SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
OBJĘCIE UBEZPIECZENIAMI WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK

OBJĘCIE UBEZPIECZENIAMI WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK

Objęcie ubezpieczeniami wspólników spółek niezależnie od tego czy spółka faktycznie prowadzi działalność to jedna z ważnych zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna w artykule Zmiany w ubezpieczeniach społecznych na finiszu: „Posłowie są przeciwni wszystkim poprawkom zgłoszonym przez Senat do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw”. Przebieg procesu legislacyjnego nad ustawą można śledzić tutaj.

OBJĘCIE UBEZPIECZENIAMI WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY SPÓŁKA FAKTYCZNIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ

Przypomnijmy, chodzi o zmiany do ustawy, w myśl których wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością  będą podlegać do ubezpieczeń od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia udziałów w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia wszystkich udziałów w spółce, z wyłączeniem okresu, na  który  wykonywanie  działalności  przez  spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Dotychczas nie zawsze wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podlegał do ubezpieczeń od dnia wpisania spółki do KRS lub od dnia objęcia udziałów, bowiem w sytuacji gdy spółka nie prowadziła działalności przyjmowało się, że wspólnik nie podlegał obowiązkowi ubezpieczeń. Innymi słowy w dotychczasowym stanie prawnym w procesie z ZUS o składki lub o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. mógł bronić się w sądzie zarzutem, że spółka faktycznie nie prowadziła działalności, zatem nie ma obowiązku składowego. Pisaliśmy o tym tutaj i w tym wpisie. Po wprowadzeniu zmian do ustawy takie zarzuty nie będą skuteczne. Jest to przepis, który może uderzyć po kieszeni wiele osób. Często bowiem spółki z o.o. występują jako tak zwane shelf company, czyli spółki zarejestrowane, które faktycznie nie prowadzą żadnej działalności. Teraz i od takich shelf companies ZUS będzie żądał składek do zapłaty, a wspólnik nie będzie mógł powołać się na okoliczność, że spółka faktycznie nie prowadzi działalności. Będzie to bowiem bez znaczenia.

Podobne zmiany ustawodawca zamierza wprowadzić jeśli chodzi o podleganie do ubezpieczeń przez wspólników spółek osobowych. Wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej będą podlegać do ubezpieczeń od  dnia  wpisania  spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z  KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Od wprowadzenia zmiany w przepisach dla obowiązku zapłaty składek bez znaczenia będzie to, czy spółka faktycznie prowadzi działalność, czy nie. Liczyć się będzie tylko status danej osoby jako wspólnika takiej spółki.

POPRAWKI SENATU ODRZUCONE PRZEZ SEJMOWĄ KOMISJĘ

Senat zaproponował swoje poprawki do ustawy. Zdaniem Senatu zmiany ustawy idą zbyt daleko: „Przykładem tego jest uregulowanie momentu objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z o. o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej. Powiązanie obowiązku ubezpieczeniowego tej grupy z chwilą uzyskania statusu wspólnika, nie uwzględnia sytuacji spółki i bagatelizuje faktyczną możliwość prowadzenia przez nią działalności i uzyskiwania przychodów, co w praktyce działania spółki jest bardzo istotne. Senat uznał, że prowadzenie działalności gospodarczej w obecnej sytuacji gospodarczej stało się niezwykle utrudnione i obarczone dużym ryzykiem, zaś przyjęta przez Sejm regulacja w zakresie ustalenia okresu objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników w rzeczywistości zwiększa obciążenia finansowe spółek i przenosi ciężar ryzyka gospodarczego na wspólników. Przyjęte przez Sejm uściślenia dotyczące okresów objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowymi, chorobowym i wypadkowym wspólników jednoosobowych spółek z o.o., spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej Senat uznał za nieuzasadnione (poprawka nr 1)”.

Sejmowa Komisja zawnioskowała o odrzucenia wszystkich poprawek zgłoszonych przez Senat.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu