SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
OBNIŻENIE WYNAGRODZENIA PRZEZ ZUS

OBNIŻENIE WYNAGRODZENIA PRZEZ ZUS

Obniżenie wynagrodzenia przez ZUS do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę jest często spotykaną praktyką organu rentowego wtedy, gdy ZUS nie jest w stanie zakwestionować, że praca była faktycznie wykonywana. Obniżyć wynagrodzenie przez ZUS – bułka z masłem. Dużo tu klauzul generalnych typu „wynagrodzenie godziwe”, „wynagrodzenie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”, „wynagrodzenie ekwiwalentne”. Niby prawo ubezpieczeń społecznych jest zaliczane do ius stricutum (prawa ścisłego), ale jak się okazuje działa to najczęściej tylko w jedną stronę – aby otrzymać świadczenie z ZUS obywatel musi trzymać się prawa co do joty. Natomiast jeśli ZUS chce odebrać świadczenie, to wystarczy powiedzieć, że „po prostu” obywatel działał „sprzecznie z zasadami współżycia społecznego”.

ZUS powołuje się na orzecznictwo sądów, zgodnie z którym podstawę wymiaru składek ubezpieczonego będącego pracownikiem stanowić powinno wynagrodzenie godziwe, a więc należne, właściwe, odpowiednie i sprawiedliwe, zachowujące cechy ekwiwalentności względem wykonywanej pracy. W decyzji o obniżeniu wynagrodzenia przez ZUS organ rentowy najczęściej powołuje się na wyrok SN z dnia 09.08.2005 r., sygn. III UK 89/05, w którym Sąd Najwyższy wskazał, że ustalenie w umowie o pracę rażąco wysokiego wynagrodzenia za pracę może być, w konkretnych okolicznościach, uznane za nieważne jako dokonane z naruszeniem zasad współżycia społecznego, polegającym na świadomym osiąganiu nieuzasadnionych korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych kosztem innych uczestników tego systemu.

OBNIŻENIE WYNAGRODZENIA PRZEZ ZUS - UWZGLĘDNIENIE OKOLICZNOŚCI KAŻDEGO KONKRETNEGO PRZYPADKU

Wydaje się, że kwestię możliwości obniżenia wynagrodzenia przez ZUS na umowie o pracę zamknął wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2017 r. w sprawie P 9/15. Pisał o tym dziennik Rzeczpospolita w artykule ZUS może obniżyć pensję, zanim przyzna zasiłek – wyrok TK. Po tym wyroku w zasadzie jednolicie przyjmuje się, że przyznanie rażąco wysokiego wynagrodzenia za pracę może być, w konkretnych okolicznościach, uznane za nieważne (art. 58 KC), a Zakład Ubezpieczeń Społecznych może na tej podstawie kwestionować wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że zostało wypłacone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierzającej do obejścia prawa. Organowi rentowemu przysługuje zatem kompetencja do badania zarówno tytułu zawarcia umowy o pracę, jak i ważności jej poszczególnych postanowień i w ramach obowiązującej go procedury – zakwestionowania tych postanowień umowy o pracę w zakresie wynagrodzenia, które pozostają w kolizji z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

W praktyce jednak po jednolitym stanowisku w orzecznictwie dopuszczającym możliwość obniżenia wynagrodzenia przez ZUS na umowie o pracę, dochodzi w tym zakresie do licznych nadużyć ze strony organu rentowego, który bardzo często nie bada zbyt wnikliwie okoliczności każdego konkretnego przypadku, tylko obniża „jak leci” wysokie zarobki. Powód jest prosty – im niższa pensja, tym niższy zasiłek do wypłaty. Statystycznie nie każdy ubezpieczony odwoła się od decyzji ZUS i organ rentowy już jest mówiąc kolokwialnie „do przodu”.

Dla osoby nieobeznanej w temacie, decyzje ZUS o obniżeniu wynagrodzenia za pracę mogą wydawać się „nie do ruszenia”. Argumenty ZUS zdają się być na tyle przekonujące, że wielu klientów nawet nie chce odwołać się od decyzji. Tymczasem jeśli prześwietli się mechanizm działania organu rentowego, wówczas okazuje się, że decyzje nie są niepodważalne. Bardzo często ZUS przychodzi na kontrolę po wielu latach, nawet po czasie gdy sam akceptował wysokie wynagrodzenie na umowie o pracę i wypłacał świadczenia od wysokiej podstawy wymiaru. Po latach ZUS uznaje, że doszło do nadużycia prawa i obniża wynagrodzenie wstecz, co skutkuje tym, że wypłacone świadczenia podlegają zwrotowi w części, w której ZUS zakwestionował wynagrodzenie na umowie o pracę. Tego typu działania ZUS są logicznie wewnętrznie sprzeczne. Po pierwsze dlatego, że przez lata sam organ rentowy nie miał uwag do podstawy wymiaru zasiłku i akceptował wysoką pensję wyliczając od niej przysługujące ubezpieczonemu zasiłki – pisaliśmy o tym we wcześniejszym wpisie na blogu przywołując orzeczenie SN, które nie akceptuje tego typu praktyk ZUS. Drugi błąd to posługiwanie się w decyzji ZUS klasyczną pułapką myślową, którą historycy nazywają prezentyzmem. Prezentyzm to ocena zdarzeń z przeszłości z wykorzystaniem wiedzy, którą mamy teraz. Jest to klasyczny błąd, który widać w wielu decyzjach ZUS, który mówi (po latach), że firmy nie było stać na takie wysokie wynagrodzenie, bo przecież w kolejnych latach poniosła stratę finansową i inne tego typu stwierdzenia. Tymczasem ZUS powinien oceniać zasadność ustalonego w umowie o pracę wynagrodzenia na moment, kiedy było ono ustalane z wykorzystaniem wiedzy którą miały strony stosunku pracy.

Zachęcamy do składania odwołań od decyzji ZUS, w których organ rentowy obniżył wynagrodzenie na umowie o pracę.

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

Dodaj komentarz

Close Menu