SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZUS WYŁĄCZYŁ KOBIETĘ NA DG Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA WIEKI?

ZUS WYŁĄCZYŁ KOBIETĘ NA DG Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA WIEKI?

Przykład jakich wiele: kobieta prowadzi działalność gospodarczą, zachodzi w ciążę i korzysta z przysługujących jej świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Po kilku latach ZUS przeprowadza kontrolę i stwierdza, że DG była fikcyjna. W decyzji kończącej postępowanie Zakład orzeka, że kobieta nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

W większości tego typu decyzji, ZUS wskazuje tylko datę od kiedy kobieta jest wyłączona z ubezpieczenia. Pole do kiedy jest pozostawione puste. Literalnie czytając taką decyzję, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłączył kontrolowaną osobę z ubezpieczeń społecznych bezterminowo. Poniżej przykładowe zdjęcie tego typu decyzji:

Co zrobić w tej sytuacji?

Niewątpliwe trzeba wyjaśnić taką sytuację z autorem decyzji. Pomocny w tym zakresie może okazać się wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji.

Podstawą prawną takiego wniosku jest art. 113 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosowany w związku z art. 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 113 § 2 KPA:

Organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji

Należy zatem zwrócić się do ZUS z wnioskiem o wyjaśnienie treści wydanej decyzji poprzez sprecyzowanie daty końcowej nie podlegania przez przedsiębiorcę obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Można założyć, że datą końcową nie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jest dzień wydania przez Zakład decyzji. Byłoby to logiczne, jeśli przyjąć że decyzja zakończyła sprawę w ramach czasowych wyznaczonych przez postępowanie wyjaśniające odnośnie ustalenia okresu podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Organ w ramach tego postępowania badał stan przeszły i orzekał co do tego stanu. ZUS nie mógł orzec ‘na przyszłość’, że przedsiębiorca nie będzie prowadzić działalności gospodarczej, a w konsekwencji nie będzie podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Brak sprecyzowania daty końcowej nie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym rodzi niepewność po stronie adresata decyzji. Przedsiębiorca nie wie czy ma płacić składki albo od jakiej daty ma je płacić w obliczu decyzji o takiej treści? Stąd też wyjaśnienie treści decyzji w formie pisemnej (w drodze postanowienia) przez ZUS służy ochronie interesu prawnego strony i usuwa wątpliwości co do okresu niepodlegania ubezpieczeniom społecznym.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

POMAGAMY W SPRAWACH ZUS

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu