SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
DWIE EMERYTURY DLA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

DWIE EMERYTURY DLA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Dwie emerytury dla byłych żołnierzy zawodowych. Tak! To jest możliwe! Wprawdzie ZUS w dalszym ciągu brnie w zaparte i wydaje decyzje, w których zawiesza wypłatę emerytury do czasu wyboru pomiędzy emeryturą z ZUS, a emeryturą z Wojskowego Biura Emerytalnego. Natomiast warto walczyć o swoje prawa i odwołać się od decyzji ZUS do Sądu Okręgowego Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Temat cieszy się dużym zainteresowaniem. Nasz wpis na blogu poświęcony tej tematyce jest bardzo chętnie przez Państwa czytany. W ubiegłym tygodniu tekst PODWÓJNA EMERYTURA. EMERYTURA MUNDUROWA I Z ZUS przeczytało prawie 300 unikalnych użytkowników.

DWIE EMERYTURY DLA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH – DECYZJA ZUS

Po złożeniu wniosku o emeryturę w ZUS, organ rentowy ustala emeryturę z systemu powszechnego w kwocie zaliczkowej. Przykładową decyzję w tej sprawie załączamy poniżej:

W sprawie prowadzonej przez ZUS Kraków, emerytura została wyliczona na kwotę 4.742,70 zł brutto. I w tym przypadku ZUS zawiesił wypłatę emerytury. ZUS wskazuje, że będzie wypłacał emeryturę po złożeniu wniosku o podjęcie wypłaty emerytury po dokonaniu wyboru pomiędzy emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych a emeryturą z Wojskowego Biura Emerytalnego. Na tym konkretnym przypadku widać, ile ZUS „oszczędza” wydając tego typu decyzje. Rocznie jest to 56.912,40 zł (12 x 4.742,70 zł). Stawka jest spora, więc warto złożyć odwołanie od decyzji.

DWIE EMERYTURY DLA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH – NIGDY NIE WIADOMO JAKI WYROK WYDA SĄD

W odwołaniu można powołać się na ostatni wyrok Sądu Najwyższego. Jak wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 stycznia 2019 r., I UK 426/17, „O wyjątku od zasady pobierania jednego świadczenia z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1076; dalej jako ustawa emerytalna) nie decyduje data przyjęcia żołnierza zawodowego do służby wojskowej, ale brak możliwości obliczenia emerytury wojskowej przy uwzględnieniu „cywilnego” stażu emerytalnego”.

Jak podkreślił z kolei Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 23 kwietnia 2020 r., III AUa 626/19: „wystarczy odpowiednio długa służba i wzrosty emerytury z tytułu szczególnych właściwości służby (art. 15 ust. 2 i 3) lub z tytułu inwalidztwa wojskowego (art. 15 ust. 4), aby – przy spłaszczeniu podstawy wymiaru emerytury wojskowej do maksymalnie 75% (art. 18 ust. 1) – „cywilne” okresy ubezpieczenia w ogóle nie wypływały na zwiększenie świadczenia mundurowego. W takim przypadku emeryt wojskowy, niezależnie od swojej woli, nie ma prawnej możliwości skonsumowania żadnego cywilnego okresu ubezpieczenia w wojskowej emeryturze”.

Ciekawostką tego ostatniego wyrok apelacji szczecińskiej jest fakt, że Sąd Apelacyjny dostrzegając wyrok SN z 24 stycznia 2019 r., jednak podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego, który oddalił odwołanie od decyzji WBE o odmowie podjęcia wypłaty zawieszonej emerytury. Sąd w Szczecinie uznał, że „orzecznictwo sądów powszechnych konsekwentnie egzekwuje zasadę pobierania jednego świadczenia z ubezpieczenia społecznego, wywodząc ją z art. 7 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz art. 95 ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach. W orzecznictwie od lat utrwalony jest pogląd, w myśl którego w polskim systemie zabezpieczenia społecznego zasadą jest wypłata jednego świadczenia (wyższego lub wybranego przez ubezpieczonego), jeżeli ma miejsce zbieg prawa do różnych świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego (por. wyrok Sądu Najwyższego z 8 maja 2012 r., II UK 237/11; z 4 grudnia 2013 r., II UK 223/13, czy wyrok tego Sądu z 18 kwietnia 2018 r., II UK 62/17; www.sn.pl)”.

Jak więc widać sprawa nie jest zamknięta i nie w każdym przypadku odwołanie od decyzji ZUS odniesie pożądany skutek. Wszystko zależy od konkretnego przypadku i poglądów sędziów, którzy rozpatrują te sprawy.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS:

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

OBEJRZYJ WYSTĄPIENIA PRAWNIKA OD ZUS NA SEJMOWEJ PODKOMISJI W SPRAWIE KOBIETY KONTRA ZUS

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

Dodaj komentarz

Close Menu