SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODWOŁANIE OD ORZECZENIA – PODSTAWA PRAWNA

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA – PODSTAWA PRAWNA

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności – jak jest podstawa prawna odwołania? Na blogu informujemy Jak napisać odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności. Przygotowujemy dla Klientów odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności „szyte na miarę”. Oczywiście wskazujemy podstawę prawną odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności, aczkolwiek warto pamiętać że nie jest to element obligatoryjny odwołania, w tym sensie, że brak wskazania podstawy prawnej nie jest żadnym uchybieniem formalnym.

ILE KOSZTUJE NAPISANIE ODWOŁANIA OD ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PRZEZ KANCELARIĘ? Zapytaj o wycenę swojej sprawy już dziś!

Wycena przedstawiana jest indywidualnie. Wycena obsługi prawnej jest bezpłatna, po przesłaniu przez Klienta zapytania na mejla kancelaria@zawartka.pl

Wycena obejmuje wszystkie opłaty, które Klient będzie zobowiązany ponieść powierzając nam swoją sprawę do prowadzenia. Poza opłatami wskazanymi w wycenie, Klient nie będzie „zaskakiwany” jakimikolwiek opłatami na rzecz kancelarii, które nie zostały ujęte w wycenie.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA – PODSTAWA PRAWNA ODWOŁANIA OD ORZECZENIA PZON

Odwołując się od orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół lub przez Miejski Zespół podstawę prawną odwołania stanowi §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (link). Zgodnie z powołanym przepisem: Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.

Przepis wspomnianego §16 stanowi także podstawę prawną do ewentualnej autokontroli zaskarżonego orzeczenia przez Powiatowy Zespół: Powiatowy zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Jeżeli powiatowy zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Taka autokontrola zdarza się niezwykle rzadko i w zasadzie wtedy gdy do odwołania zostanie przedłożona dokumentacja medyczna, która nie była wcześniej oceniana przez Zespół, a która ma istotny wpływ na wydane orzeczenie.

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA – PODSTAWA PRAWNA ODWOŁANIA OD ORZECZENIA WZON DO SĄDU

Szczebel wyżej, czyli odwołanie od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Sądu Rejonowego są oparte na podstawie prawnej z art. 4778 § 2 pkt 4, art. 4779 w zw. z art. 47710 k.p.c. oraz art. 6c ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Art. 6c ust. 8 stanowi, że od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Natomiast z przepisów kodeksu postępowania cywilnego wynika, że sprawy o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należą do kompetencji sądów rejonowych. Termin na wniesienie odwołania wynosi miesiąc od dnia doręczenia orzeczenia (a nie 30 dni jak czasami WZON pisze w pouczeniu).

Analogicznie jak Powiatowy Zespół, Wojewódzki Zespól może zastosować autokorektę i zmienić orzeczenie bez kierowania sprawy do sądu rejonowego: „zespół, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżone orzeczenie. W tym przypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu”.

Przepis art. 47710 k.p.c. wskazuje wymagania formalne, jakim powinno odpowiadać odwołanie od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu kierowane do sądu: Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Nie koniecznie trzeba powoływać podstawę prawną w odwołaniu od orzeczenia PZON czy WZON, ale warto mieć na uwadze wymogi formalne jakie wynikają z przepisów.

Zwiększ swoje szanse na sukces. Zgłoś się do nas już dziś. W ramach kancelarii prowadzimy kompleksowo sprawy z odwołania od orzeczenia WZON o stopniu niepełnosprawności w sądzie rejonowym oraz na dalszym etapie w sądzie okręgowym dbając o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta w toku całego postepowania sądowego.

Jeśli chcesz prowadzić swoją sprawę samodzielnie, możesz zamówić u nas przygotowanie profesjonalnego odwołania do sądu od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przygotowujemy dla Klientów również odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na etapie administracyjnym, tj. odwołanie od orzeczenia PZON do WZON.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu