SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI & PLIKI COOKIES

Przygotowaliśmy dla Państwa dokument, w którym opisujemy zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.zawartka.pl

Stronę internetową www.zawartka.pl (dalej: „Strona” lub „Blog”) prowadzi Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Zawartka z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Ofiar Dąbia 3, 31-566 Kraków, posiadająca NIP: 682-173-72-65 (dalej: „Kancelaria” lub „Administrator”).

Dane do kontaktu z Administratorem: e-mail: kancelaria@zawartka.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria dokłada szczególnej staranności w trosce o ochronę prywatności. Respektujemy postanowienia rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). W tym celu przekazujemy Państwu informacje o przetwarzaniu przez Kancelarię danych osobowych Klientów oraz potencjalnych Klientów, którzy nawiązują z nami kontakt w celu otrzymania oferty obsługi prawnej lub informacji o świadczonych przez nas usługach oraz danych osobowych Użytkowników Bloga.

Dane Administratora

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Zawartka z siedzibą w Krakowie.

Kategorie i źródło (sposób) pozyskania danych osobowych

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zawrzeć Państwo również inne dane osobowe.

Kancelaria dysponuje danymi osobowymi Klientów Kancelarii w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail.

Powyższe dane osobowe pozyskujemy w toku bieżącej komunikacji z Klientem / Użytkownikiem Bloga (podanie danych jest dobrowolne, lecz mogą być niezbędne w celu bieżącego kontaktu z nami).

Nie ma obowiązku podawania nam danych przez osoby, które się z nami kontaktują – jest to całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych kontaktowych może uniemożliwić prowadzenie korespondencji, w szczególności udzielenie odpowiedzi na kierowane do nas pytania.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Kancelarię w celu odpowiedzi na zapytanie ofertowe,w celu przedstawienia oferty obsługi prawnej, jeśli zostaniemy o to poproszeni, realizacji zlecenia bądź prowadzenia bieżącej obsługi prawnej naszych Klientów, w tym w celu bieżącego kontaktu w sprawach związanych ze zleceniami powierzonymi Kancelarii, w związku z którymi przekazano nam dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci utrzymywania bieżących kontaktów z Klientem na potrzeby świadczenia usług doradztwa prawnego oraz w postaci udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia, nawiązania relacji z potencjalnym Klientem, który się z nami kontaktuje, a także przedstawienia oferty współpracy z Kancelarią, jeśli zostaniemy o to poproszeni.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klientów będą przechowywane nie dłużej niż do zakończenia współpracy z Klientem, przy czym po tym czasie, takie dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie i dla celów niezbędnych do obrony lub dochodzenia roszczeń, przez okres przedawnienia roszczeń wynoszący 3 lata.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Klientom Kancelarii przysługuje prawo do:

  • dostępu do danych osobowych oraz dostarczenia przez nas ich kopii,
  • sprostowania danych osobowych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  • cofnięcia uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt na adres podany w części wstępnej niniejszej polityki.

Klientom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531-03-00.

Odbiorcy danych osobowych

Możemy przekazać dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, w tym usługi księgowe, bankowe, informatyczne.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani organizacji międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie będziemy podejmować w odniesieniu do Klientów decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie będziemy dokonywać profilowania.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies

Blog, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Pliki cookie są przez nas wykorzystywane celem zapewnienia prawidłowego działania Bloga oraz optymalnego wykorzystania wszystkich funkcjonalności. Korzystamy również z narzędzia Google Analytics w celu uzyskiwania statystyk dotyczących korzystania ze Strony (w szczególności ruchu na Stronie). Korzystanie przez nas ze wskazanych wyżej plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

Ustawienia cookies

Użytkownicy Bloga mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony.

Polityka prywatności i plików cookies stworzona we współpracy z FUNDACJA ENTROPIA 

Close Menu