SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PODWÓJNA EMERYTURA. EMERYTURA MUNDUROWA I Z ZUS

PODWÓJNA EMERYTURA. EMERYTURA MUNDUROWA I Z ZUS

Podwójna emerytura. Czy to możliwe? Emerytura mundurowa i z ZUS? Dwie emerytury dla wojskowych – korzystny wyrok SN dla mundurowych emerytów. Wypłata dwóch emerytur jednocześnie – emerytury wojskowej i z ZUS jest możliwa. Zobacz jak odwołać się od decyzji ZUS, który ustala wysokość emerytury w kwocie zaliczkowej i zawiesza jej wypłatę powołując się na fakt, że wnioskodawca pobiera emeryturę z Wojskowego Biura Emerytalnego.

ZUS pomimo korzystnych wyroków sądów ubezpieczeń społecznych dalej nie chce wypłacać podwójnej emerytury dla wojskowych, z uzasadnieniem, iż ze względu na ustalone prawo wnioskodawcy do emerytury wojskowej nie może on nabyć prawa do emerytury z FUS.

DLACZEGO TRZEBA MIEĆ PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS? ADWOKAT ZUS CZY RADCA PRAWNY ZUS. KOGO WYBRAĆ DO OBSŁUGI SPRAWY PRZECIWKO ZUS?  SKONTAKTUJ SIĘ Z PRAWNIKIEM ZUS!

Skorzystaj z fachowej pomocy specjalistów w sprawach ubezpieczeń społecznych.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

PODWÓJNA EMERYTURA. EMERYTURA MUNDUROWA I Z ZUS

ZUS zawiesza wypłatę emerytury z powszechnego systemu i stwierdza w decyzji, że będzie wypłacał emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jeśli emeryt dokona wyboru pomiędzy emeryturą z FUS a emeryturą z WBE. W praktyce na tę chwilę aby otrzymywać podwójną emeryturę trzeba odwołać się od decyzji ZUS do sądu okręgowego wydziału ubezpieczeń społecznych.

Już w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2010 r., II UZP 10/09 SN przesądził, że przepisy nie wyłączają nabycia prawa do emerytury z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez żołnierza zawodowego, jeżeli okresy składkowe, nie zostały uwzględnione przy obliczeniu emerytury żołnierza zawodowego. Oznacza to, że SN dopuścił dwie emerytury dla byłych żołnierzy zawodowych.

PODWÓJNA EMERYTURA. DWIE EMERYTURY DLA WOJSKOWYCH

Żołnierz ma prawo do emerytury wojskowej i cywilnej. Zbieg emerytury z ZUS i mundurowej jest możliwy, o czym przesądził wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2019 r., I UK 426/17. We wspomnianym orzeczeniu SN wyraził pogląd, że „O zastosowaniu wyjątku od zasady wypłacania jednego świadczenia decyduje brak możliwości obliczenia emerytury wojskowej przy uwzględnieniu „cywilnego” stażu emerytalnego, a nie data przyjęcia żołnierza zawodowego do służby wojskowej”. Innymi słowy zdaniem SN „o wyjątku od zasady pobierania jednego świadczenia z art. 95 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie decyduje data przyjęcia żołnierza zawodowego do służby wojskowej, ale brak możliwości obliczenia emerytury wojskowej przy uwzględnieniu „cywilnego” stażu emerytalnego”.

Jeśli „cywilne” okresy ubezpieczenia w żaden sposób nie zwiększyły emerytury mundurowej w takiej sytuacji emeryt wojskowy, niezależnie od swojej woli, nie ma prawnej możliwości skonsumowania żadnego „cywilnego” okresu ubezpieczenia w wojskowej emeryturze. Jest to niesprawiedliwie bowiem płaci składki do systemu i nie może uzyskać świadczenia.

Następstwem tego wyroku SN był korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 stycznia 2020 r., III AUa 333/19, w którym SA zmienił decyzję ZUS i przyznał emerytowi wojskowemu prawo do emerytury z ZUS. Pomimo że Wojskowe Biuro Emerytalne doliczyło do wysługi emerytalnej okresy zatrudnienia ubezpieczonego po zwolnieniu ze służby wojskowej to i tak zmiana wysługi emerytalnej pozostała bez wpływu na wysokość pobieranej emerytury wojskowej, ponieważ ubezpieczony osiągnął maksymalną emeryturę, którą mógł osiągnąć z zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy w wysokości 75% podstawy wymiaru (art. 18 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych). Tym samym ubezpieczony nie miał możliwości włączenia okresów „cywilnego” stażu emerytalnego do algorytmu obliczenia wysokości emerytury wojskowej. Wobec tego emeryt wojskowy był uprawniony do drugiej emerytury z ZUS.

 

Zobacz również wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt XIII U 2133/19, w którym sąd nakazał organowi rentowemu podjąć wypłatę zawieszonej emerytury z ZUS.

Prawnik ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę w swojej sprawie ZUS.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Ten post ma jeden komentarz

  1. Złodziejski państwowy system emerytalny w świetle prawa okrada grupy emerytów służb mundurowych .Odpowiedzialne i zobowiązane konstytucyjnie i ustawowo ogniwa reprezentujące władze nie reagują na ewidentne dyskryminujące zasady stosowane wobec obywateli emerytów służb mundurowych . ZUS zawłaszcza zasoby finansowe z kont osobistych tych obywateli pomimo tego , że jak wszyscy obywatele cywilni emeryci mają prawo z racji dodatkowego zatrudnienia w systemie cywilnym czyli są uprawnieni do zwiększenia swoich emerytur, gdy podejmują dodatkowo prace po uzyskaniu praw emerytalnych i opłacają ja k wszyscy obywatele składki na FUS .Pozbawieni są też możliwości przyznania im wypłacenia drugie emerytury pomimo ze są właścicielami pieniędzy z ich składek zgromadzonych w ZUS na ich kontach osobistych. Złodziejski proceder ZUS wraz z biernymi w tej kwestii ogniwami emerytalnymi resortów MSWiA, MON i innych służb właściwych do wnioskowania jak i stanowienia prawa w tej emerytalnej materii. System bezmyślnie wykluczył kilkuset tysięczną grupę obywateli bez zasadnie i bezprawnie .Nawet zobowiązane do ochrony obywateli organy Sądowe wydają w tej gmatwanie prawnej sprzeczne orzeczenia, nawet powołany do ochrony praw obywateli Rzecznik Praw Obywatelskich nie reaguje w sytuacji rażąco bezprawnej oraz dyskryminującej obywateli.
    MOGĘ SOBIE W TYM PORZĄDKU PRAWNYM TAK PISAĆ BEZ KOŃCA . W KOŃCU TRZEBA TE RACJE ZOBRAZOWAĆ NA INNYM FORUM AŻ USŁYSZĄ JĄ GDZIE INDZIEJ i WIDZAĆ BĘDZIE HAŃBĘ DLA SYTEMU PRAWORZADNOŚCI RP.

    u

Dodaj komentarz

Close Menu