SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
MAŁY ZUS PLUS

MAŁY ZUS PLUS

Mały ZUS Plus to sposób na opłacanie niższych składek do ZUS przez przedsiębiorców. Jak wylicza portal pit.pl „Pełne składki ZUS w okresie styczeń – grudzień 2024 dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego wynoszą 1485,31 zł + składka zdrowotna 2024, a z ubezpieczeniem chorobowym 1600,32 zł + składka zdrowotna 2024”. Rozliczanie składek na tzw. zasadach ogólnych przez przedsiębiorców to miesięcznie do zapłaty ponad 2000 zł, licząc składki na ubezpieczenie społeczne razem ze składką zdrowotną. To bardzo duże obciążenie, dlatego też wielu przedsiębiorców szuka rozwiązań jak płacić niższe składki do ZUS. Dla mniejszych firm dobrym rozwiązaniem może być program „mały ZUS Plus”, czyli składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione od dochodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

MAŁY ZUS PLUS – KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Mały ZUS Plus (wcześniej nazywany Mały ZUS) został wprowadzony od 1.01.2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz.U. 2018 poz. 1577). W założeniach do ustawy zakładano, że ulga w postaci możliwości opłacania niższych składek do ZUS obejmie ok. 173,1 tys. przedsiębiorców (źródło: uzasadnienie projektu ustawy – druk sejmowy nr 2675). W jednym z artykułów „Rzeczpospolita” wskazywała na dane, które pokazują, że faktycznie znacznie więcej przedsiębiorców rozliczało swoje należności składkowe w ramach „Małego ZUS Plus” – cytując za danymi statystycznymi: „na koniec stycznia 2022 r. z ulgi korzystało 329 tys. osób, a na koniec grudnia 2022 r. było to już 236 tys.” (link do artykułu).

Warunkiem skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek do ZUS w ramach programu Mały ZUS Plus jest to aby, przychód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku nie przekroczył 120.000 zł. Chcąc skorzystać z małego ZUS Plus w roku 2024 patrzymy na przychód w roku 2023. Dodatkowo przedsiębiorca chcący skorzystać z małego ZUS Plus w 2024 powinien prowadzić działalność gospodarczą w roku 2023 przez co najmniej 60 dni oraz nie może jednocześnie prowadzić działalności w formie spółek.

[MAŁY ZUS PLUS WAŻNE TERMINY] Jak informuje portal prawo.pl: „Tylko do końca stycznia mają czas osoby prowadzące własne firmy na zgłoszenie do ZUS, że chcą po raz pierwszy korzystać z ulgi mały ZUS plus. Ci, którzy korzystali już z tej ulgi w 2023 roku – nie muszą zgłaszać się ponownie. Każdy korzystający w styczniu z małego ZUS plus musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Ma na to czas do 20 lutego”.

MAŁY ZUS PLUS – LIMIT CZASOWY KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ODPROWADZANIA NIŻSZYCH SKŁADEK DO ZUS

Wprowadzając możliwość odprowadzania niższych składek do ZUS, ustawodawca wprowadził ograniczenie czasowe korzystania z Małego ZUS Plus do 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Jak wówczas wyjaśniano: „Rozwiązanie to ma motywować przedsiębiorców do rozwoju działalności i w efekcie przechodzenia na tzw. zasady ogólne”. Pytanie co z osobami, które korzystały z Małego ZUS Plus od 2019 przez okres 36 miesięcy, tj. w 2019, 2020 i 2021. Czy te osoby mogą obecnie, tj. od 2024 ponownie zgłosić się do Małego ZUS Plus i opłacać niższe składki? W tej materii występuje różnica zdań pomiędzy ZUS a Rzecznikiem MSP. O sprawie pisze m.in. DGP czy rp.pl. ZUS w wypowiedzi dla portalu prawo.pl stwierdził, że „Płatnicy składek, którzy korzystali z możliwości opłacania niższych składek od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r., czyli przez 36 miesięcy, a w latach 2022 i 2023 opłacali składki bez ulg, czyli wyliczone od podstawy nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, z małego ZUS plus będą mogli dopiero skorzystać w 2025 roku”.

MAŁY ZUS PLUS – STANOWISKO RZECZNIKA MSP

Rzecznik MSP podkreśla z kolei, że ZUS wprowadza przedsiębiorców w błąd. Zdaniem Rzecznika MSP przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS Plus w latach 2019-2021, są uprawnieni do ponownego skorzystania z preferencji od początku 2024 (link do artykuły na stronach www Rzecznika). Rzecznik napisał list do Premiera, w którym apeluje o pilne działania wskazując, że „przedsiębiorcy, którzy korzystali z ulgi w latach 2019, 2020, 2021, a następnie w latach 2022, 2023 opłacali składki w standardowej wysokości, przy spełnieniu pozostałych warunków z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, powinni mieć możliwość  skorzystania z Małego ZUS Plus od stycznia 2024 r.” (link do listu). Eksperci cytowani przez rp.pl mają jednak inny pogląd na tę sprawę (rp.pl). Prawdopodobnie wynikną z tej sytuacji spory sądowe na linii przedsiębiorcy – ZUS. Jeśli ZUS nie zaakceptuje zgłoszenia do małego ZUS Plus pomimo odpowiedniego działania przedsiębiorcy (tj. dokonania zgłoszenia do małego ZUS Plus w terminie do 31.01.2024) powinien wydać w tej sprawie decyzję, co umożliwi przedsiębiorcy zaskarżenie rozstrzygnięcia ZUS do sądu i poddanie go kontroli sądowej.

MAŁY ZUS PLUS – ROZWIĄZANIE SZCZEGÓLNE

Ustawodawca przy okazji uchwalania ustawy o świadczeniu wspierającym wprowadził art. 112a do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 112a ust. 1 ubezpieczony, który w 2023 r. ustalał podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zasadach określonych w art. 18c (Mały ZUS Plus), zachowuje prawo do ustalania podstawy wymiaru składek na dotychczasowych zasadach przez okres dodatkowych 12 miesięcy kalendarzowych.

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed ZUS, zachęcam do kontaktu.

Prowadzimy sprawy przed Sądami w całej Polsce, w tym przed Sądem Najwyższym w Warszawie.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu