SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRAWNIK ZUS OPOLE

PRAWNIK ZUS OPOLE

Prawnik ZUS Opole. Wygrana sprawa z ZUS Opole o podleganie do ubezpieczeń przez przedsiębiorcę. ZUS Opole zarzucał, że działalność gospodarcza jest fikcyjna, a przedsiębiorca „pozoruje” prowadzenie firmy tylko po to aby korzystać z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

To już kolejna wygrana z ZUS Opole. Ostatnio na blogu informowaliśmy o korzystnym wyroku Sądu Okręgowego w Opolu w sprawie innego Klienta (link).

Widzimy, że ZUS w całej Polsce aktywnie prowadzi szereg postępowań, w których uznaje działalność gospodarczą za fikcyjną i wydaje decyzje o niepodleganiu do ubezpieczeń społecznych, co niesie za sobą dalsze konsekwencje prawne. Jeśli w Państwa indywidualnej sprawie ZUS wydał taką decyzję, to niezwłocznie powinniście skontaktować się z prawnikiem ZUS.

Skontaktuj się z nami już dziś. Napisz kancelaria@zawartka.pl lub zadzwoń: 502-619-281

Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Wielowątkowo opisujemy poszczególne przypadki działania ZUS na naszym blogu. Pokazujemy praktyki ZUS i sposoby jak bronić się przed niesłuszną decyzją.

PRAWNIK ZUS OPOLE

Wygrana sprawa z ZUS Opole jest ważna, bo pokazuje, że warto walczyć do końca. Sąd Okręgowy w Opolu, działający jako sąd 1. Instancji, oddalił nasze odwołanie. Dopiero na etapie apelacji przekonaliśmy sąd do racji Klienta w sporze z ZUS.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego oraz poprzedzającą go decyzję ZUS. Poniżej skan wyroku.

W przedmiotowej sprawie linia argumentacji ZUS sprowadzała się do wyliczeń ile zasiłków pobrała Wnioskodawczyni z zestawieniem niskich przychodów generowanych na prowadzonej działalności. Tezy ZUS o rzekomej pozorności/fikcyjności działalności gospodarczej okazały się nietrafione, bowiem ZUS nie wziął pod uwagę, że znaczy okres czasu Wnioskodawczyni przebywała na zasiłkach, w związku z czym nie mogła świadczyć pracy – czego wprost zakazuje art. 17 ustawy zasiłkowej.

Warto zwrócić uwagę na ważną linię orzeczniczą ukształtowaną w apelacji szczecińskiej. Mianowicie wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 6 lipca 2020 r., III AUa 334/19. W tym judykacie słusznie stwierdzono, że:

Okoliczność, że ubezpieczony nie wykazywał dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym samo przez się nie może stanowić podstawy do uznania, że ubezpieczony nie miał zamiaru prowadzenia tej działalności. Niewątpliwie celem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiąganie dochodów, to jednak nieosiąganie przez przedsiębiorcę spodziewanych zysków z działalności gospodarczej nie uzasadnia wyłączenia tego przedsiębiorcy z ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza gdy zachodzą przeszkody do efektywnego jej prowadzenia na skutek jego choroby

oraz

Faktyczna przerwa w prowadzeniu pozarolniczej działalności w związku ze zwolnieniem lekarskim spowodowana stanem zdrowia nie może być traktowana jako zaprzestanie wykonywania tej działalności, zwłaszcza w sytuacji uprawnienia przedsiębiorcy do zasiłku chorobowego. Okres pobierania zasiłku chorobowego jest okresem podlegania ubezpieczeniom społecznym, w którym następuje jedynie zwolnienie od obowiązku opłacania składek na te ubezpieczenia bądź odpowiednie obniżenie podstawy ich wymiaru gdy zasiłek nie obejmuje pełnego miesiąca (art. 18 ust. 9 i 10 u.s.u.s.)”.

Podobne zapatrywanie zostało wyrażone w wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 lutego 2020 r., III AUa 499/19, w którym stwierdzono, iż:

Samo długotrwałe korzystanie z zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, czy świadczenia rehabilitacyjnego, nie może prowadzić do racjonalnej oceny, iż uprawniony do wymienionych świadczeń trwale zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej”.

Na tę linię orzeczniczą wskazywaliśmy już na blogu opisując wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (link). Ten głos rozsądku znalazł zastosowanie w niniejszej sprawie i m.in. dzięki tej argumentacji ostatecznie sprawa została wygrana. ZUS powinien teraz wypłacić z wyrównaniem wszystkie wstrzymane zasiłki oraz zmienić decyzję o zwrocie świadczeń jako nienależnie pobranych.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS. Pomagamy w sprawach o pozorną działalność gospodarczą, gdzie ZUS zarzuca, że firma była fikcyjna i odmawia wypłaty zasiłków. Przygotowujemy odwołania od decyzji ZUS w sprawach o niepodleganie do ubezpieczeń, reprezentujemy Klientów przed sądami ubezpieczeń społecznych, w tym przed Sądem Najwyższym, a także przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz wszelkimi innymi instytucjami ochrony obywatela w sporze z organami administracji publicznej.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu