SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZARZUTY DO OPINII BIEGŁEGO – JAK JE PRZYGOTOWAĆ?

ZARZUTY DO OPINII BIEGŁEGO – JAK JE PRZYGOTOWAĆ?

Jak napisać ZARZUTY DO OPINII BIEGŁEGO? W artykule BIEGŁY W SPRAWACH O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przedstawiliśmy jak istotną rolę w procedurze odwołania od niekorzystnej decyzji ZUS odgrywają biegli lekarze. Jeśli powołany przez sąd biegły stwierdzi brak niezdolności do pracy, to w zasadzie można powiedzieć, że sprawa w sądzie będzie przegrana i sąd odwołanie oddali. Aby do tego nie dopuścić, należy w toku procesu zakwestionować opinię biegłego, czyli wnieść zarzuty do opinii biegłego.

DLACZEGO TRZEBA MIEĆ PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS? ADWOKAT ZUS CZY RADCA PRAWNY ZUS. KOGO WYBRAĆ DO OBSŁUGI SPRAWY PRZECIWKO ZUS?  SKONTAKTUJ SIĘ Z PRAWNIKIEM ZUS!

ZUS wydał decyzję, z którą się nie zgadzasz? Zgłoś się do nas już dziś! Kliknij w zakładkę kontakt i zobacz, jak możemy Ci pomóc w walce z ZUS.

OPINIA BIEGŁYCH JAKO DOWÓD W SPRAWIE

Stanowiska sądów ubezpieczeń społecznych są zgodne, że opinie sądowo-lekarskie sporządzone w sprawie przez lekarzy specjalistów dla oceny schorzeń ubezpieczonego mają zasadniczy walor dowodowy (por. wyrok SA w Gdańsku z dnia 29.03.2017 r., sygn. akt: III AUa 735/16).

Opinie wydawane przez biegłych sądowych powinny cechować się rzetelnością i prawidłowością. Uzasadnienie opinii biegłego musi być sporządzone w sposób przystępny i zrozumiały dla osób niedysponujących wiedzą medyczną, zaś wnioski opinii winny być sformułowane jasno i czytelnie. Ponadto opinie biegłych powinny być spójne, to znaczy jeśli istnieją rozbieżności pomiędzy opiniami biegłych powołanych w sprawie, to sąd powinien je wyjaśnić.

Opinie biegłych powinny być sporządzone przez specjalistów z dziedzin medycyny, które są adekwatne do schorzeń wskazywanych przez ubezpieczonego. W przeciwnym razie opinia nie będzie w pełni wiarygodna i w konsekwencji taka opinia nie powinna stać się podstawą ustaleń faktycznych dokonanych przez sąd.

Ważne jest też to, że opinia biegłych jest kontrolowana przez sąd w istocie tylko w zakresie zgodności z zasadami logicznego myślenia, doświadczenia życiowego i wiedzy powszechnej.

ZARZUTY DO OPINII BIEGŁEGO

Jak w krzywym zwierciadle – jeśli w Państwa sprawie opinia biegłego nie odpowiada którejś z cech określonych powyżej to należy wnieść do sądu zarzuty do opinii biegłego.

Praktyczne przykłady:

– opinia jest niespójna, to znaczy w opinii biegłego występują elementy, które przeczą wyprowadzonemu wnioskowi końcowemu, a mimo to biegły nie odnosi się do tych kwestii;

– opinia została sporządzona przez specjalistę z innej dziedziny niż schorzenia ubezpieczonego;

– podstawą wydania opinii nie były dowody obiektywne – np. biegły nie zbadał dokumentacji medycznej, albo biegły nie badał bezpośrednio ubezpieczonego;

– wnioski opinii biegłego nie znajdują potwierdzenia w dokumentacji medycznej;

– dobrane przez biegłego metody badania czy dokonana analiza dotychczasowej dokumentacji nie odpowiadają obowiązującym w tym zakresie standardom;

– opinia przeczy zasadom logicznego myślenia, doświadczenia życiowego i wiedzy powszechnej.

Zarzuty do opinii biegłego nie mogą być abstrakcyjne. Muszą uwzględniać stan faktyczny konkretnej sprawy. Aby podważyć opinię biegłych sądowych należy przedstawiać merytoryczne argumenty na poparcie swoich twierdzeń.

Często sady podkreślają w swoich orzeczeniach, że samo przedstawienie odmiennej, subiektywnej oceny nie jest wystarczające do zakwestionowania opinii biegłego sądowego (por. wyrok SA w Białymstoku z dnia 21.06.2018 r., sygn. akt: III AUa 411/18).

Wniesienie umotywowanych zarzutów do opinii biegłego będzie z reguły skutkować dopuszczeniem przez sąd dowodu z opinii uzupełniającej (ustnej lub pisemnej) tego biegłego, którego opinia została zakwestionowana albo też powołaniem nowego biegłego w celu wydania dodatkowej opinii.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Zawartka – Kancelaria Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Spraw ZUS z główną siedzibą w Krakowie działa na terenie całej Polski: Warszawa, Kielce, Katowice, Opole, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Szczecin.

Prawnik od spraw ZUS. Pomoc prawną w sporze z ZUS świadczymy także w całym województwie małopolskim: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane, Skawina, Andrychów, Wadowice, Dobczyce, Limanowa, Proszowice.

Prawnicy Kancelarii posiadają odpowiednie doświadczenie, aby prowadzić w imieniu naszych Klientów sprawy przed ZUS i sądami ubezpieczeń społecznych.

Skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Ten post ma jeden komentarz

  1. witam moja sytuacja też jest parową z uwagi na fakt iż opinia biegłego jest odbiegające do całości sprawy.
    Ponadto zachodzi fakt iż nie byłem skierowany przez sąd do jakiejkolwiek poradni na badania odnośnie niezdolności.
    Czy ktoś mi może pomóc bo wyrok już zapadł ale można przywrócić sprawę z uwagi na okoliczności nowych dowodów do sprawy.

Dodaj komentarz

Close Menu