SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE PRZEDSIĘBIORCY

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE PRZEDSIĘBIORCY

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy – WAŻNA ZMIANA PRZEPISÓW ZUS. Podleganie do ubezpieczenia chorobowego daje prawo do tak zwanych „świadczeń krótkoterminowych”, czyli zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy jest dobrowolne, co oznacza że przedsiębiorca podlega temu ubezpieczeniu tylko na swój wniosek i tylko wtedy gdy w terminie zapłaci należną składkę na to ubezpieczenie. Nieterminowa zapłata składek powoduje „wypadnięcie” z ubezpieczenia chorobowego i brak prawa do świadczeń. Dotychczas wiązało się to z koniecznością składania do ZUS wniosku o przywrócenie terminu płatności składek, co w praktyce bardzo często kończyło się sprawą w sądzie (pisaliśmy o tym: PRZYWRÓCENIE TERMINU DO OPŁACANIA SKŁADEK ZUS oraz JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA OPŁACENIE SKŁADEK PO TERMINIE NA UBEZPIECZENIE CHOROBOWE)

Prawnik do walki z ZUS. Skorzystaj z fachowej pomocy kancelarii wyspecjalizowanej w sprawach ZUS.

Masz pytania? Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE PRZEDSIĘBIORCY – WAŻNA ZMIANA PRZEPISÓW ZUS

Wiele problemów odnośnie podlegania do ubezpieczenia chorobowego przez przedsiębiorców zniknie od nowego roku. Już nie trzeba będzie „prosić” ZUS o to, aby podlegać do ubezpieczenia chorobowego, gdy zdarzy się zaległość w opłacaniu składki na ubezpieczenie chorobowe.

Ważna zmiana odnośnie podlegania do ubezpieczenia chorobowego przez przedsiębiorców została wprowadzona do porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca uchylił pkt 2 z art. 14 ust. 2 ustawy systemowej, co oznacza że zrezygnował z sankcji w postaci „wypadnięcia” z ubezpieczenia chorobowego w przypadku nieopłacenia składki na ubezpieczenie chorobowe w prawidłowej wysokości w przewidzianym terminie. Oznacza to, że niezapłacenie składki na ubezpieczenie chorobowe nie będzie skutkowało niepodleganiem do ubezpieczenia chorobowego.

Ta zmiana przepisów koresponduje ze zmianą do ustawy zasiłkowej, w której z kolei wprowadzono mechanizm zgodnie z którym w sytuacji gdy wystąpi zaległość na koncie płatnika, ZUS wstrzyma wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego do czasu uregulowania zadłużenia przez płatnika.

Ustawodawca zrezygnował zatem z sankcji za nieopłacenie składki na ubezpieczenie chorobowe w postaci utraty ubezpieczenia chorobowego. Według nowych uregulowań ubezpieczony, który ma zaległość na koncie nie będzie tracił ubezpieczenia chorobowego, tylko będzie miał wstrzymane świadczenia z tego ubezpieczenia do czasu wyrównania zaległości.

Jak ustawodawca wskazał w uzasadnieniu do ustawy „(…) regulacja w zakresie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zmierza do rezygnacji z instytucji ustawania z mocy ustawy dobrowolnych ubezpieczeń społecznych: emerytalnego, rentowych
i chorobowego na skutek nieopłacenia składek w terminie. Dotyczy to w aktualnym stanie prawnym m.in. osób prowadzących pozarolniczą działalność
”. Wprowadzona zmiana przepisów odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego dla przedsiębiorców „(…) wiąże się z podleganiem temu ubezpieczeniu nawet w przypadku opłacenia składki po terminie lub nieopłacenia jej wcale”.

Zdaniem ustawodawcy „Zmiana ta doprowadzi do dużego uproszczenia zasad podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zmniejszy liczbę spraw spornych oraz zmniejszy obowiązki administracyjne osób prowadzących pozarolniczą działalność. Nie będą one musiały bowiem składać już wniosków o przywrócenie terminu na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w przypadku jej nieterminowego opłacenia lub opłacenia w zaniżonej wysokości”.

Omówione przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., natomiast już dziś powinny wyznaczać kierunek bardziej liberalnej wykładni i podejścia organu rentowego oraz sądów ubezpieczeń społecznych do przywracania terminu na opłacenie składek na ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorców.

PRAWNIK ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu