SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
USTALENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM – POSTĘPOWANIE SĄDOWE

USTALENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM – POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Ustalenie kontaktów z dzieckiem – jak to zrobić? Nie musisz iść do sądu, aby ustalić kontakty z dzieckiem. Można uregulować kontakty na mocy porozumienia. Często jednak postępowanie sądowe jest jedyną możliwością na ustalenie kontaktów z dzieckiem. O tym jak wygląda postepowanie sądowe w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem w dzisiejszym wpisie.

Potrzebujesz prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym? Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, w tym sprawami o uregulowanie kontaktów. Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, odpowiedź na wniosek o kontakty z dzieckiem, reprezentacja w sądzie w sprawie o kontakty z dzieckiem.

Zgłoś się do nas już dziś. Napisz: kancelaria@zawartka.pl lub zadzwoń: 502-619-281

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

USTALENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Wynika to wprost z przepisów Kodeksu rodzinnego – art. 113 § 1. Kontakty z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej. Również rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do kontaktów z dzieckiem. Niemniej jednak w określonych sytuacjach sąd może zakazać utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

[CIEKAWOSTKA] Więzi rodzinne stanowią dobro osobiste a ich naruszenie lub zerwanie może skutkować żądaniem zapłaty zadośćuczynienia na podstawie przepisu art. 448 k.c. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 7.03..2019 r., I ACa 752/18.

W przywołanej sprawie powód domagał się zaniechania naruszania dobra osobistego w postaci więzi z małoletnią córką poprzez zaprzestanie utrudniania kontaktów ustalonych w postanowieniu sądu oraz zapłaty zadośćuczynienia od matki dziecka.

WNIOSEK DO SĄDU O USTALENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM – CO POWINIEN ZAWIERAĆ

We wniosku do sądu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, poza wymogami formalnymi jak dla każdego innego pisma kierowanego do sądu, należy przede wszystkim skupić się na szczegółowym opisie jak wnioskodawca widzi uregulowanie kontaktów. Trzeba wskazać zakres czasowy kontaktów z dzieckiem, uwzględniając w tym weekendy, święta, dni wolne od pracy, wakacje, ferie itp.

Istotne jest również określenie sposobu kontaktów z dzieckiem, to jest czy kontakty będą odbywać się w miejscu zamieszkania dziecka, czy rodzic uprawniony do kontaktów będzie mógł zabierać dziecko do siebie i odbywać kontakty bez obecności drugiego rodzica.

W razie utrudnień w wykonywaniu kontaktów, orzeczenie sądu podlega wykonaniu na zasadach opisanych w art. 59815 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego, czyli podlega m.in. sankcji pieniężnej za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

Prowadzimy bardzo dużą ilość spraw z zakresu prawa rodzinnego. Najwięcej Klientów zgłasza się odnośnie spraw rozwodowych. Dbamy o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta. Prowadzimy również sprawy o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też odnośnie władzy rodzicielskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu