SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
RENTA SOCJALNA ZUS

RENTA SOCJALNA ZUS

Renta socjalna ZUS. Kiedy przysługuje renta socjalna z ZUS? Co to jest renta socjalna i komu przysługuje? Renta socjalna ZUS to szczególny rodzaj świadczenia. Jej „socjalny” charakter wynika z tego, że z założenia przysługuje ona osobom, które nie mogły wejść na rynek pracy w związku z całkowitą niezdolnością do pracy i które nie wypracowały sobie odpowiednich okresów składowych aby ubiegać się o „zwykłą” rentę.

Pamiętaj odmowa renty socjalnej przez ZUS nie kończy sprawy. Masz prawo złożyć odwołanie od decyzji do Sądu i Sąd może zmienić decyzję ZUS i przyznać rentę socjalną na stałe lub na pewien okres.

KIEDY PRZYSŁUGUJE RENTA SOCJALNA Z ZUS

Aby wystąpić o rentę socjalną, trzeba być osobą pełnoletnią. Renta socjalna jest przyznawana na wniosek, co oznacza, że ZUS sam z urzędu nie przyzna świadczenia, tylko trzeba o nie wystąpić (wniosek o rentę socjalną dostępny na stronach ZUS). Wniosek wszczyna procedurę przed ZUS zmierzającą do wydania decyzji. ZUS kieruje na badanie przez lekarza orzecznika. Jeśli lekarz orzecznik stwierdzi brak niezdolności do pracy, wówczas należy zaskarżyć takie orzeczenie składając sprzeciw do komisji lekarskiej. Warunkiem przyznania prawa do renty socjalnej jest istnienie całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed 18. rokiem życia lub do momentu ukończenia edukacji.

[ORZECZNICTWO] Całkowita niezdolność do pracy i naruszenie sprawności organizmu mogą powstać w różnym czasie. Nie można wykluczyć sytuacji, w której całkowita niezdolność do pracy powstanie później niż naruszenie sprawności organizmu. Zdarzy się to wówczas, gdy zmiany chorobowe u osoby, u której doszło do naruszenia sprawności organizmu, nasilą się później do tego stopnia, że uniemożliwią jej wykonywanie jakiejkolwiek pracy. Zatem norma prawna wynikająca z art. 4 ust. 1 ustawy z 2003 r. o rencie socjalnej dotyczy zarówno sytuacji, gdy całkowita niezdolność do pracy powstała jednocześnie z naruszeniem sprawności organizmu, jak i sytuacji, gdy powstała w okresie późniejszym. W okresach przewidzianych w art. 4 ust. 1 pkt 1-3 musi powstać naruszenie sprawności organizmu, „z powodu” którego doszło do całkowitej niezdolności do pracy. Inaczej mówiąc, całkowita niezdolność do pracy musi być spowodowana (pozostawać w związku przyczynowym) z naruszeniem sprawności organizmu, które powstało w okresach wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.

(tak: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2021 r., I USK 325/21)

RENTA SOCJALNA ZUS – POMOC PRAWNA

W ramach prowadzonej praktyki prawnej zajmujemy się także sprawami o rentę, w tym rentę socjalną z ZUS. Sprawy przeciwko ZUS prowadzimy w całej Polsce. Miło nam poinformować o uzyskaniu korzystnego dla Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, który zmienił decyzję ZUS Oddział Bielsko-Biała i przyznał prawo do renty socjalnej. Poniżej zdjęcie wyroku:

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS. Pomagamy w sprawach o renty z ZUS. Dla naszych Klientów:

– udzielamy konsultacji prawnych

– przygotowujemy sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

– przygotowujemy odwołanie od decyzji ZUS w sprawach o rentę

– prowadzimy kompleksowo sprawy o rentę ZUS w sądach w całym kraju

– opracowujemy środki zaskarżenia typu apelacja / skarga kasacyjna

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu