SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ A SKŁADKI ZUS

Zawieszenie działalności przez spółkę a ZUS. Czy spółki mogą zawiesić wykonywanie działalności? Czy w okresie zawieszenia działalności przez spółkę wspólnicy są zobowiązani odprowadzać składki do ZUS? Czy faktyczne prowadzenie działalności przez spółkę ma wpływ na obowiązek opłacania składek do ZUS przez wspólników?

Portal hrlex.pl w jednym z wpisów (link) informuje, że „Wspólnicy będą musieli odprowadzać składki ZUS w okresie zawieszenia działalności !!!”. W cytowanym artykule opisywano projekt zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. O sprawie pisał też m.in. portal money.pl Ostatecznie jednak uchwalona regulacja zakłada, że wspólnicy jednoosobowych sp. z o.o., spółki jawnej, spółki partnerskiej lub spółki komandytowej są zwolnieni z opłacania składek do ZUS za okres zawieszenia prowadzenia spółki.

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ = ZAWIESZENIE OBOWIĄZKU ODPROWADZANIA SKŁADEK DO ZUS

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, konkretnie art. 13 pkt 4a, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia udziałów w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia wszystkich udziałów w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Tożsama regulacja została wprowadzona odnośnie wspólników spółek osobowych w art. 13 pkt 4b: wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej podlegają do ubezpieczeń społecznych od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Oznacza to, że jeśli spółka zawiesi działalność, wówczas jednoosobowy wspólnik spółki z o.o. nie będzie miał obowiązku opłacania składek za ten okres. Należy jednak pamiętać, że zawieszenie działalności spółki trzeba zgłosić do sądu rejestrowego (KRSu) oraz ten fakt zgłosić do ZUS.

Jak zawiesić działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS – poradnik dostępny na rządowych stronach gov.pl (link) oraz ciekawy wpis tutaj.

OBOWIĄZEK SKŁADKOWY WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ

Ustawodawca wprowadzając pkt 4a i 4b do art. 13 ustawy systemowej na mocy nowelizacji (ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2021 poz. 1621) obowiązującej od 18 września 2021 r. wprowadził niebezpieczną zasadę, która przewiduje, że obowiązek zapłaty składek przez wspólników jest powiązany jedynie z faktem posiadania statusu wspólnika niezależnie od tego, czy spółka faktycznie prowadzi działalność czy nie. We wpisie DŁUG W ZUS A FAKTYCZNE NIEPROWADZENIE FIRMY oraz CZY JEDYNY WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. PODLEGA UBEZPIECZENIOM WTEDY GDY SPÓŁKA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI? informowaliśmy o możliwości uwolnienia się od długu składkowego w ZUS, w sytuacji gdy działalność istniała jedynie na papierze, a w rzeczywistości nie była prowadzona. Tymczasem na mocy wspomnianej nowelizacji przepisów ustawodawca odgórnie zarządził, że niezależnie od tego czy spółka prowadzi działalność czy nie, wspólnik i tak jest zobowiązany do zapłaty składek ZUS. Problem w tym, że niewielu księgowych ma tego świadomość, a tym bardziej niewielu przedsiębiorców zdaje sobie z tego sprawę. Sygnalizowaliśmy zmiany przepisów w tym zakresie we wpisie z 12.08.2021 OBJĘCIE UBEZPIECZENIAMI WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK.

MOTYWY ZMIAN W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PODLEGANIA DO UBEZPIECZEŃ PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK

W uzasadnieniu do projektu ustawy (druk sejmowy nr 1188), wskazano że „w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie, ustalenie momentu rozpoczęcia działalności nie stwarza problemu, jednakże ustalenie momentu objęcia ubezpieczeniami wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej stwarza trudności. Wątpliwości wynikają z rozbieżności dat pomiędzy byciem wspólnikiem a rozpoczęciem działalności gospodarczej”. Wprowadzone zmiany miały doprecyzować okres, w którym wspólnicy spółek podlegają do ubezpieczeń w ZUS.

U uzasadnieniu podano, że „w projekcie proponuje się objęcie ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej, niezależnie od istnienia okoliczności leżących po stronie spółki, np. nieistotne jest czy spółka prowadzi działalność, uzyskuje przychody, zatrudnia pracowników itd. Proponuje się uzależnienie obowiązku ubezpieczeń od statusu wspólnika, co pozwoli zniwelować ewentualne próby obejścia obowiązku ubezpieczeń społecznych i stosować jednakowe regulacje w stosunku do wszystkich ww. wspólników. Obowiązek ubezpieczeń społecznych w przypadku wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością powstanie od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sadowego albo od dnia nabycia udziałów w spółce, natomiast ustanie z dniem wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia wszystkich udziałów w spółce, z wyłączeniem okresu zawieszenia działalności spółki Natomiast w przypadku wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej – obowiązek ubezpieczeń społecznych będzie istnieć od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu zawieszenia działalności spółki”.

Fiskalny interes państwa w poborze jak największej ilości składek ZUS wygrał z racjonalnością. Obowiązek składkowy wspólników spółek ukształtowano jak tylko szeroko się da – liczy się posiadanie samego statusu wspólnika w spółce, a nie to czy spółka faktycznie prowadzi działalność. Stając się wspólnikiem spółki trzeba obecnie uważać na składki ZUS. Po latach może się bowiem okazać, że niczego nieświadomy wspólnik posiada zadłużenie w ZUS.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS 2021. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu