SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
KOBIETY KONTRA ZUS – KOLEJNY WAŻNY WYROK SĄDU

KOBIETY KONTRA ZUS – KOLEJNY WAŻNY WYROK SĄDU

Dzisiejszy wpis dotyczy wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt: III AUa 636/18 (publikacja LEX nr 2624089).

Przedmiotem rozpoznania była kwestia podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej.

Z akt sprawy wynikało, że ubezpieczona prowadziła sprzedaż hurtową kwiatów i roślin od kwietnia 2013 roku. W grudniu 2013 r., skarżąca zawiesiła działalność gospodarczą. W lutym 2014 r. dowiedziała się, że jest w ciąży. Od września 2014 r. wznowiła działalność gospodarczą z maksymalną podstawą wymiaru składek, a począwszy od połowy października 2014 r. do października 2015 r. przebywała na zasiłku macierzyńskim. Po okresie zasiłku macierzyńskiego, kobieta otrzymywała zasiłek chorobowy. Za 2015 r. i 2016 r. nie uzyskała żadnego przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W zaskarżonej decyzji ZUS zakwestionował podleganie ubezpieczeniom społecznym od pierwszego dnia po dniu zakończenia korzystania z zasiłku macierzyńskiego. Odwołująca potwierdziła to, że od 12 października 2015 r. nie wykonywała żadnych czynności związanych z zarejestrowaną działalnością gospodarczą. Wyjaśniła to jednak tym, że bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego była niezdolna do pracy i do 16 maja 2016 r. przebywała na zasiłku chorobowym.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpoznając sprawę uznał za cytowanymi wyrokami Sądu Najwyższego, że okres podlegania przez skarżącą ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego nie stanowił przerwy w podleganiu przez nią dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. (tak SN w wyroku z dnia 13.02.2018 r., sygn. akt: II UK 698/16 oraz SN w wyroku z dnia 17.04.2018 r., sygn. akt: I UK 73/17).

Sąd uznał, że:

Skoro organ rentowy nie kwestionował prowadzenia przez odwołującą działalności gospodarczej przed okresem pobierania zasiłku macierzyńskiego, to tym samym nieskuteczne jest kwestionowanie podlegania przez nią ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, w okresie niezdolności do pracy istniejącej bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Jak podkreślił w dalszej części uzasadnienia wyroku Sąd w Białymstoku:

W okresie zwolnienia lekarskiego z tytułu niezdolności do pracy odwołująca miała uzasadnioną podstawę do niewykonywania działalności gospodarczej. Ewentualne podjęcie przez nią działań związanych z działalnością gospodarczą mogłoby świadczyć bowiem o wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Posługując się tą argumentacją, Sąd uznał za pozbawione sensu analizowanie czy w okresie po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, kobieta wykonywała czynności związane z zarejestrowaną działalnością. Jak wyjaśnił Sąd: trudno oczekiwać w okresie niezdolności do pracy wykonywania czynności związanych z działalnością gospodarczą.

Konkludując Sąd stanął na stanowisku, że  z uwagi na fakt, że odwołująca skutecznie uzyskała tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym przed rozpoczęciem pobierania zasiłku macierzyńskiego, to nie istniały podstawy do wyłączenia jej z tych ubezpieczeń od dnia następującego po dniu zakończenia pobierania tego zasiłku, jeżeli od tego dnia była niezdolna do pracy.

Sąd przychylił się do odwołania i zmienił zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pewną ciekawostką tej sprawy jest fakt, że w sprawie o podleganie ubezpieczeniom społecznym sąd dopuścił i przeprowadził dowód z opinii biegłych lekarzy różnych specjalności na okoliczność ustalenia czy stan zdrowia ubezpieczonej pozwalał jej na prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniesienie o przeprowadzenie tego typu dowodu w sprawie o podleganie ubezpieczeniom społecznym jest warte rozważenia i jednocześnie daje kolejną możliwość do obrony swoich praw. Warto wiedzieć, że sądy dopuszczają tego rodzaju dowód, który na pierwszy rzut oka nie jest tak oczywisty. Z reguły postępowanie dowodowe opiera się na dokumentach (faktury, dokumentacja finansowa firmy itp.) oraz tzw. ‘źródłach osobowych’, czyli świadkach zeznających na okoliczność wykonywania działalności gospodarczej przez odwołującą się.

Zachęcamy do komentowania i opisywania swoich problemów na blogu. Pamiętajcie, że bloga czytają również eksperci – adwokaci i radcowie prawni, walczący na co dzień o prawa swoich klientów. Jak to mówią, co dwie głowy to nie jedna – przez wymianę myśli można dowiedzieć się czegoś ciekawego, inaczej spojrzeć na sprawę.

Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Ofertę obsługi prawnej otrzymasz za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu