SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
UMOWA ZLECENIE Z MAŁŻONKIEM A SKŁADKI ZUS

UMOWA ZLECENIE Z MAŁŻONKIEM A SKŁADKI ZUS

Umowa zlecenie z małżonkiem a składki ZUS. Jak to jest, czy nie ma przeszkód, aby osoba prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę zlecenie ze swoim współmałżonkiem? Czy ZUS akceptuje tego typu umowy? W ostatnim czasie widzimy wzmożoną aktywność ZUS w kierunku kontroli płatników składek co do zatrudnienia małżonka na umowie zlecenia. ZUS zdaje się chce aby małżonek był zgłaszany do ubezpieczeń jako osoba współpracująca, a nie zleceniobiorca.

Potrzebujesz pomocy prawnika od sprawy ZUS?

Skorzystaj z fachowej pomocy kancelarii w napisaniu odwołania. 

Masz pytania? Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

UMOWA ZLECENIE Z MAŁŻONKIEM A SKŁADKI ZUS – JAK BRONIĆ SIĘ PRZED KONTROLĄ ZUS

Traktowanie umowy zlecenia jak współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie ma oparcia w przepisach prawa. Umowa zlecenia nie może być przez ZUS „przekształcana” w tytuł do ubezpieczeń jakim jest współpraca.

Wypada w tym miejscu przypomnieć, że ZUS w wydawanych interpretacjach indywidualnych uznaje, iż małżonek na zleceniu nie jest osobą współpracującą. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, nawet jeżeli spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, podlega ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca, bowiem zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia stanowi odrębny, od współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, tytuł do ubezpieczeń społecznych, a jednocześnie w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do zleceniobiorców brak jest przepisu odpowiadającego treści zawartej w art. 8 ust. 2 tej ustawy regulacji dotyczącej pracowników. Zatem, w przypadku przedsiębiorcy, który zawarł z żoną umowę zlecenia, jego żona dla celów ubezpieczeń społecznych nie będzie traktowana jako osoba współpracująca, ale jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia (por. interpretacja indywidualna Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie z 13 lutego 2019 r., sygn. WPI/200000/43/85/2019, a także z dnia 7 czerwca 2016 r., sygn. WPI/200000/43/614/2016).

W interpretacji indywidualnej wydanej przez ZUS Oddział w Gdańsku, którą opisuje portal podatki.biz, również podkreślono, iż w świetle przepisów, „osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, nawet jeżeli spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej umowy, bowiem wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi odrębny, od współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, tytuł do ubezpieczeń społecznych, a jednocześnie w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do zleceniobiorców brak jest przepisu odpowiadającego treści zawartej w art. 8 ust. 2 tej ustawy regulacji dotyczącej pracowników” (por. interpretacja indywidualna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku z 9 kwietnia 2020 r., sygn. DI/100000/43/50/2019).

Portal poradnikprzedsiebiorcy.pl podaje, że gdy zawierana jest umowa zlecenie z małżonkiem, „wtedy małżonek traktowany jest jak każdy inny zleceniobiorca – nie ma znaczenia pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym. (…) Skoro małżonek nie jest osobą współpracującą, to osoba prowadząca działalność nie musi opłacać za nią składek ZUS naliczonych od podstawy wymiaru obowiązującej przedsiębiorców. Podstawą wymiaru składek dla zleceniobiorcy jest wynagrodzenie ustalone w umowie”.

Z powyższych względów ZUS nie może uznać tytułu do ubezpieczeń jakim jest umowa zlecenia za tytuł do ubezpieczeń jakim jest współpraca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Brak bowiem podstaw prawnych do takiej kwalifikacji, co potwierdzają przywołane powyżej interpretacje indywidualne wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ingerencja ZUS w zawartą umowę zlecenia i próba jej przekształcenia w inny tytuł do ubezpieczeń jest niezgodna z art. 3531 Kodeksu cywilnego, który to przepis gwarantuje swobodę umów. Dodatkowo, po myśli art. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. ZUS nie może ingerować w zawartą umowę zlecenia, bowiem stanowi ona zgodny z prawem tytuł do ubezpieczeń społecznych.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu