SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
CO DAJE UMIARKOWANY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

CO DAJE UMIARKOWANY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności? Co należy się osobie z grupą umiarkowana? Co daje II grupą inwalidzką stopień umiarkowany? Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności 2023? Czy przy stopniu umiarkowanym należy się zasiłek pielęgnacyjny? Jakie ulgi dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności? Zgłasza się do nas coraz więcej osób, które miały kilkukrotnie przedłużane orzeczenie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i nagle Zespół „obniżył” stopień do lekkiego. Warto wówczas zawalczyć i odwołać się od takiego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu.

POMOC PRAWNA PRZY ODWOŁANIU OD ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Działamy w całej Polsce. Zapytaj o indywidualną wyceną swojej sprawy. Kancelaria przygotowuje odwołania od orzeczeń PZON do WZON. Koszt pomocy prawnej ustalany jest przed przyjęciem zlecenia. Odwołanie opracowujemy najszybciej jak się da. Zwykle 2-3 dni robocze od otrzymania materiałów i płatności od Klienta.

Możesz liczyć na pomoc prawnika w sprawie odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Przygotowujemy odwołania do WZON od orzeczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także odwołania od decyzji WZON do sądu rejonowego, sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Zgłoś się do nas aby uzyskać wsparcie kancelarii.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl 

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Czytaj nasze wpisy na blogu:

CO DAJE UMIARKOWANY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - PRACOWNIK

Umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje osobie z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Oprócz szeregu różnych „ulg i preferencji” dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uregulowanych w ustawach szczególnych (mowa tu np. o możliwości skorzystania z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną, uregulowanego w art. 26 ust. 1 pkt 6) ustawy o PIT), ustawa o rehabilitacji oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje szereg ułatwień, które w zamierzeniu mają prowadzić do „wyrównania szans” osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.

Przykładem takich rozwiązań jest skrócony czas pracy dla osób zaliczonych do co najmniej umiarkowanego stopnia. Zgodnie z art. 15 ust. 2: czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Dodatkowo osoba niepełnosprawna nie może pracować w godzinach nadliczbowych, a także nie może być zatrudniona w porze nocnej.

Kolejna istotna kwestia to dodatkowy urlop wypoczynkowy. Zgodnie z art. 19 ust. 1:  Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Jak wskazano w Komentarzu do przepisów: „W przypadku gdy osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności utraci status osoby niepełnosprawnej lub też zostanie zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności, nie utraci prawa do dodatkowego urlopu, które nabyła przed utratą tego statusu lub zmianą stopnia niepełnosprawności na lekki (dotyczy to bieżącego i zaległego urlopu). Utrata bądź zmiana stopnia niepełnosprawności powoduje utratę prawa do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego” (tak E. Staszewska (w:) E. Bielak-Jomaa i in., Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Komentarz, WKP 2023).

Poza dodatkowym urlopem wypoczynkowym dla osób zaliczonych do co najmniej umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, ustawodawca przewidział jeszcze prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: – w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym lub – w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających. Przy czym łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

[WAŻNE] Pracodawca również może liczyć na preferencje przy zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością. Przy spełnieniu dodatkowych kryteriów, pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w kwocie:

1) 2400 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 1350 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 500 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

CO DAJE UMIARKOWANY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – PRZEDSIĘBIORCA

Osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności również mają określone preferencje zapisane w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych. Mianowicie PFRON refunduje częściowo składki ZUS za osobę niepełnosprawną prowadzącą działalność gospodarczą.

Refundacja przysługuje w wysokości:

1) 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

UMIARKOWANY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – PRAWO DO KARTY PARKINGOWEJ

Umiarkowany stopień niepełnosprawności sam w sobie jeszcze nie oznacza nabycia uprawnienia do karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, niemniej tego typu uprawnienie jest wykluczone w ogóle dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie przesłanek do przyznania karty parkingowej jest uzależnione dodatkowo od dwóch czynników:

– stwierdzenia znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się;

– oraz posiadania określonego symbolu przyczyny niepełnosprawności; karta parkingowa przysługuje w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

Profesjonalne odwołanie od orzeczenia. Zwiększ swoje szanse na sukces. Zgłoś się do nas już dziś. W ramach kancelarii prowadzimy kompleksowo sprawy z odwołania od orzeczenia WZON o stopniu niepełnosprawności w sądzie rejonowym oraz na dalszym etapie w sądzie okręgowym dbając o zabezpieczenie interesu prawnego Klienta w toku całego postepowania sądowego.

Jeśli chcesz prowadzić swoją sprawę samodzielnie, możesz zamówić u nas przygotowanie profesjonalnego odwołania do sądu od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przygotowujemy dla Klientów również odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na etapie administracyjnym, tj. odwołanie od orzeczenia PZON do WZON.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu