SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
WYGRANA Z ZUS KRAKÓW PRACODAWCA NIE DOSTARCZYŁ Z3 2021

WYGRANA Z ZUS KRAKÓW PRACODAWCA NIE DOSTARCZYŁ Z3 2021

Wygrana z ZUS Kraków w sprawie o zasiłek chorobowy i macierzyński. Jakiś czas temu informowaliśmy na blogu o problemach ubezpieczonych, którym ZUS odmawia wypłaty zasiłku powołując się na brak Z3 od pracodawcy. ZUS czuje się „zwolniony” z obowiązku wypłaty świadczeń, bo nie ma dokumentu od pracodawcy. Jak się okazuje bardzo wiele osób ma z tym problem, a ZUS chce korzystać na sytuacji gdzie pracodawca działa bezprawnie i uchyla się od ciążącego na nim obowiązku. W praktyce takie działanie ZUS prowadzi do patologicznej sytuacji, gdzie pracodawca nie jest w istocie pociągany do odpowiedzialności za naruszenie prawa, bo – co kuriozalne – z bezprawnego działania pracodawcy korzyści chce osiągać ZUS odmawiając wypłaty zasiłków.

WYGRANA Z ZUS KRAKÓW PRACODAWCA NIE DOSTARCZYŁ Z3 2021 A MIMO TO SĄD PRZYZNAŁ ZASIŁEK

Całe szczęście od decyzji ZUS można wnieść odwołanie do sądu (czytaj: Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS). Ostatnio Sąd w Krakowie przyznał nam rację w sporze z ZUS Kraków i zmienił decyzję na korzyść Klienta w sprawie, w której ZUS odmówił wypłaty zasiłku macierzyńskiego z argumentacją, że pracodawca nie dostarczył Z3.

Poniżej wyrok:

Sąd w pisemnym uzasadnieniu zrugał ZUS Kraków pisząc, że „(…) zaniechanie pracodawcy, na którego to postępowanie ubezpieczony pracownik nie ma żadnego wpływu, nie może negatywnie wpływać na sytuację ubezpieczonego, a tym samym prowadzić do pozbawienia go świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Nie podważając znaczenia przepisów wykonawczych uszczegóławiających tryb ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego, Sąd zwraca uwagę, iż naczelną zasadą rządzącą postępowaniem administracyjnym zgodnie z art. 7 k.p.a. jest obowiązek podejmowania przez organ rentowy wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, przy uwzględnieniu interesu społecznego i słusznego interesu obywateli. Zasadniczo Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał prawo oczekiwać od pracodawcy Ubezpieczonej niezbędnych informacji, jednakże brak ich uzyskania, nie zwolnił go z konieczności poczynienia ustaleń faktycznych we własnym zakresie. Z akt zasiłkowych wynika, że ubezpieczona przekazała organowi rentowemu wszelkie niezbędne informacje do ustalenia czy spełnia ona przesłanki z art. 29 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Zdaniem Sądu nie znajduje aksjologicznego uzasadnienia ograniczanie praw jednego podmiotu, w sytuacji gdy osoba trzecia nie wykonuje nałożonych na nią powinności”.

W sprawie Klientki ZUS był niekonsekwentny w swoim postępowaniu. Brak złożenia Z3 przez pracodawcę nie stanowił dla ZUS problemu w przyznaniu odwołującej prawa do zasiłku chorobowego. ZUS przyznał zasiłek chorobowy pomimo braku przedstawienia przez pracodawcę zaświadczenia płatnika składek Z3. Natomiast z niewiadomych przyczyn odmówił zasiłku macierzyńskiego powołując się na brak Z3 od pracodawcy. Już sam ten fakt nieuzasadnionego różnicowania przez ZUS pozwalał przypuszczać, że sprawa zostanie wygrana. Niemniej przyznając zasiłek chorobowy pomimo braku Z3 od pracodawcy ZUS pokrzywdził Klientkę, bo przyznał świadczenie od najniższej podstawy wymiaru, stąd i tę decyzję zaskarżyliśmy do sądu.

Wyrok pokazuje, że jest szansa wygrać tego typu spór z ZUS i w przypadku odmowy wypłaty zasiłku przez ZUS z powołaniem się na brak Z3 od pracodawcy należy składać odwołanie do sądu, bowiem działanie ZUS jest bezprawne.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu