SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ustawa o świadczeniu wspierającym z podpisem Prezydenta. Świadczenie wspierające dla niepełnosprawnych wejdzie w życie z dniem 01.01.2024 r. Przy czym od nowego roku świadczenie wspierające będzie przysługiwało jedynie osobom niepełnosprawnym z najwyższym ustalonym poziomem potrzeb wsparcia. Dopiero w kolejnych latach świadczenie wspierające zostanie rozszerzone na kolejne grupy osób z niepełnosprawnością.

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Cytując za prawo.pl, kwota świadczenia wspierającego zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej, która wynosi teraz 1588,44 zł miesięcznie brutto.

Zgodnie z zapisami ustawy świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:

1) 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

4) 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5) 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

6) 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Według wyliczeń zaprezentowanych przez Dziennik Gazetę Prawnąświadczenie wyniesie od 635 zł do 3495 zł (kwoty wyliczone są w zależności od wysokości renty socjalnej; tu w odniesieniu do jej wysokości w 2023 r.)”.

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WYPŁATA PRZEZ ZUS

Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie organem właściwym w sprawach wydawania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Na decyzje zapadające w przedmiocie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia osobie niepełnosprawnej albo jej przedstawicielowi ustawowemu przysługiwać będzie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, co umożliwi procesową weryfikację zasadności rozstrzygnięć organu orzekającego. Od decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydanych na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługiwać będzie odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Natomiast postępowanie w sprawie świadczenia wspierającego będzie prowadził oraz wypłacał to świadczenie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Co budzi kontrowersje, w projekcie ustawy założono całkowitą cyfryzację procesu ubiegania się i przyznawania wyżej wskazanego świadczenia. Zgodnie z art. 11 ustawy wniosek o świadczenie wspierające do ZUS ma być składany wyłącznie w postaci elektronicznej domyślnie przez PUE ZUS.

Bez wątpienia istnieje potrzeba systemowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Pytanie, czy uchwalona ustawa rozwiąże chociaż część problemów. O tym przekonamy się w praktyce.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POMOC PRAWNA

Zwiększ swoje szanse na sukces. Zgłoś się do nas już dziś. W ramach kancelarii prowadzimy kompleksowo sprawy z odwołania od orzeczenia WZON o stopniu niepełnosprawności w sądzie rejonowym oraz na dalszym etapie w sądzie okręgowym dbając o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta w toku całego postepowania sądowego.

Jeśli chcesz prowadzić swoją sprawę samodzielnie, możesz zamówić u nas przygotowanie profesjonalnego odwołania do sądu od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przygotowujemy dla Klientów również odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na etapie administracyjnym, tj. odwołanie od orzeczenia PZON do WZON.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu