SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
CZY ZUS MOŻE OBNIŻYĆ WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA

CZY ZUS MOŻE OBNIŻYĆ WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA

Czy ZUS może obniżyć wysokość wynagrodzenia? Niższa pensja to niższy zasiłek do wypłaty. Nie ma się więc co dziwić, że ZUS bardzo często kontroluje, czy aby wynagrodzenie ustalone w umowie o pracę jest zgodne z prawem. Dążąc do równowagi Funduszu, Zakład jest zorientowany na wypłatę jak najniższych zasiłków. Co to znaczy „wynagrodzenie zgodne z prawem”? W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada swobody umów (art. 3531 Kodeksu cywilnego stosowany do umów o pracę z mocy odesłania z art. 300 Kodeksu pracy), tym samym pracodawca i pracownik mogą ustalić wynagrodzenie jakie chcą, byleby nie było ono sprzeczne z ustawami ani nie sprzeciwiało się zasadom współżycia społecznego.

W praktyce test zgodności wynagrodzenia z ustawą dotyczy badania, czy wynagrodzenie jest godziwe (art. 13 Kodeksu pracy).

CZYTAJ TERAZ:

DECYZJA O NIEPODLEGANIU – POZORNA UMOWA O PRACĘ

ZUS PODWAŻA UMOWĘ O PRACĘ. JAK SIĘ BRONIĆ? – CZ. I / CZ. II / CZ. III / CZ. IV

KRYTERIA USTALANIA GODZIWEGO WYNAGRODZENIA

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalając apelację ZUS, „Godziwe wynagrodzenie” to wynagrodzenie odpowiednie, właściwe, słuszne, rzetelne i uczciwe, a istotnym kryterium owej godziwości (sprawiedliwości) jest ekwiwalentność wynagrodzenia wobec pracy danego rodzaju, przy uwzględnieniu kwalifikacji wymaganych do jej wykonywania, jak też ilości i jakości świadczonej pracy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 września 2020 r., III AUa 821/18, LEX nr 3108428). Sprawa dotyczyła obniżenia przez ZUS wynagrodzenia na umowie o prace z kwoty 4.210,18 zł brutto do wysokości 2.105,09 zł. Po odwołaniu od decyzji, Sąd zmienił na korzyść ubezpieczonej decyzję ZUS.

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2017 r. III AUa 2144/16, LEX nr 2464927 odwołano się do regulacji Kodeksu pracy podając, iż Jednym z najistotniejszych kryterium godziwości (sprawiedliwości) wynagrodzenia za pracę, jest ekwiwalentność wynagrodzenia wobec pracy danego rodzaju, przy uwzględnieniu kwalifikacji wymaganych do jej wykonywania, jak też ilości i jakości świadczonej pracy (art. 78 k.p.).

Z kolei w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 stycznia 2017 r., III AUa 63/16, LEX nr 2196183 Sąd wziął pod uwagę takie okoliczności faktyczne sprawy jak: sytuacja finansowa pracodawcy, lokalny rynek pracy, posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje ubezpieczonej do wykonywania danej pracy.

W artykule zamieszczonym w DGP, odwołując się do wyroku SN z 23 stycznia 2014 r., I UK 302/13,  jako kryteria ustalania godziwego wynagrodzenia wymieniono takie czynniki jak:

  • siatka wynagrodzeń obowiązująca u pracodawcy,
  • średni poziom wynagrodzeń za taki sam lub podobny charakter świadczonej pracy w danej branży,
  • wykształcenie,
  • zakres obowiązków,
  • odpowiedzialność materialna,
  • dyspozycyjność.

W sporze z ZUS o wysokość wynagrodzenia na umowie o pracę należy wykazać, że wynagrodzenie jest godziwe, to znaczy ekwiwalentne, sprawiedliwe i słuszne poprzez odwołanie się do wyżej wymienionych kryteriów sądowego ustalania wynagrodzenia zgodnego z prawem.

prawo.pl SA: Pracownica może dostać znaczną podwyżkę przed zajściem w ciążę

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Kancelaria prawna specjalizująca się w prawie ubezpieczeń społecznych.

Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

Zadzwoń: 502 619 281 lub zostaw wiadomość kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

OBEJRZYJ WYSTĄPIENIA PRAWNIKA OD ZUS NA SEJMOWEJ PODKOMISJI W SPRAWIE KOBIETY KONTRA ZUS

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu