SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

PRAWNIK ZUS – KOMENTARZ DLA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ

Ważny wyrok NSA dla przedsiębiorców. W sprawie skutecznie interweniował po stronie przedsiębiorcy w sporze z ZUS Rzecznik Przedsiębiorców. Podsumowując skuteczną interwencję Rzecznik MSP wskazał, że „Kontrola ZUS nie może trwać w nieskończoność, a kontrolowany przedsiębiorca nie może się domyślać, co będzie przedmiotem kontroli”.

ZUS prowadząc kontrolę u przedsiębiorcy musi respektować ograniczenia prawne wynikające z ustawy Prawo przedsiębiorców. Jest to dosyć „mało znana” ustawa w ZUS. Tytułem anegdoty na jednej z rozpraw przeciwko ZUS w Bielsku-Białej profesjonalny pełnomocnik reprezentujący ZUS Bielsko-Biała stwierdził, że ZUS nie jest zobowiązany do stosowania tej ustawy 😊 Oczywiście, to zupełna ignorancja ze strony ZUS. NSA w wyroku z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie I GSK 1316/21 potwierdził, że ZUS jest związany ustawą Prawo przedsiębiorców. O sprawie informują m.in. portal PIT.pl, czy branżowa Rzeczpospolita.

PRAWNIK ZUS – KOMENTARZ DLA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ

Wyborcza.biz pisze o przełomowym wyroku dla wszystkich firm kontrolowanych przez ZUS. Istotnie, wyrok NSA ma doniosłe znaczenie praktyczne. Kontrole ZUS w firmach są „pod kontrolą” sądów administracyjnych, czemu wyraz dał NSA w omawianym orzeczeniu.

Zachęcamy do przeczytania artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej z naszym komentarzem w tej sprawie. Wyrok NSA z 1 grudnia 2021 r., sygn. I GSK 1316/21 jest bardzo ważny na drodze respektowania praw przedsiębiorców w sporach z organami kontroli, w tym zwłaszcza z ZUS. Trzeba pamiętać o tym, że ZUS z mocy odesłania z art. 92a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest zobowiązany stosować ograniczenia kontroli działalności gospodarczej wynikające z rozdziału 5 ustawy Prawo Przedsiębiorców. Praktyka pokazuje, że ZUS nie zawsze respektuje te ograniczenia, łamiąc prawa przedsiębiorców. Tymczasem jest to niezmiernie ważne, bowiem wszelkie uchybienia w trakcie kontroli prowadzonej przez ZUS wobec przedsiębiorcy przenikają później do decyzji ZUS, która określa obowiązki przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, protokół kontroli stanowi podstawę do wydania decyzji. Model sądowej kontroli decyzji ZUS sprawia, że sądy powszechne, do których z reguły trafiają odwołania od decyzji ZUS, nie badają wad postępowania administracyjnego. W praktyce oznacza to, że wszelkie naruszenia prawa przez ZUS na etapie kontroli pozostają bez sankcji w toku postępowania sądowego z odwołania od decyzji. Przyjęło się bowiem, że postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych skupia się na wadach wynikających z naruszenia prawa materialnego, a kwestia wad decyzji administracyjnych spowodowanych naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego, pozostaje w zasadzie poza przedmiotem tego postępowania. Stąd tak ważne jest, aby przedsiębiorcy dostrzegający prowadzenie kontroli przez ZUS z naruszeniem przepisów korzystali ze środków prawnych do  zaskarżenia wadliwych czynności już na etapie kontroli (takich jak np. wniesienie sprzeciwu). Po wydaniu decyzji przez ZUS może okazać się, że pomimo wadliwości czynności kontrolnych, sposób sądowej weryfikacji decyzji ZUS przez sąd powszechny uniemożliwi przedsiębiorcy skuteczne podważenie decyzji z przyczyn formalnych.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Pomagamy na etapie kontroli ZUS, przygotowujemy odwołania od decyzji ZUS, reprezentujemy Klientów przed sądami ubezpieczeń społecznych, w tym przed Sądem Najwyższym, a także przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz wszelkimi innymi instytucjami ochrony obywatela w sporze z organami administracji publicznej.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu