SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
POSTOJOWE DLA WSPÓLNIKA SPÓŁKI JAWNEJ

POSTOJOWE DLA WSPÓLNIKA SPÓŁKI JAWNEJ

Świadczenie postojowe dla wspólnika spółki jawnej. Czy będą zmiany w tym zakresie? Portal prawo.pl informuje o inicjatywnie RPO, który upomina się o postojowe dla wspólników spółek. Problem jest tym bardziej aktualny w związku z kolejną falą koronawirusa i zamknięciem gospodarki.

Niestety w dalszym ciągu trafiają do nas osoby, którym ZUS odmówił prawa do świadczenia postojowego z tarcz 6.0 lub 7.0. Przyczyną odmowy wypłaty ponownego świadczenia postojowego jest uznanie przez ZUS, iż jako wspólnik spółki jawnej, podlegający zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych na kodzie 05 43, wspólnik nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych. Tym samym nie spełnia warunku z art. 15zq ust. 1 ustawy COVID (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.). Zdaniem ZUS działalność gospodarczą prowadzi spółka, a nie wspólnik.

POSTOJOWE DLA WSPÓLNIKA SPÓŁKI JAWNEJ – ZUS ZMIENIA SWOJE DECYZJE I ŻĄDA ZWROTU ŚWIADCZEŃ POSTOJOWYCH WYPŁACONYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁEK

Jeszcze wcześniej, to znaczy w okresie pierwszego lockdown’u, po wprowadzeniu przepisów o świadczeniach postojowych, ZUS – szczególnie Oddział w Warszawie – wydawał pozytywne decyzje i przyznawał świadczenia postojowe również dla wspólników spółek jawnych. Obecnie praktyka działania organów rentowych zmieniła się i w obliczu w zasadzie jednoznacznego orzecznictwa ZUS odmawia wypłaty świadczenia postojowego wspólnikom spółek jawnych. Mało tego zdarza się, że ZUS żąda zwrotu wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego wspólnikom spółek jawnych. O sprawie napisał Dziennik Gazeta Prawna.

POSTOJOWE DLA WSPÓLNIKA SPÓŁKI JAWNEJ – PROPOZYCJA SENATU

Senatorowie podjęli inicjatywę ustawodawczą w celu rozszerzenia prawa do świadczenia postojowego również dla wspólników spółek jawnych – o sprawie napisał portal prawo.pl

W dniu 19 lutego 2021 senacki projekt ustawy został wniesiony do Sejmu. Dotychczas projektowi ustawy nie został nadany nr druku w Sejmie. Projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego, Biura Analiz Sejmowych, do konsultacji m.in. ZUS oraz do opinii UOKiK.

Ze względu na cel w jakim ustawa została wprowadzona, świadczenia postojowe powinny być wypłacane zarówno przedsiębiorcom zarejestrowanym w CEiDG jak i wspólnikom spółek jawnych. Odmowa prawa do świadczenia postojowego dla wspólników spółek jawnych tylko dlatego, że prowadzą swoją działalność gospodarczą w tej formie prawnej jest niczym nieuzasadniona. Tym samym narusza art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP statuujący zasadę równości i niedyskryminacji. Inicjatywa ustawodawcza Senatu powinna naprawić ten błąd legislacyjny.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS.

Stajemy po stronie obywatela w sporach z ZUS.

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu