SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
JAK NAPISAĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

JAK NAPISAĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS? Pomoc prawna w sporach z ZUS. Zastanawiasz się jak napisać odwołanie od decyzji ZUS? Zobacz wzór odwołania od decyzji ZUS. Odwołanie od decyzji ZUS wzór edytowalny.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. Zwiększ swoje szanse na wygranie sprawy z ZUS. Skorzystaj z fachowej pomocy kancelarii w napisaniu odwołania.

Masz pytania? Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

JAK NAPISAĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS – KILKA PRAKTYCZNYCH PORAD

Odwołanie od decyzji ZUS pełni rolę pozwu. Dlatego też powinno spełniać określone wymagania formalne. Przede wszystkim pisząc odwołanie od decyzji ZUS należy pamiętać o:

  • prawidłowym oznaczeniu strony odwołującej się od decyzji ZUS poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL lub NIP
  • wskazaniu organu rentowego i sądu do którego kierujemy odwołanie
  • oznaczeniu decyzji od której wnosimy odwołanie
  • wskazaniu, czy decyzję ZUS skarżymy w całości czy w części
  • podaniu zarzutów jakie stawiamy decyzji
  • sformułowaniu wniosków końcowych, czyli czego domagamy się od sądu (w praktyce będzie to zwykle wniosek o określoną zmianę decyzji ZUS)
  • uzasadnieniu odwołania od decyzji ZUS
  • złożeniu podpisu pod odwołaniem

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS - TERMIN

Trzeba pamiętać o zachowaniu ustawowego terminu do wniesienia odwołania od decyzji ZUS. Co do zasady odwołanie od decyzji ZUS należy wnieść w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Bardzo często zdarza się, że ZUS wysyła decyzje zwykłym listem nierejestrowanym, który zostanie wrzucony do skrzynki bez potwierdzenia odbioru. Co wówczas? Jak liczyć termin na złożenie odwołania? Zasada jest analogiczna jak wyżej, to znaczy termin liczymy od dnia doręczenia decyzji. Najlepiej odbierając przesyłkę (czy wyjmując ją ze skrzynki na listy) od razu wpisać na kopercie dzień, w którym przesyłka została do nas doręczona.

[WAŻNE] Odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia.

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS – DALSZE KROKI

Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Istnieje szansa na zmianę decyzji ZUS po wniesieniu odwołania. Jest to możliwe – zobacz UCHYLENIE DECYZJI ZUS O USTALENIU PODSTAWY WYMIARU AUTOKONTROLA.

Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS – POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych. Z reguły sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych trafiają do sądów okręgowych.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy jest sąd, w którego obszarze właściwości ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji ZUS. Jeśli decyzję wydał ZUS Kraków i strona ma miejsce zamieszkania w Krakowie, wówczas odwołanie od decyzji ZUS będzie rozpoznawane przez Sąd Okręgowy lub Sąd Rejonowy w Krakowie. Reguły właściwości czasami prowadzą do nietypowych sytuacji. Przykładowo w jednej ze spraw mojego Klienta decyzję wydał ZUS Oddział w Gdańsku, a odwołanie trafiło do rozpoznania przed Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej. Było tak właśnie ze względu na właściwość miejscową sądu – Klient mieszkał w Bielsku-Białej, zatem to sąd w tym mieście był właściwy do rozpoznania sprawy. Spowodowało to, że pełnomocnik ZUS Gdańsk ani razu nie pojawił się w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

[CIEKAWOSTKA] Dziennik Gazeta Prawna napisał ostatnio o pytaniu prawnym skierowanym do TK odnośnie właściwości sądów rozpoznających odwołania od decyzji ZUS. Zdaniem Sądu Rejonowego w Koninie, który zadał pytanie do Trybunały Konstytucyjnego, odwołania od decyzji ZUS powinny zostać poddane właściwości sądów administracyjnych, a nie sądów powszechnych.

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS – APELACJA I SKARGA KASACYJNA

Oddalenie odwołania od decyzji ZUS przez Sąd 1. Instancji nie kończy sprawy. Można złożyć apelację do sądu 2. Instancji. APELACJA W SPRAWACH ZUS może doprowadzić do zmiany wyroku sądu 1. Instancji i wygrania sprawy, tak jak w jednej ze spraw naszego Klienta, o której informowaliśmy na blogu we wpisie: WYGRANA Z ZUS. SĄD APELACYJNY ZMIENIA WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO.

Nawet po prawomocnym wyroku Sądu 2. Instancji jest możliwość zaskarżenia wyroku skargą kasacyjną. SKARGA KASACYJNA ZUS jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych.

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS PRAWNIK

ILE KOSZTUJE ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS? Prawnik od sprawy ZUS – czy należy zadbać o profesjonalną pomoc prawną odwołując się od decyzji ZUS? Warto od samego początku zwrócić się o pomoc do prawnika od spraw ZUS. Prawnik do walki z ZUS pomoże przeprowadzić Klienta przez wszystkie etapy odwołania od decyzji ZUS. Coraz częściej widzę, że Klienci przekonują się do wyboru profesjonalnej obsługi prawnej. To zwiększa szansę na wygranie sprawy.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu