SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ŚWIADCZENIE POSTOJOWE – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORAZ INNY TYTUŁ DO UBEZPIECZENIA

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORAZ INNY TYTUŁ DO UBEZPIECZENIA

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz posiadających inny tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. umowę o pracę czy umowę zlecenia) od niedawna jest możliwe. O sprawie informuje portal gazetaprawna.pl oraz kadry.infor.pl

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - ZMIANY W PRAWIE

Warunki przyznania świadczenia postojowego określa przepis art. 15zq ustawy COVID.

Ten przepis zmieniał się kilkukrotnie. Zgodnie z art. 15zq, osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Z dniem 24 czerwca 2020 r. nastąpiła niewielka zmiana tego przepisu. Ustawodawca wprowadził warunek następujący:

nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej”.

W uzasadnieniu tej zmiany, czytamy:

„Zgodnie z art. 15zq przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów np. umowa na pełen etat, umowa na część etatu, nie mogą skorzystać ze świadczenia postojowego, na skutek zbiegu tytułów do ubezpieczenia. Jednocześnie ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych daje takim osobom prawo do dobrowolnego ubezpieczenia po uprzednim złożeniu wniosku o objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi. 

Problem ten dotyczy znacznej grupy przedsiębiorców MŚP głównie z branży finansowej, handlowej, usługowej.

Należy podkreślić, że działalność gospodarcza dla ww. grupy osób może stanowić podstawowe lub istotne źródło dochodu, bowiem np. pracują tylko na 1/10 etatu, a pozostały czas są zaangażowane w działalność gospodarczą. A zatem spadek przychodów związanych ze skutkami wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii COVID-19 będzie dla nich bardzo dotkliwy.

Z pomocy nie powinny być zatem wykluczone osoby, które skorzystały z przysługującego im prawa i pomimo posiadania innego tytułu do ubezpieczania opłacały dobrowolnie składki z tytułu wykonywania działalności gospodarczej”.

Należy uznać, że wprowadzona nowa regulacja art. 15zq rozszerza możliwość skorzystania z prawa do świadczenia postojowego również w przypadku zbiegu kilku tytułów do ubezpieczeń jednak pod warunkiem, że są opłacane składki z tytułu działalności gospodarczej. Będzie tak w sytuacji gdy przychód z innych tytułów do ubezpieczeń (np. umowy zlecenia czy umowy o pracę) nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wówczas przedsiębiorca i tak musi opłacać pełne składki do ZUS. Również w sytuacji gdy zbieg tytułów do ubezpieczeń powoduje, że przedsiębiorca nie jest zobowiązany do odprowadzania obowiązkowych składek na ZUS, a odprowadza dobrowolnie składki na ubezpieczenia społeczne, będzie uprawniony do świadczenia postojowego.

Świadczenie postojowe – działalność gospodarcza oraz inny tytuł do ubezp. [Tarcza antykryzysowa] – zobacz krótki materiał na youtube jak to działa.

Prawnik ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

Dodaj komentarz

Close Menu