SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE ZUS

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE ZUS

Jednorazowe odszkodowanie ZUS. Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji Zakładu.

Według danych statystycznych corocznie publikowanych przez ZUS,  „w 2022 r. lekarze orzecznicy ZUS wydali 60,4 tys. orzeczeń powypadkowych. Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu stanowiły 70,5% tych orzeczeń (tj. 42,6 tys.), natomiast orzeczenia stwierdzające jego brak – 28,6% (tj. 17,3 tys.)”.

Jak wygląda procedura ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS z tytułu wypadku przy pracy, o tym w dzisiejszym wpisie.

WNIOSEK DO ZUS O JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY

Co do zasady wniosek o jednorazowe odszkodowanie składa ubezpieczony do płatnika składek. Następnie płatnik składek kompletuje dokumentację niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, m.in. protokół powypadkowy oraz kartę wypadku.

Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego, płatnik składek przekazuje wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego.

Złożenie wniosku wszczyna procedurę przed ZUS. Organ rentowy proceduje sprawę przekazując dokumentację do lekarza orzecznika ZUS, który ustala stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy.

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE ZUS – LEKARZ ORZCZENIK ZUS

Jak wynika ze statystyk ZUS w każdym roku około 30% spraw jest załatwianych negatywnie, to znaczy w orzeczeniu lekarz orzecznik nie stwierdza uszczerbku na zdrowiu, co prowadzi do odmownej decyzji ZUS. Zasadą jest, że lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie na podstawie bezpośredniego badania ubezpieczonego i posiadanej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji dotyczącej wypadku przy pracy. Wyjątkowo lekarz orzecznik ZUS może odstąpić od badania i wydać orzeczenie tylko w oparciu o złożoną dokumentację.

Lekarz orzecznik ustala w procentach stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu według oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, która jest określona w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (link).

[WAŻNE] Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS w przedmiocie jednorazowego odszkodowania przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Komisja lekarska może zmienić orzeczenie lekarza orzecznika po złożonym sprzeciwie.

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE ZUS – JAKI PROCENT USZCZERBKU

Powołując się na statystki ZUS z 2022 r. przeciętny procent uszczerbku powstałego w wyniku wypadków przy pracy kształtował się na poziomie 5,4% (w przypadku mężczyzn wyniósł 5,9% uszczerbku, a w przypadku kobiet – 4,4% uszczerbku).

Wypadki przy pracy najczęściej powodowały uszczerbek na zdrowiu w postaci: uszkodzeń kończyny dolnej – 40,0% ogółu orzeczeń, urazów śródręcza i palców – 27,8% oraz uszkodzeń kończyny górnej – 17,7%. Przeciętny procent uszczerbku w przypadku tych urazów wyniósł odpowiednio: 4,8%, 3,3%, 6,8%.

Trzeba pamiętać, że jest to statystka, zatem w danej konkretnej sprawie procentowy uszczerbek na zdrowiu może być wyższy. Niemniej, jak podkreśla ZUS w przedstawionych danych statystycznych w ponad 90% przypadków stwierdzony uszczerbek na zdrowiu nie przekracza 10%.

WYSOKOŚĆ JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIE ZUS

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia 1  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie jest to 1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ta kwota zmienia się co roku.

Przykładowo 12% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przekłada się na 15228 zł jednorazowego odszkodowania z ZUS.

[WAŻNE] Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Dlatego też od momentu wypadku do złożenia wniosku do ZUS o jednorazowe odszkodowanie upływa zwykle rok, czasem nawet więcej czasu. Do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w dniu wydania decyzji ZUS. Przykładowo jeśli wypadek przy pracy miał miejsce w 2021 r., a ZUS rozstrzygnął sprawę na mocy decyzji z 2023 r., to do ustalania wartości jednorazowego odszkodowania przyjmuje się aktualną kwotę za każdy procent uszczerbku na zdrowiu.

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE – DECYZJA ZUS

Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji Zakładu. ZUS wydaje decyzje w sprawie jednorazowego odszkodowania opierając się na orzeczeniach lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS.

Od decyzji ZUS ubezpieczonemu przysługuje możliwość złożenia odwołania w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem ZUS w dwóch egzemplarzach. ZUS przekazuje następnie odwołanie do Sądu Rejonowego wraz z aktami sprawy celem dalszego procedowania sprawy.

[WAŻNE] Odwołanie od decyzji ZUS jest zwolnione od kosztów sądowych. Oznacza to przykładowo, że Ubezpieczony odwołujący się od decyzji nie będzie ponosił kosztów opinii biegłych, które zostaną wydane w sprawie.

DLACZEGO TRZEBA MIEĆ PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS? ADWOKAT ZUS CZY RADCA PRAWNY ZUS. KOGO WYBRAĆ DO OBSŁUGI SPRAWY PRZECIWKO ZUS?  SKONTAKTUJ SIĘ Z PRAWNIKIEM ZUS!

ZUS wydał decyzję, z którą się nie zgadzasz? Zgłoś się do nas już dziś! Kliknij w zakładkę kontakt i zobacz, jak możemy Ci pomóc w walce z ZUS.

SKUTECZNY PRAWNIK DO WALKI Z ZUS:

WYGRANA Z ZUS KRAKÓWWYGRANA Z ZUS TARNÓWWYGRANA Z ZUS CHRZANÓWWYGRANA Z ZUS NOWY SĄCZWYGRANA Z ZUS JASŁOWYGRANA Z ZUS ELBLĄGWYGRANA Z ZUS PŁOCKWYGRANA Z ZUS RADOMWYGRANA Z ZUS CZĘSTOCHOWAWYGRANA Z ZUS ZABRZEWYGRANA Z ZUS CHORZÓWWYGRANA Z ZUS BIELSKO-BIAŁAWYGRANA Z ZUS WAŁBRZYCH WYGRANA Z ZUS RYBNIKWYGRANA Z ZUS OPOLEWYGRANA Z ZUS ZIELONA GÓRAWYGRANA Z ZUS SZCZECIN

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu