SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
RENTA SOCJALNA W ZBIEGU Z RENTĄ RODZINNĄ

RENTA SOCJALNA W ZBIEGU Z RENTĄ RODZINNĄ

Renta socjalna w zbiegu z rentą rodzinną. Czy istnieje możliwość pobierania dwóch rent jednocześnie, tj. renty socjalnej i renty rodzinnej? Przepisy przewidują wyjątek w tym zakresie umożliwiając pobierania dwóch świadczeń jednocześnie.

Bardzo wiele osób uprawnionych do renty socjalnej nie wie, że mogą starać się po śmierci rodzica o prawo do renty rodzinnej i że ZUS powinien ustalić prawo do renty socjalnej w zbiegu z prawem do renty rodzinnej po osobie zmarłej.

Potrzebujesz pomoc prawnika od sprawy ZUS?

Skorzystaj z fachowej pomocy kancelarii w napisaniu odwołania. 

Masz pytania? Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Przesłanki nabycia obu świadczeń są bardzo zbliżone. Przesłanki przyznania prawa do renty socjalnej określa art. 4 ustawy o rencie socjalnej. Zgodnie z tym przepisem renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

-1) przed ukończeniem 18. roku życia;

-2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;

-3) w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. 2. 

Osobie, która spełnia warunki określone wyżej warunki przysługuje:

-1) renta socjalna stała – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;

-2) renta socjalna okresowa – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Zgodnie zaś z przepisem art. 68 ust. 1 pkt 3) ustawy emerytalnej, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16. roku życia albo w okresie do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia.

RENTA SOCJALNA W ZBIEGU Z RENTĄ RODZINNĄ

Jak stanowią przepisy, w przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jak podaje portal infor.pl od 1 marca 2021 r. kwota najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynosi: 1250,88 zł – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy. Zatem łączna kwota obu świadczeń wypłacanych w zbiegu nie może przekroczyć dwukrotności 1250,88 zł, czyli sumy 2501,76 zł.

Warto dodać, że osoby pobierające rentę socjalną i rentę rodzinną mogą starać się także o świadczenie pielęgnacyjne i świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu