SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
SKARGA KASACYJNA ZUS

SKARGA KASACYJNA ZUS

Skarga kasacyjna ZUS. To często ostatnia deska ratunku i wiele osób bije się z myślami czy składać skargę kasacyjną czy nie. Trzeba mieć na uwadze, że skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia, a nie kolejna instancja. Stąd też zdarzyć się może, że Sąd Najwyższy w ogóle nie zajmie się sprawą i skarga kasacyjna odpadnie na tzw. przedsądzie. O przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania decyduje jeden sędzia SN. Postanowienie o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej jest niezaskarżalne. Stąd też tak ważne jest aby skarga kasacyjna była dobrze przygotowana. Nie wystarczy samo tylko spełnienie wszelkich wymogów formalnych, potrzeba aby zaistniała w sprawie jedna ze szczególnych przesłanek przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Jak wskazał SN w jednym z orzeczeń: „Ze względu na publicznoprawne funkcje skargi kasacyjnej, skarżący powinien wykazać celowość dokonania wykładni konkretnego przepisu przez Sąd Najwyższy ze względu na potrzeby praktyki sądowej” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2020 r., III UK 496/19 LEX nr 3077153).

SKARGA KASACYJNA ZUS – WAŻNY WNIOSEK O PRZYJĘCIE SKARGI KASACYJNEJ DO ROZPOZNANIA

Zgodnie z art. 3989 §  1 k.p.c. Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli:

1) w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne;

2) istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów;

3) zachodzi nieważność postępowania lub

4) skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

Przepis ten wiąże się z jednym z wymogów skargi kasacyjnej, mianowicie skarga kasacyjna powinna zawierać wniosek o przyjęcie do rozpoznania i jego uzasadnienie (art. 3984 § 2 k.p.c.).

W orzecznictwie podkreśla się przy tym, że skarżący we wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania powinien samodzielnie (odrębnie od podstaw kasacyjnych) wskazać i wykazać naruszenie konkretnych przepisów, z którego wynika oczywista wadliwość wyroku objętego skargą. Innymi słowy Sąd Najwyższy nie rozpoznaje sprawy tak jak sąd powszechny, a tylko skargę kasacyjną w granicach zarzutów jej podstaw, jednak na etapie przedsądu ocenia tylko wniosek o przyjęcie skargi do rozpoznania (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2020 r., III UK 572/19).

SKARGA KASACYJNA ZUS – TERMIN

Teoretycznie jest dużo czasu na przygotowanie skargi kasacyjnej. Po myśli art. 3985 § 1 k.p.c. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy prawnik chce podjąć się napisania skargi kasacyjnej, co więcej przygotowanie dobrej skargi wymaga czasu. Aby rzetelnie przygotować tak wymagające pismo procesowe trzeba w pierwszej kolejności zapoznać się z aktami sprawy. W ostatniej przygotowywanej przez nas skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi mieliśmy przyjemność przeczytać ponad 800 zdjęć akt sprawy. Dlatego tak ważne jest aby nie zasypywać gruszek w popiele i od razu szukać pomocy prawnej, jeśli na poważnie myśli się o złożeniu skargi kasacyjnej.

ILE KOSZTUJE SKARGA KASACYJNA ZUS?

Dobrą wiadomością jest, że strona wnosząca odwołanie od decyzji ZUS jest podmiotowo zwolniona z obowiązku zapłaty opłaty podstawowej od skargi kasacyjnej w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, wynika to z art. 36 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

SKARGA KASACYJNA W SPRAWACH PRZECIWKO ZUS – PRAWNIK OD SPRAW ZUS

Szukając pomocy prawnej w napisaniu skargi kasacyjnej ZUS warto zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanych prawników ZUS, którzy na co dzień zajmują się sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych. Nasza Kancelaria przygotowuje skargi kasacyjne w sprawach ZUS. Zwykle w pierwszej kolejności analizujemy sprawę na podstawie otrzymanych od Klienta dokumentów pod kątem możliwości i szans na złożenie w danej sprawie skargi kasacyjnej. Koszt takiej wstępnej analizy to kwota 300,00 zł brutto. W ramach tego pierwszego etapu zapoznajemy się z aktami sprawy przekazanymi przez Klienta, w szczególności: decyzją ZUS, odwołaniem od decyzji, wyrokami sądu 1. i 2. Instancji. Jeżeli wspólnie decydujemy się na prowadzenie sprawy wówczas przedstawiana jest oferta obsługi prawnej oraz przygotowywana umowa i pełnomocnictwo do podpisu Klienta.

W pierwszej kolejności po przyjęciu zlecenia pozyskujemy akta sprawy bezpośrednio w sądzie, który wydał wyrok na etapie 2. Instancji i zabieramy się za przygotowanie materiałów, które później posłużą nam do pracy nad skargą kasacyjną. Klient otrzymuje finalny projekt skargi i po jego akceptacji składamy skargę do sądu w imieniu Klienta.

Obecnie termin rozpoznania sprawy przez Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Najwyższym to ok. 1-1,5 roku.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS.

Stajemy po stronie obywatel w sporach z ZUS.

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu