SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
KWESTIONOWANIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK PRZEZ ZUS

KWESTIONOWANIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK PRZEZ ZUS

Kwestionowanie podstawy wymiaru składek przez ZUS dalej postrzegane jest niejednolicie w orzecznictwie. Sądy w Gdańsku, Łodzi, czy Białymstoku generalnie zdają się stać na straży prawa i opowiadają się za stanowiskiem, że ZUS nie ma prawa do ingerencji w podstawę wymiaru składek zadeklarowaną przez przedsiębiorcę. Niestety są również Sądy, jak w Bielsku-Białej, czy w Lublinie, które uznają kompetencję ZUS do obniżania podstaw wymiaru składek przedsiębiorcom.

Na blogu wielokrotnie pisaliśmy o tej sprawie. Nasze wpisy cieszą się dużą popularnością w tym zakresie i były cytowane przez branżowy portal dziennika Rzeczpospolita.

Dziś chcemy ponownie wlać trochę otuchy w serca wszystkich walczących z ZUS w tego typu sprawach. Mianowicie w listopadowym numerze miesięcznika Praca i Zabezpieczenie Społeczne ukazał się artykuł autorstwa prof. K. Ślebzaka oraz dr M. Zielińskiego na temat kwestionowania podstawy wymiaru składek przez ZUS (artykuł można kupić klikając w link).

KWESTIONOWANIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK PRZEZ ZUS – NAJNOWSZE SPOJRZENIE DOKTRYNY PRAWA

Kwestionowanie podstawy wymiaru składek przez ZUS nie jest aspektem jednowymiarowym. Autorzy artykułu trafnie diagnozują problem pisząc o widocznej w orzecznictwie tendencji do zapobieżenia nadużyciu norm prawa materialnego w celu nabycia prawa do nienależnych lub co najmniej zawyżonych świadczeń z ubezpieczenia społecznego „co w jakiejś części spraw niewątpliwie jest spowodowane poszukiwaniem sprawiedliwego rozstrzygnięcia w sytuacji, w której z jednej strony określone ustalenia faktyczne jednoznacznie wskazują wyłącznie na chęć uzyskania świadczeń z ubezpieczeń społecznych, czy nawet szerzej swoistego „uposażenia się na tych świadczeniach”, a z drugiej strony obowiązujący kształt regulacji prawnej pozostawia wiele do życzenia”. Przy czym Autorzy podkreślają, że „tego typu argumentacja, w równie niemałej liczbie spraw, prowadzi również do tego, że osoby faktycznie prowadzące działalność, które zadeklarowały określoną podstawę wymiaru, są narażone na odmowę wypłaty świadczeń, ich zmniejszenie bądź obowiązek zwrotu”.

Miecz argumentacji Sądu jest zatem obosieczny, a temida jest ślepa. Jak wskazują Autorzy „jest to problem granic wykładni i stosowania prawa ubezpieczeń społecznych, których przekroczenie prowadzi do tego, że orzecznictwo sądowe zaczyna mieć charakter prawotwórczy”. Między innymi w orzeczeniach SN sygn. I UK 208/17, II UK 301/17 i II UK 302/17 doszło do „sformułowania dodatkowych (pozaustawowych) kryteriów dopuszczalności deklarowania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne”.

Autorzy obalają możliwość kwestionowania zadeklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek z odwołaniem się do „intencjonalnego zamiaru” uzyskania maksymalnych świadczeń, nadużycia prawa, zastosowania koncepcji obejścia prawa ubezpieczeń społecznych czy pozorności, lub przez odwoływanie się do zasad ubezpieczeń społecznych.

Zdaniem Autorów artykułu „potwierdzenie tytułu do ubezpieczeń powoduje, że ubezpieczony dysponuje pełną swobodą w zakresie wyboru sposobu wskazania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne”.

Z artykułu wynika, że uchwała 7 Sędziów Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2010 r. sygn. II UZP 1/10 zachowuje pełną aktualność po dziś dzień: Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

***W indywidualnej sprawie ZUS o podstawę wymiaru składek warto powołać się na przedmiotowy artykuł, który daje kolejny argument w sporze obywatel kontra ZUS.

***rysunki Andrzeja Mleczko lubią przewrotnie zaskakiwać. Na jednym z nich napisano: „INTELIGENCJA WYMAGA KWESTIONOWANIA WSZYSTKIEGO, ALE KWESTIONOWANIE WSZYSTKIEGO NIE WYMAGA INTELIGENCJI”

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS:

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu