SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ETAT I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA A CIĄŻA

ETAT I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA A CIĄŻA

Etat i działalność gospodarcza a ciąża. Umowa o pracę i prowadzenie działalności gospodarczej a ciąża. Coraz częściej podejmujemy aktywność zarobkową na różnych polach, nie tylko pracujemy na umowie o pracę, ale również prowadzimy własną firmę. Wprowadza to pewne komplikacje w zakresie podlegania do ubezpieczeń społecznych.

Reguły kolizyjne, czyli zasady podlegania do ubezpieczeń w ZUS w przypadku kilku różnych tytułów do ubezpieczeń ustanawia art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przepisy w tym zakresie są bardzo skomplikowane i nawet specjaliści mają trudności, aby się w tym wszystkim połapać” – przyznaje Pani Ewa Kosowska, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek z Centrali ZUS w wywiadzie dla portalu prawo.pl Zbieg tytułów do ubezpieczeń – jak to ustalić i nie pomylić się?

ETAT I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA A CIĄŻA

Zasiłek macierzyński w przypadku pracy na etat i prowadzenia działalności gospodarczej. Z jakiego tytułu można ubiegać się o zasiłek macierzyński? Czy możliwe jest otrzymywanie dwóch zasiłków macierzyńskich przez ubezpieczoną, tj. zarówno z umowy o pracę jak i z działalności gospodarczej?

Jak wyjaśnia poradnikprzedsiebiorcy.plJeżeli przedsiębiorca jest zatrudniony na umowę o pracę i jednocześnie prowadzi działalność, następuje zbieg tytułów ubezpieczeń”.

Zgodnie z regułami kolizyjnymi ustalonymi w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy systemowej w takim przypadku ubezpieczony jest obejmowany obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym tylko ze stosunku pracy i może być objęty ubezpieczeniem społecznym dobrowolnie, na swój wniosek, również z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Przy czym jeśli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy o pracę jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, to ubezpieczony podlega również obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (od dnia 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł Dz.U. 2020 poz. 1596).

Mówiąc inaczej umowa o pracę z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne powoduje wyłączenie z ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności gospodarczej. Ubezpieczony nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z działalności gospodarczej w związku z zawartą umową o pracę. Może podlegać dobrowolnie na swój wniosek ubezpieczeniom społecznym z działalności gospodarczej, aczkolwiek wówczas nie może opłacać składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (argument z art. 11 ust. 2 ustawy systemowej). Zgodnie z poglądem wyrażonym w wyroku Sądu Najwyższego z 3 października 2008 roku, sygn. akt: II UK 32/08: „Podleganie przez kobietę obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu stosunku pracy i uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, wyklucza równoczesne podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej i uzyskanie prawa do drugiego zasiłku macierzyńskiego”.

Inna sytuacja byłaby wówczas gdyby umowa o pracę przewidywała wynagrodzenie niższe od minimalnego. W takiej konfiguracji Ubezpieczona podlegałaby obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym zarówno z umowy o pracę jak i z tytułu działalności gospodarczej, a w związku z tym miałaby możliwość opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W wyniku tego doszłoby do otrzymania zasiłku macierzyńskiego zarówno z umowy o pracę jak i z działalności gospodarczej.

Cytując za portalem poradnikpracownika.pl: „Jednym przypadkiem, kiedy możliwy jest urlop macierzyński z działalności i etatu jednocześnie, jest sytuacja, gdy z tytułu posiadanej umowy o pracę pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie niższej niż płaca minimalna, co może mieć miejsce podczas zatrudnienia na niepełny etat. W takim wypadku składki społeczne z tytułu prowadzenia działalności są dla takiej osoby obowiązkowe i może ona zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, tym samym korzystając ze świadczeń z obu tytułów”.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS:

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTATKOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu