SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
FIKCYJNE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

FIKCYJNE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Fikcyjne prowadzenie działalności gospodarczej. W wielu sprawach prowadzonych przez Kancelarię dotyczących podlegania do ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ZUS powołuje się na dysproporcję dochodów osiąganych na działalności w zestawieniu z kwotami świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego. Zdaniem ZUS uzyskiwanie wysokich zasiłków macierzyńskiego / chorobowego / opiekuńczego przy niskich dochodach z działalności świadczy o pozorowaniu prowadzenia firmy.

FIKCYJNE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Warto odnotować kształtującą się linię orzeczniczą, która uznaje takie rozumowanie ZUSu za nieprawidłowe. Sygnalizowaliśmy ten pozytywny dla wszystkich kobiet walczących z ZUS kierunek wykładni we wpisie KOBIETY KONTRA ZUS – KOLEJNY WAŻNY WYROK SĄDU. Opisywaliśmy wówczas wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2019 r., III AUa 638/18, w którym Sąd zasadnie przyjął, że „trudno oczekiwać w okresie niezdolności do pracy wykonywania czynności związanych z działalnością gospodarczą”. Oznacza to, że kwestionowanie działalności gospodarczej przez ZUS z powołaniem się na niskie przychody, czy nawet ich brak w okresie niezdolności do pracy jest nieuprawnione.

W tym kontekście warto również przywołać wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi  z dnia 16 czerwca 2015 r., III AUa 1130/14 , w którym stwierdzono, iż „Osoba niezdolna do pracy i uprawniona do zasiłku chorobowego (w okresie pobierania tego zasiłku) nie może być uznana za osobę, która zaprzestała wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej”.

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 września 2019 r., III AUa 426/19,  Sąd zaprezentował pogląd, iż: „Obniżenie aktywności zawodowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą może być uzasadnione okresami niedyspozycji zdrowotnej. Nie można bowiem wymagać, by prowadzący działalność, z narażeniem własnego zdrowia, w okresie niedyspozycji zdrowotnej, intensyfikował tę działalność tylko na potrzeby oceny organu rentowego”.

W ten nurt orzeczniczy wpisuje się także wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 6 lipca 2020 r., III AUa 334/19, gdzie wyrażono zapatrywanie, iż: „Niewątpliwie celem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiąganie dochodów, to jednak nieosiąganie przez przedsiębiorcę spodziewanych zysków z działalności gospodarczej nie uzasadnia wyłączenia tego przedsiębiorcy z ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza gdy zachodzą przeszkody do efektywnego jej prowadzenia na skutek jego choroby” .

Zasadnie przyjmuje się w orzecznictwie, iż „Faktyczna przerwa w prowadzeniu pozarolniczej działalności w związku ze zwolnieniem lekarskim spowodowana stanem zdrowia nie może być traktowana jako zaprzestanie wykonywania tej działalności, zwłaszcza w sytuacji uprawnienia przedsiębiorcy do zasiłku chorobowego” (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie  z dnia 6 lipca 2020 r., III AUa 334/19, LEX nr 3102678).

Można powiedzieć, że w orzecznictwie wyklarował się pogląd, że faktyczna przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej z przyczyn obiektywnych związanych np. ze stanem zdrowia nie może oznaczać „z automatu”, że firma jest prowadzona fikcyjnie i utrzymywana tylko po to, aby korzystać z zasiłków. Nie można zarzucać ubezpieczonemu, że ten nie prowadził działalności w sytuacji gdy jego stan zdrowia znacznie ograniczał możliwości jej prowadzenia.

Jeśli i w Państwa sprawie ZUS stosuje tego rodzaju „sztuczki retoryczne”, warto podważać argumentację ZUS z przywołując wyżej podane orzecznictwo.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu