SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
KIEDY MOŻNA DOSTAĆ EMERYTURĘ POMOSTOWĄ

KIEDY MOŻNA DOSTAĆ EMERYTURĘ POMOSTOWĄ

Kiedy można dostać emeryturę pomostową? Warunki przyznania emerytury pomostowej muszą być spełnione łącznie. Przesłanki przyznania emerytury pomostowej wymienia art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych. Są to:

– posiadanie okresu pracy  w szczególnych warunkach wynoszącego co najmniej 15 lat;

– ukończenie wieku 60 lat dla mężczyzn, 55 lat dla kobiet

– posiadanie odpowiedniego stażu pracy – 25 lat dla mężczyzn, 20 lat dla kobiet

– wykonywanie pracy w warunkach szczególnych przed dniem 01.01.1999 r. (według „starych” wykazów)

– wykonywanie pracy w warunkach szczególnych po dniu 31.12.2008 r. (według „nowych” wykazów).

Jeśli otrzymałeś odmowną decyzję ZUS w sprawie emerytury pomostowej powinieneś poszukać prawnika od emerytur pomostowych.

Doradzamy w sprawach emerytur pomostowych, przygotowujemy odwołania od decyzji ZUS, pisma procesowe w sprawach emerytur pomostowych, reprezentujemy Klientów przed Sądami Okręgowymi i Sądami Apelacyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących emerytur pomostowych. Siedziba kancelarii mieści się w Krakowie, ale działamy na terenie całej Polski. Zgłoś się do nas już dziś! Kliknij w zakładkę kontakt.

KIEDY MOŻNA DOSTAĆ EMERYTURĘ POMOSTOWĄ?

ZUS stosuje różne argumenty (albo jak kto woli „fortele”) do odmowy emerytury pomostowej. Sposoby na wygranie sprawy z odwołania od decyzji ZUS omawialiśmy w wyżej cytowanych wcześniejszych wpisach na blogu.

Dziś chcemy omówić sytuację, w której ZUS odmawia emerytury pomostowej powołując się na okoliczność, iż pracownik wykonywał pracę na tzw. stanowisku łączonym, czyli wykonywał co najmniej dwa rodzaje prac.

Jak trafnie zauważył Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 16.01.2014 r., sygn. III AUa 491/13: „(…) w spornych przypadkach – uwzględnienie okresów wykonywania pracy szkodliwej lub uciążliwej wymaganej do przyznania prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym – następuje po ustaleniu rzeczywistego zakresu obowiązków oraz wykonywania bezpośrednio i stale szkodliwego zatrudnienia, przy czym ocena prawna tych ustaleń powinna być racjonalna, bez stosowania „aptekarskiej” miary lub „stopera w ręku” (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2009 r., II UK 333/08, LEX nr 1001210). Równoczesne i incydentalne wykonywanie przez pracownika niektórych prac w tym samym szkodliwym środowisku pracy i to na polecenie przełożonych nie wyklucza możliwości zaliczenia tego zatrudnienia do stażu pracy w warunkach szczególnych wymaganego do przyznania emerytury w niższym wieku emerytalnym”.

Praca na stanowisku łączonym nie powinna wykluczać możliwości otrzymania emerytury pomostowej. W wyroku z dnia 12 lutego 2013 r. III AUa 1386/12 Sąd Apelacyjny w Gdańsku wskazał, że pracownik, który wykonywał łącznie różne rodzaje prac w szczególnych warunkach stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, jest uprawniony do zaliczenia tego okresu do zatrudnienia w szczególnych warunkach, wymaganego do wcześniejszej emerytury

Bez znaczenia pozostaje kwestionowanie przez ZUS świadectwa pracy w warunkach szczególnych. Pracownik pracujący równocześnie na dwóch różnych stanowiskach w obrębie dwóch różnych działów rozporządzenia RM z 1983 r. zachowuje prawo do zaliczenia takiego okresu pracy do pracy w warunkach szczególnych. Powyższy pogląd Sądu Apelacyjnego w Gdańsku jest szeroko przyjmowany w orzecznictwie (np. w wyroku SO Suwałki z 3.12.2014 r., III U 457/14; w wyroku SO Rzeszów z 25.03.2014 r., IV U 146/14).

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS. Pomagamy w sprawach o emerytury pomostowej. Odmowa emerytury pomostowej ZUS odwołanie. Emerytura pomostowa odwołanie. Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie emerytury pomostowej. Prawnik od emerytur pomostowych.  Działamy w całej Polsce.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu