SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRAWIE JEDNOOSOBOWA SP. Z O.O. A SKŁADKI ZUS

PRAWIE JEDNOOSOBOWA SP. Z O.O. A SKŁADKI ZUS

Po co ktoś decyduje się na założenie sp. z o.o.? Dla wielu jedną z przyczyn jest chęć uniknięcia składek ZUS związanych z działalnością gospodarczą. Internetowe poradniki podpowiadają Jak uniknąć składek ZUS w spółce jednoosobowej? Należy jednak uważać! bo nie jest to tak „łatwe” jak by się mogło wydawać. Nie wystarczy sprzedać lub darować jeden udział, aby z jednoosobowej spółki z o.o., zrobić dwuosobową spółkę z o.o. i uniknąć tym samym płacenia składek do ZUS. Oczywiście na gruncie prawa spółek, spółka w konfiguracji wspólnik większościowy 99% udziałów w kapitale zakładowym oraz wspólnik mniejszościowy 1% udziałów w kapitale zakładowym będzie spółką dwuosobową, ale nie dla ZUS.

DWUOSOBOWA SP. Z O.O. TO NIE ZAWSZE SPOSÓB NA POZBYCIE SIĘ ZUSu

Firma bez ZUS, czyli spółka z o.o. Jak nie płacić ZUS? Kosztowne pytanie, bo składki do ZUS w przypadku sp. z o.o. rozliczane są tak samo jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami, za osobę prowadzącą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ustala się tak samo jak dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jest to zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Składki ZUS 2020 działalność gospodarczą to co miesiąc do zapłaty 1.431,48 zł. Rocznie to ponad 17 tysięcy złotych. Prowadząc jednoosobową sp. z o.o. trzeba się liczyć z takim kosztem składek do ZUS.

Inaczej jest natomiast jeśli spółka będzie miała co najmniej dwóch wspólników. Wówczas, przynajmniej teoretycznie, wspólnicy będą zwolnienie z odprowadzania składek do ZUS. Jednak – zdaniem ZUS, który jest zainteresowany poborem składek – nie zawsze tak będzie. ZUS przychodzi na kontrolę i uznaje, że zbycie „kilku” udziałów umożliwiło jedynie formalną zmianę statusu ze wspólnika jednoosobowej sp. z o.o. na wspólnika dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialności, a przez to uniknięcie obowiązku opłacania składek. Zdaniem ZUS czynność zbycia udziałów nie wpłynęła co do zasady na prawa i obowiązki dotychczasowego jednoosobowego wspólnika w spółce. ZUS często stosuje w tym zakresie przepis art. 58 Kodeksu cywilnego lub art. 83 Kodeksu cywilnego uznając umowę zbycia udziałów za nieważną lub zmierzającą do obejścia prawa.

Dlatego też piszę o tym, że trzeba uważać!? Wystarczy spojrzeć na kilka orzeczeń sądów ubezpieczeń społecznych. Oto kilka przykładów:

  • Na użytek prawa ubezpieczeń społecznych wspólnika większościowego (posiadającego 92% udziałów) należy traktować jako jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z perspektywy norm prawa ubezpieczeń społecznych, tego rodzaju spółkę należy traktować jako spółkę jednoosobową.

– tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 listopada 2018 r., III AUa 916/18, LEX nr 2621558

 

  • Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który posiada część udziałów zapewniającą mu prawo do samodzielnego decydowania o wynikach zgromadzenia wspólników i niemal wyłączne prawo do zysku oraz który – wskutek pełnienia funkcji jednoosobowego zarządu – ma nieskrępowaną możliwość samodzielnego decydowania o bieżącej działalności spółki, podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba prowadząca działalność pozarolniczą (art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).

– tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2019 r., II UK 24/18

Oczywiście należy też dostrzec odmienne poglądy wyrażane w tym zakresie w orzecznictwie. Mowa tu na przykład o wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2019 r., III AUa 424/19, LEX nr 2781216:

  • (…) objęcie udziałów, choćby w nieznacznej części, w spółce przez innych udziałowców należy uznać za okoliczność wyłączającą zastosowanie ww. przepisu art. 8 ust. 6 pkt 4. Skoro zaś w sprawie bezspornym jest, że poza wnioskodawczynią udziały – niezależnie od tego, czy w proporcji 5, czy tez 10% całego kapitału spółki – posiada inny wspólnik, to wnioskodawczyni nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jako „jedyny wspólnik” spółki Sp. z o.o.

Jeśli zatem planujesz „nie płacić ZUS” warto skontaktować się z prawnikiem i uzyskać konsultację prawną jak ukształtować stosunki wewnętrzne w spółce, tak aby ZUS nie zakwestionował konstrukcji prawnej dwuosobowej spółki z o.o., umożliwiającej „uwolnienie” się z opłacania składek.

Zobacz także: Firma bez ZUS

Prawnik ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu