzecznik ZUS może cofnąć zwolnienie od psychiatry? Jedną z form kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS jest wezwanie na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. Lekarz orzecznik ZUS może cofnąć zwolnienie lekarskie, czyli „uzdrowić” pacjenta. Jak wygląda ta procedura, o tym w dzisiejszym wpisie.

KONTROLA ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO PRZEZ LEKARZA ORZECZNIKA ZUS

ZUS jest uprawniony i zobowiązany ustawowo do przeprowadzania kontroli zwolnień lekarskich. Taką kontrolę mogą wykonywać lekarze orzecznicy ZUS. W celu kontroli lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może:

1) przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego:

2) skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3) zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie;

4) zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.

Najczęściej stosowaną formą kontroli jest badanie lekarskie ubezpieczonego przez lekarza orzecznika ZUS.

[WAŻNE] Jak wskazano w Komentarzu do ustawy zasiłkowej: „(…) przepis nie określa zasad ani okoliczności warunkujących wszczęcie postępowania kontrolnego, tj. okoliczności, których wystąpienie daje lekarzom orzecznikom taką możliwość lub obliguje ich do jego przeprowadzenia. Niemniej jednak wydaje się, że przeprowadzenie kontroli może uzasadniać potrzeba wyjaśnienia wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości zaświadczeń lekarskich, które pojawiły się w związku z wszczęciem postępowania o ustalenie prawa do zasiłku. Przepis ten nie zakreśla również terminu, do którego od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego kontrola może zostać przeprowadzona” (por. Karolina Stopka, Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, WKP 2022). Brak regulacji prawnej daje duże pole działania lekarzom orzecznikom i de facto swobodę decyzji co do tego jakie zwolnienia lekarskie kontrolować.

WEZWANIE NA BADANIE PRZEZ LEKARZA ORZECZNIKA ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia ubezpieczonego o terminie badania przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zawiadomienie na piśmie w postaci papierowej przesyłane jest na adres pobytu ubezpieczonego w okresie czasowej niezdolności do pracy, wskazany w zaświadczeniu lekarskim (stąd m.in. obowiązek podania przez ubezpieczonego informacji o miejscu pobytu w trakcie zwolnienia lekarskiego wystawiającemu zaświadczenie lekarskie i obowiązek informowania ZUS o zmianie adresu pobytu przez ubezpieczonego w okresie czasowej niezdolności do pracy).

[UWAGA] ZUS może przekazać zawiadomienie o badaniu przez lekarza orzecznika ZUS telefonicznie jeżeli rozmowa była rejestrowana, a ubezpieczony wyraził zgodę na nagranie.

Jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty zaświadczenie lekarskie traci ważność.

Również w razie uniemożliwienia badania przez ubezpieczonego w wyznaczonym terminie zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie.

ORZECZNIK ZUS COFNĄŁ MI ZWOLNIENIE LEKARSKIE – PROCEDURA

Lekarz orzecznik ZUS cofając zwolnienie lekarskie ma obowiązek wydać zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W przypadku cofnięcia zwolnienia lekarskiego przez lekarza orzecznika ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku. Od decyzji można wnieść odwołanie do sądu ubezpieczeń społecznych.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS. Pomagamy w sprawach o zasiłki z ZUS. Dla naszych Klientów:

– udzielamy konsultacji prawnych

– przygotowujemy odwołanie od decyzji ZUS

– prowadzimy kompleksowo sprawy przeciwko ZUS w sądach w całym kraju

– opracowujemy środki zaskarżenia typu apelacja / skarga kasacyjna

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu