SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

USTALENIE WŁAŚCIWEGO USTAWODAWSTWA A PRZEDAWNIENIE SKŁADEK ZUS

Ustalenie właściwego ustawodawstwa a przedawnienie składek ZUS. Bardzo częstym sposobem na optymalizację składek ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej było wykonywanie pracy za granicą z jednoczesnym ustaleniem ustawodawstwa za granicą. Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą w Polsce od której nie odprowadzał składek do ZUS, bowiem miał tytuł do ubezpieczeń w innym państwie członkowskim UE (najczęściej w Czechach, na Słowacji, Litwie lub Łotwie).

Po latach ZUS ustalał, że właściwym ustawodawstwem w zakresie ubezpieczeń jest ustawodawstwo polskie. Taka decyzja prowadziła do kolejnego postępowania w ZUS o zapłatę „zaległych” składek z tytułu działalności gospodarczej w Polsce.

Pytanie czy „zaległość” składkowa ZUS, która powstała następczo w wyniku wydania decyzji o podleganiu polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych nie jest już przedawniona?

USTALENIE WŁAŚCIWEGO USTAWODAWSTWA A PRZEDAWNIENIE SKŁADEK ZUS

Zgodnie z przepisami należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. 5cio letni termin przedawnienia obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

Przyjmując, że zaległość składkowa dotyczy składki za 01.2012, której termin płatności upływał w dniu 10 lutego 2012 r., 5cio letni termin przedawnienia upłynie w dniu 11 lutego 2017 r.

Zatem jeżeli ZUS ustali ustawodawstwo właściwe „poniewczasie”, to może okazać się, że realnie nie będzie mógł żądać zapłaty składek, bo ulegną one przedawnieniu.

ZUS wydaje dwie decyzje:

  • decyzję o ustaleniu właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych
  • decyzję o wysokości zadłużenia składkowego

Co w przypadku, gdy decyzja o ustaleniu właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych zostanie zaskarżona do sądu? Czy wówczas biegnie termin przedawnienia składek?

W przypadku złożenia odwołania od decyzji o ustaleniu właściwego ustawodawstwa taka decyzja jest nieprawomocna, a więc ZUS nie może jej wykonywać. Najczęściej w takich przypadkach postępowanie o ustalenie wysokości zadłużenia składkowego podlega zawieszeniu, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o ustawodawstwo.

Przedawnienie składek nie biegnie w czasie, w którym toczy się sprawa o ustalenie właściwego ustawodawstwa. Jest tak z mocy przepisów – konkretnie art. 24 ust. 5f ustawy systemowej – zgodnie z którym: bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia wszczęcia przez Zakład postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna.

Jak wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Łodzi: Postępowanie z odwołania od decyzji stwierdzającej podleganie polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych objęte jest dyspozycją art. 24 ust. 5f u.s.u.s., bowiem ustalenie właściwego ustawodawstwa w praktyce oznacza ustalenie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym w danym państwie członkowskim (tak wyrok z dnia 6 lipca 2021 r., III AUa 1908/20).

Konkluzja jest taka, że bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia właściwego ustawodawstwa do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna. W tym okresie 5-letni termin przedawnienia składkowego nie biegnie.

Oznacza to, że długotrwały proces z ZUS o podleganie do ubezpieczeń w ramach polskiego ustawodawstwa co do zasady nie wpływa na przedawnienie składek z tego tytułu. Oczywiście dotyczy to sytuacji, w których ZUS wydał decyzję o podleganiu polskiemu ustawodawstwu w takim terminie, że może jeszcze dochodzić składek z tego tytułu.

Ustalenie ustawodawstwa a żądanie zapłaty składek z tego tytułu to dwa odrębne postępowania, niemniej są one ze sobą powiązane. W wielu tego typu sprawach udaje się zwolnić z obowiązku zapłaty składek właśnie za pomocą skutecznie podniesionego zarzutu przedawnienia składek.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Pomagamy w sprawach związanych z zadłużeniami ZUS. Udzielamy porad prawnych i po wstępnej analizie prawnej sprawy proponujemy działanie dopasowane do indywidualnej sytuacji Klienta.

Przygotowujemy i prowadzimy sprawy o umorzenie zaległości w ZUS oraz o układ ratalny.

odwołanie od decyzji ZUSapelacja ZUSskarga kasacyjna ZUS

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu